wordpress counter
7:15 am - Cumartesi Mayıs 23, 2015

Zekat Ve Sadaka Kimler Tarafından Kimlere Neden Nasıl Niçin Verilir

Pazartesi, 23 Nisan 2012, 19:37 | Eğitim Haberleri | 12 Yorum | Read 8488 Times
by admin

Dini anlamı ile zekat; nisap miktari zenginlige sahip olan Müslüman’in Allah‘in hakki olanlara verilmesini emrettigi belli miktarda mali vermesidir. Peki zekatlı ilgili daha detaylı bilgilere ihtiyacımız olduğu aşikardır. Aşağıdaki metni okuyarak detaylı bilgi edinelim.

Aşağıdaki şartları taşıyan kimseler zekât vermekle mükellef olur

1) Müslüman olmak,

2) Akıllı olmak,

3) Erginlik çağına gelmiş olmak,

4) Hür olmak,

5) Dinen zengin (yani aslî ihtiyaçlarından ve borçlarından başka “nisab” miktarı mala veya paraya sahip) olmak,

6) Zekâtı, verilmesi gereken mal veya para

a) Nisab miktarına (yani 80.18 gr. Altın değerine) ulaşmış olmak,

b) Sahibinin elinde tam bir kamerî yıl kalmış olmak,

c) Hakikaten veya hükmen artıcı nitelikte olmak gerekir,

Zekât verilecek kimseler şunlardır

1) Fakirler: Dini ölçülere göre zengin sayılmayan, nisab miktarı malı olmayan kimselerdir.

2) Yoksullar: Hiçbir şeyi olmayanlar.

3) Borçlular: Borcundan fazla nisab miktarı mala sahip olmayanlar.

4) Yolcu: Memleketinde malı olduğu halde yolda parasız kalan, elinde bir şey bulunmayan kimselerdir. (Bunlara memleketlerine varacak kadar zekât verilebilir.)

5) Allah Yolundakiler: Bunlar cihad veya hac için yola çıkıp parasız kalanlar ile işini gücünü bırakıp kendisini ilme vermiş olan kimselerdir.

Zekât Verirken Şu Sırayı Gözetmeli

Önce kardeşler, kardeş çocukları, amca, hala, dayı ve teyze, sonra diğer akraba ve komşular, bunlardan sonra mahallesinde ve oturduğu memleketteki fakirler. Aldığı zekât parasını günah yolunda harcayacak veya israf edecek olan kimselere değil, gerçek ihtiyaçları için harcayan fakirlere vermek daha iyidir.

Zekât Kimlere Verilmez

1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

2) Oğluna, oğlunun çocuklarına,kızına, kızının çocuklarına ve bunlardan doğan çocuklara,

3) Zenginlere,

4) Müslüman olmayanlara,

5) Karı-koca birbirlerine.

12 responses to "Zekat Ve Sadaka Kimler Tarafından Kimlere Neden Nasıl Niçin Verilir"

 1. Anonim diyor ki:

  EYW ADMİN

 2. ayça eyilik diyor ki:

  neden ana anneye ve büyük babaya zekat verilmiyor.

 3. bende kalsın diyor ki:

  yazıyo orada okuyun bee

 4. ümmühan diyor ki:

  sadaka hakkında bilgi istiyoırum

 5. ya boşver ismimi diyor ki:

  ona buna istedin kişiye verebilinmiiii bu sadakayı ??????

 6. gökçe diyor ki:

  peki ya dedeye verilirmi zekat ?

