www.ted.org.tr Türk Eğitim Derneği Ted Bursluluk Sınavı Başvuru Kaydol 2014

Sponsorlu bağlantılar
Sponsorlu bağlantılar

TAM EĞİTİM BURSU

Türk Eğitim Derneği 2003-2004 eğitim-öğretim yılından itibaren, başarılı ve maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin Tam Eğitim Bursu – TEB kapsamında okutulması uygulamasına başlamıştır.

Tam Eğitim Bursuyla destek verilen öğrencilerin, eğitim ücretlerinin, servis ücretlerinin, yemek giderlerinin, giyim giderlerinin, kitap-kırtasiye harcamalarının ve harçlıklarının, yatılı okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin karşılanmaktadır.

Üniversite eğitimini de kapsayan Tam Eğitim Bursu’nda öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında sürdürürler.

a) Tam Eğitim Bursu Ana Kriterleri
• T.C. vatandaşı olmak,
• 5, 6, 7, 8, 9. sınıflara devam ediyor olmak,
• Öğrencinin en son aldığı karne not ortalamasının 85- 100 arasında olması,
• Gelir durumu itibariyle maddi desteğe kesinlikle ihtiyaç duyması,
• Başka kurum veya kuruluşlardan burs, ücret, kredi vb. yardım almıyor olması,

b) Duyurular
TEB sınav tarihi, o yıla ait katılım koşulları ve kriterleri TED Genel Merkezi tarafından belirlenen illerdeki İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla ve Türk Eğitim Derneği web sayfasından duyurulur.
Bursluluk sınavı başvuruları internet üzerinden online olarak alındığından, başvuru sırasında herhangi bir belge istenmemektedir. Adaylar online başvuruda belirtikleri her durumu mülakat aşamasında belgelemek zorundadır. Herhangi bir yanıltıcı-yanlış bilgiyle karşılaşılması durumunda aday değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Online başvuru öncesinde, “sınav kılavuzu” mutlaka dikkatlice okunmalıdır.

c) Başvuruların Alınması
TEB için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak kabul edilir. Bu süre içerisinde başvuran öğrencilerin, istenen bilgilerinin web üzerinden eksiksiz olarak girilmiş olması gereklidir. Aksi takdirde başvurular kabul edilmez. Tam Eğitim Bursu kriterlerine uygun olan öğrenciler sınava girmeye hak kazanır.
Başvurular TED tarafından açıklanan tarihteki mesai saati başlangıcı ile son tarihteki mesai saati bitimi arasında yapılır.

d) Başvuruların Değerlendirilmesi
TEB için yapılan başvuruların değerlendirilmesi başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren başlar ve değerlendirilmesi TED Genel Merkezi’nin ilgili birimince yapılır. Bu değerlendirme sonucunda sınava girebilecek öğrenciler internet üzerinden sınav giriş kartlarına ulaşırlar.

e) Yazılı Sınav
TED Okullarına alınacak öğrencilerin ilk seçimi Tam Eğitim Bursu yazılı sınavı ile yapılır. Belirlenen adaylar Nisan ayı içinde TED tarafından belirlenen sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Sınav merkezi olan TED okulları gerekli ön hazırlıkların yapılabilmesi için duyuru süresi içerisinde bilgilendirilir.
Sınav merkezine farklı illerden gelecek öğrenciler ile bir velisinin yol masrafları TED tarafından karşılanır.

f) Mülakat ve İnceleme
Sınavı takiben bildirilen zamanda, yazılı sınavda başarılı olan, kontenjan dahilinde belirlenen sayıda öğrenci ve aileleri evlerinde ziyaret edilir. Bu ziyaretlerde, öğrencilere alan uzmanları tarafından standart psikolojik testler uygulanır, ailenin sınav başvurusunda verdiği bilgilere ilişkin belgeler incelenir.

g) Sonuçların Açıklanması ve Öğrencilerin Yerleştirilmesi
Tam Eğitim Bursu Sınavı’na giren tüm adayların sonuçları Temmuz ayı içerisinde TED’in internet sitesinde yayınlanır. Mülakat ve inceleme aşamasında da olumlu görülen öğrencilerin sonuçları TED Genel Merkezi tarafından bildirilir. Söz konusu öğrenciler sonuçların açıklanmasını takiben TED tarafından belirlenen kayıt süresinde kontenjanlar dahilinde TED Okullarına ve Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na kayıt için başvururlar.