 7. zack efron diyor ki:

  Zekat kimlere farzdır?
  Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için Müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması gerekir

  Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır?
  Zekat vermenin belli bir zamanı olmayıp, farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur Ancak, zekat vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekatlarını vermeleri uygun olur

  Zekat kimlere verilir?
  Zekat ve fitrenin kimlere verilebileceği Kur’an-ı Kerim’de belirlenmiştir (Tevbe Sûresi, 60) Bunlar; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu düşenler, Allâh yolunda cihada koyulanlar, yolda kalmış olanlar, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar ve müellefe-i kulûb adı verilen, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenen yeni Müslüman olmuş kimselerdir

  Zekat Kimlere Verilmez?
  Zekat ve fitrenin, Tevbe sûresinin 60 ayetinde sayılanlar dışında kalan kişi ve kuruluşlara verilmesi caiz değildir Ayrıca zekat verilecek kişi, bu şartları taşısa bile;
  1) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalarına,
  2) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklarına,
  3) Müslüman olmayanlara,
  4) Karı-koca birbirlerine,
  Zekat veremez

  Babası ile birlikte oturan kimse zekat ile mükellef midir?
  Babası ile birlikte oturan kimsenin kendi şahsına ait ayrı malı bulunur ve zekat için gerekli şartları taşırsa bu kişi zekat vermekle yükümlü olur Ancak babası ile mallarını ayırmamışlar da ortak kazanıp ortak harcıyorlarsa, bu takdirde ellerindeki birikim üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan kişi, zekatla yükümlü olur

  Üvey anne, üvey baba ve üvey çocuklara zekat verilebilir mi?
  Babası ölmüş ise üvey anneye, buluğ çağına erişip evden ayrılmış ise üvey çocuklara ve üvey babaya, fakir olmaları halinde zekat verilebilir Çünkü bunlarla zekatı veren kişi arsında usul ve füru ilişkisi olmadığı gibi, zekat veren şahıs bunlara bakmakla yükümlü de değildir

  Ticaret mallarının zekatı nasıl verilir?
  Kâr amacıyla alınıp satılan mallara “ticaret malları” denir 8018 gr altın değerinde ticaret malına sahip olan kişinin, bu malın elde edilmesinin üzerinden bir yıl geçmesi halinde, kırkta bir (%2,5) oranında zekatını vermesi gerekir

  Nisap ne demektir? Miktarı ne kadardır?
  Nisap, zekât, sadaka-i fıtır ve kurban gibi ibadetler için konulan bir zenginlik ölçüsüdür Nisapa, asgarî zenginlik ölçüsü şeklinde de tanımlanabilir Borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır Böyle bir kişi, zekat veya sadaka alamayacağı gibi; sadaka-i fıtır vermek ve kurban kesmekle de yükümlü olur Fazla olan bu malın nâmi olması ve üstünden bir yıl geçmesi halinde zekatının verilmesi gerekir
  Zenginliğin asgari sınırı olan “nisap” Hz Peygamber tarafından belirlenmiştir Bu asgarî sınırlar, o dönem İslâm toplumunun ortalama hayat standardını ve zenginlik ölçüsünü göstermektedir Hadislerde belirlenen nisap miktarları şöyle sıralanabilir; 80,18 gr altın veya bunun tutarında para veya ticaret malı; 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve Nisap miktarının belirlenmesinde kullanılan bu malların, o dönemin en yaygın zenginlik aracı olduğu açıktır Nisabın bu mallar üzerinden belirlenmesi, sosyal ve ekonomik şartların fazla değişmediği ileriki dönemlerde de aynen korunmuştur

  Araç-gereç ve malzemeye zekat düşer mi?
  Sanat ve mesleğin icrası için gerekli olan araç-gereç, makine ve malzemeler, aslî ihtiyaçlardan olup bunların zekatının verilmesi gerekmez Ancak, kendi mesleğinin icrası için değil de, ticaret için üretilen veya alınıp satılan araç-gereç, malzeme ve makinelerin zekatının verilmesi gerekir

  Damat ve geline zekat verilebilir mi?
  Fakir olan damada zekat verilebilir Koca eşine bakmakla yükümlü olduğundan, kişinin gelinine zekat vermesi dolaylı olarak kendi oğluna zekat vermesi gibidir Bu itibarla, geline zekat vermek uygun değildir

Haber Hakkında Yorum Yapın