Uygulamalar

Oryantasyon
Yatılı olarak Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrenciler okulların açılmasından bir hafta önce kayıt oldukları TED okullarına veya Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na yerleşirler. Yerleştirilen bu öğrenciler bir haftalık psiko-sosyal adaptasyonlarını sağlama amaçlı oryantasyon programına alınırlar. Oryantasyon programının içeriği, yatılı öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda Genel Merkez Burs Birimi ve öğrencilerin yerleştirildiği okulun sorumlu uzmanları tarafından hazırlanır.

Burslu Öğrencilerin İzlenmesi
TED okullarında okuyan yatılı ve gündüzlü burslu öğrenciler ve Adana Bekir Sapmaz Yurdu’na alınacak öğrenciler okulların uygulamakta olduğu genel rehberlik programına tabidir. Bu programa ek olarak, dönem içerisinde burslu öğrencilere yönelik önerilen ve gereksinim duyulan çalışmalar Genel Merkez Burs Birimi tarafından hazırlanan Tam Eğitim Burslu Öğrenci İzleme Yıllık Çalışma Planı doğrultusunda okullarla koordineli olarak gerçekleştirilir.
Psikolojik danışman ve/veya psikologların istihdam edilemediği TED Okulları’nda bu görevi yürütecek öğretmenler ve/veya o ilde ve tercihen üniversite bazlı işbirliği yapılan bağımsız alan uzmanları (psikolog, PDR uzmanı) seçilerek uygulamalar gerçekleştirilir.
Rehberlik servisleri tarafından yürütülen çalışmalar periyodik olarak (dönem başı ve dönem sonu) Genel Merkez Burs Birimi’ne raporlanır.

Bursun Devamlılığı
Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrenci burs hakkını kaybeder.
a. Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.’den burs alması,
b. Öğrencinin sınıf tekrarı yapması,
c. Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 4.50’nin altında olması,
d. Öğrencinin her dönem için karnesinde herhangi bir dersten 3 ve 3’ün altında not bulunması,
e. Öğrencinin Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan ve okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve örgün eğitim dışına çıkarma, okuldan ilişik kesme cezaları alması,
f. Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi,
g. Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,
h. Öğrencinin Türk Eğitim Derneği tarafından yapılan sosyal-kültürel vb. aktivitelere mazeretsiz katılmaması,

Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ise; öğrenciye Tam Eğitim Bursu kapsamında yapılan tüm harcamalar, işlenmiş yasal faizi ve %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden talep edilir.
a.Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan vazgeçmesi,
b.Öğrencinin devam ettiği bölümü ve/veya sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir bölüm ve/veya üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,
c.Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler,
d. Öğrenci ve/veya Veli/Vasisi’nin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması,
Yukarıda belirtilen koşullardan bağımsız olarak Öğrencinin Dönem başarı ortalamasının “İyi” derecenin altına düştüğü durum ve bursun devamlılığı, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

Sponsorlu bağlantılar
Sponsorlu bağlantılar

96 Comments on www.ted.org.tr Türk Eğitim Derneği Ted Bursluluk Sınavı Başvuru Kaydol 2014

 1. evet

 2. bende katıldım işallah kazanırım.Benim isteğim sizin de KAZANMANIZ

 3. gizemli kız... // 09 Mart 2014 at 07:33 // Cevapla

  ben başvurumu yaptım ve onaylandı. bu okul benim için çok önemli. allahım inşallah kazanırım…

 4. ben katıldım. kazanmam için dua edin

 5. elvan yıldırım // 28 Şubat 2014 at 18:53 // Cevapla

  bun sınavı kazanacağıma eminim:):)

 6. bize dua edin lütfen çok bişey istemiyorum sadecee dua

 7. ben kaydoldum kaydolmak için tedorgtr yazınnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 8. melike çelik // 24 Ocak 2014 at 11:46 // Cevapla

  sınava giren herkeze başarılarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr allah zihin açıklığı versinnnnnnnnnn dostlarrrrrrrrrrrrrr

 9. melike çelik // 24 Ocak 2014 at 11:45 // Cevapla

  sınava giren herkeze başarılat =d)

 10. yağmur derin // 24 Ocak 2014 at 11:41 // Cevapla

  kayıt yapmakta zorlanıyorum yardıma ihtiyacım var

 11. NASIL AÇABİLİRİM ACABA

 12. HOCATEDDEN GİR DEDİ AMA AÇILMIYOR NEYAPAYIM

 13. neden açilmiyor

 14. :) :) :) :) :) :) :)
  hahahhahhhh

 15. meryemzehra // 19 Ocak 2014 at 12:30 // Cevapla

  :) katılan herkese başarılar dilerim inşallah bizde kazanırız :)
  katılabilirsek :)

 16. herkese başarılar diliyorum

 17. burslu kişi // 26 Şubat 2013 at 17:31 // Cevapla

  neden açılmıyooooooooooooooooooooooooooooooooor

 18. girmek istiyorum ama açılmıyor

 19. olmuyooooooooooooo

 20. açıyom açılmıyyoooooooooooo

 21. CEVAP GELSE İYİ OLUR

 22. NASIL BAŞVURABİLİRİM

 23. nasıl kaydolunuyo nki offfffffffff nereye gitcez

 24. nasıl kaydolunuyo nki offfffffffff nereye gitcez napcz

 25. neyini anlamadınız apaçık ortada çok güzel katılabilirsem katılıp kazanmayı çok gönülden istiyorum

 26. nasıl kaydolunuyo

 27. çok güzel

 28. nerde bu başvuru ya yazıyom çıkmıyo ama şunu biliyorumki kazanacağımmmm

 29. ben ve sen, // 24 Ocak 2013 at 13:47 // Cevapla

  başladım

 30. başlarım

 31. Kullanıcı Adı Girin... // 24 Ocak 2013 at 13:43 // Cevapla

  başaracagımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 32. aaaaaaaa bune saçma şey bıkıldım yaaaa

 33. bursluluk canavarı // 16 Ocak 2013 at 15:20 // Cevapla

  bu ne yaaaaaaaaaaaa

  hiç birşey anlamadım

 34. hadi ya bune

 35. kazanaaaaaaaaaacaaaaaaaaaaammmmm

 36. kayıt zamanı başla

 37. girecem bursluk sınavın arkaşşşşşşşşşşşşşş tamammı okul

 38. nasıl bilmiyorum ki arfkadaş söyleyin arkadaşlar=) tamammı nasıl başvurulacak

 39. Kullanıcı Adı Girin... // 04 Ekim 2012 at 21:58 // Cevapla

  serkan karayiğit maddi durum az banaa yarddım edin

 40. bilalsalman // 19 Haziran 2012 at 11:53 // Cevapla

  bursluğa başvurmak istiyorum

 41. ELİF ÇOBANLI // 18 Haziran 2012 at 19:52 // Cevapla

  Ben van da sınava girdim, bütün şehirlerin belli van nın belli değil nasıl öğrenirim yardımcı olun ..

 42. mehmet güldoğan // 15 Mayıs 2012 at 16:30 // Cevapla

  nerden kazanıp kazanmadığı yazıyo nolur soleyin biriniz.yada kimler kazandı yha soleyın!

 43. beyza mengü // 15 Mayıs 2012 at 16:22 // Cevapla

  sınavın sonuçların nasıl bakabilirim?

 44. aslı aktaş // 12 Mayıs 2012 at 09:02 // Cevapla

  anlamadım

 45. irem köse // 14 Nisan 2012 at 18:48 // Cevapla

  sınava girdim sonuçlar belli oldumu

 46. deniz semen // 06 Nisan 2012 at 13:14 // Cevapla

  arkadaşlar sınav başvuruları 5 marta kadardı

 47. ERBIL ODABAS // 05 Nisan 2012 at 00:06 // Cevapla

  7 nısan da yapılack olantam egıtım bursu sınavı gırıs kartını nasaıl temın edbılırım ınternet sıtenızde nerede yer alıyor

 48. şevval güllü // 04 Nisan 2012 at 19:21 // Cevapla

  kaydolmak istiyorum

 49. simanur önal // 03 Nisan 2012 at 20:39 // Cevapla

  ben kaydolmak istiyorum

 50. hakan horoz // 03 Nisan 2012 at 15:58 // Cevapla

  son gün nezaman koydolmayı çooooooooook istiyorum

 51. diyar altan // 03 Nisan 2012 at 13:08 // Cevapla

  ya bu olmuyor

 52. ferat cengiz can // 02 Nisan 2012 at 21:16 // Cevapla

  kaydolmak istiyorum

 53. miraç altınsoy // 31 Mart 2012 at 17:30 // Cevapla

  ya bana dua edermisiniz kazanmam için :)

 54. miraç altınsoy // 31 Mart 2012 at 17:30 // Cevapla

  bn kaydoldum giriş belgemi aldım ama adres çk karışık hç bişey anlamadm :(

 55. Bedran akın // 30 Mart 2012 at 20:56 // Cevapla

  Ya sizce kaç puan alıcaz

 56. Bedran akın // 30 Mart 2012 at 20:43 // Cevapla

  Sınavdaki soruları merak ediyorum ama kazanırım eğer sınavda sabır etsem

 57. EMRE ALKAN // 30 Mart 2012 at 20:24 // Cevapla

  Ben de sınava başvurmak istiyorum ama başvuru nerden yapılacak bilmiyorum:(((

 58. yaa ben başvuru yapmıştım mesaj gelmiş telefondan sınav giriş belgenizi ted.org.tr bu adresden alabilirsiniz diye ben nasıl alacam yaa biri bana yardım etsin

 59. mehmet ali doksoz // 28 Mart 2012 at 18:36 // Cevapla

  buna emınım

 60. mehmet ali doksoz // 28 Mart 2012 at 18:35 // Cevapla

  bu sınavı kazanacağıma ınanıyorum

 61. pelinsu uygur // 23 Mart 2012 at 11:25 // Cevapla

  başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak bilen varmı lütfen cevap yazın

 62. Ali Yılmaz // 21 Mart 2012 at 20:45 // Cevapla

  bursluluk sınavına nerden ve nasıl kayıt olabilirim 4. sınıftayım cevap bekliyorum

 63. ramazan orak // 20 Mart 2012 at 20:14 // Cevapla

  bursluk sınavına koydolmak istiyorum

 64. sınav başvuru sonuçarı ne zaman açıklanacak

 65. fatma gazel // 13 Mart 2012 at 16:45 // Cevapla

  bursluluk sınavına bir türlü katılamıyorum

 66. mustafa gündüz // 13 Mart 2012 at 16:04 // Cevapla

  katılmak istiyorum durumumuz kötü

 67. serdar GÜNEŞDOĞDU // 10 Mart 2012 at 17:06 // Cevapla

  bursluluk almak istiyorum

 68. ulaş doğan // 10 Mart 2012 at 14:54 // Cevapla

  of ya geç kaldım başvuramadım bu gün 10 mart sınava katılabilir miyim lütfen katılmak istiyorum.

 69. ben kaydoldum ama kayıtlar bugün bitecek 9 martta bitiyorrr

 70. kayıtlar internetten ted bursluluk sınavı kayıt sistemi yazın çıkar..

 71. Burak Şahin Tiryakioğlu // 04 Mart 2012 at 19:32 // Cevapla

  bursluk sınavını kazanmak istiyorum!

 72. aleyna biçer // 04 Mart 2012 at 13:14 // Cevapla

  yhaa nasıl kaydolucazzz bulamıyorum o kadar siteye girdim yok.acaba okuldan mı olacak biri bişey desin….. :(

 73. gamze özer // 02 Mart 2012 at 17:19 // Cevapla

  YA BİZ NERDEN BURSLULUK SINAVINA KAYDOLUCAZ KAYDOLMAK İSTİYORUM 7 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜNE

 74. ercan atçeken // 02 Mart 2012 at 17:05 // Cevapla

  bursluluk sınavına nerden kaydolabiliriz

 75. ilayda yavuz // 02 Mart 2012 at 15:49 // Cevapla

  sınava girmek istiyorum

 76. Batuhan REYHAN // 02 Mart 2012 at 10:01 // Cevapla

  Bursluluk Sınavına Başvuru yapmak istiyorum

Leave a comment

Your email address will not be published.