wordpress counter
4:07 am - Cumartesi Mayıs 30, 2015

Türk Eğitim Derneği (TED) Bursluluk Sınavı Başvuru www.turkegitimdernegi.org.tr

Salı, 15 Mayıs 2012, 9:31 | Eğitim Haberleri | 110 Yorum | Read 21674 Times
by admin

Türk Eğitim Derneği (TED) Bursluluk Sınavı Ne Zaman Başvuru Formu Sonuçları Açıklandı Mı Ne Zaman Açıklanacak Web Sitesi www.turkegitimdernegi.org.tr

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ TAM EĞİTİM BURSU SINAVI

2012 YILI SINAV KILAVUZU
Burs Sınavı Başvuru Süresi: 09 Ocak–09 Mart 2012

Sınav Tarihi ve Saati: 07 Nisan 2012 Cumartesi /09.30

Danışma:
Türk Eğitim Derneği Genel Merkezi
Burs Birimi
Kızılırmak Cad. No:8 Kocatepe/ANKARA
Tel: 0 312 418 06 14/159

1.Burs Sistemiyle İlgili Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar

Türk Eğitim Derneği, kuruluşundan bugüne yaklaşık 48.000 “başarılı ancak maddi imkanları yetersiz” öğrenciye karşılıksız burs imkanı sağlamıştır.

Türk Eğitim Derneği burs uygulamaları Kurumsal İletişim, Tanıtım ve Burslar Koordinatörlüğü yapısı içinde çalışmalarını sürdüren Burs Birimi tarafından yürütülmektedir.

Burs Birimi temelde Tam Eğitim Bursu öğrencilerinin burs sistemine kabulünden üniversite yaşamlarının sonuna kadar, hem burs hizmetlerinden yararlanabilmeleri hem de psiko-sosyal gelişimlerini en sağlıklı şekilde tamamlayabilmeleri için gereken desteği vermeyi amaç edinmektedir.

Bu çerçevede, Burs Birimi’nin sorumlulukları arasında öncelikle öğrencilerin burs sistemine dahil olmalarını sağlayacak bursluluk sınavının hazırlanması, kazanan öğrencilerin ev ziyaretlerinin yapılması, eğitim süreçlerinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlanması; akademik başarılarının ve psiko-sosyal gelişimlerinin takibi yer almaktadır.

Bu süreçlerin gerçekleştirilmesinde Burs Birimi uzmanları; başta öğrenciler ve aileleri olmak üzere, TED okullarının PDR birimleri, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezleri, Türk Eğitim Derneği Gönüllü Grupları ile sıkı bir iş birliği içerisinde çalışmaktadır.

TAM EĞİTİM BURSU (TEB)

Tam Eğitim Bursu(TEB); başarılı ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam edemeyen öğrencilerin öğrenim masraflarının üniversite eğitiminin sonuna kadar karşılanmasına yönelik olan Türk Eğitim Derneği burs uygulamalarından biridir.
Tam Eğitim Bursu, destek verilen öğrencilerin, eğitim ücretleri, servis ücretleri, yemek giderleri, giyim giderleri, kitap-kırtasiye harcamaları, cep harçlıkları ve yatılı okullarımızda okutuluyor olması halinde pansiyon giderlerinin üniversite eğitiminin sonuna kadar karşılanmasını kapsamaktadır.

Tam Eğitim Bursu almaya hak kazanan öğrencinin “Hak ve Yükümlülükleri” öğrencinin velisiyle karşılıklı imzalanacak olan Tam Eğitim Bursu Taahhütnamesi Madde-4’te şu şekilde belirlenmiştir:

Öğrenci, aşağıdaki koşullardan herhangi bir tanesinin gerçekleşmesi halinde burs hakkını kaybetmektedir. Bu koşullar şunlardır:

Öğrencinin Bursunun Kesileceği Durumlar

-Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.’den burs alması,
-Öğrencinin sınıf tekrarı yapması,
-Öğrencinin yıl sonu akademik başarı ortalamasının 4.50’nin altında olması
-Öğrencinin her dönem için karnesinde temel derslerden birinden 3 ve 3’ün altında not bulunması,
-Öğrencinin Disiplin cezası alması,
-Öğrencinin mazeretsiz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi,
-Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması,
-Öğrencinin eğitim aldığı TED Okulu ve TED Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen sosyal aktivitelere mazeret göstermeksizin katılmaması.

Öğrencinin Bursunun Kesileceği Ve Öğrenciye Yapılan Ödemelerin Geri Alınacağı Durumlar

-Öğrencinin burs almaktan ya da kendine gösterilen TED Okulu’nda okumaktan vazgeçmesi,
-Öğrencinin devam ettiği bölümü ve/veya sınıfı bitirmesi ve mücbir sebep olmaksızın bir bölüm ve/veya üst sınıfta öğrenimine devam etmemesi,
-Aile gelirinde, TED Genel Merkezi tarafından belirlenmiş kriterin üzerinde değişikliğin olması ve bu durumun bildirilmemesi halinde, değişikliğin vuku bulduğu tarihten sonra yapılan ödemeler,
-Öğrenci ve/veya Veli/Vasisi’nin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması,
Yukarıda belirtilen sebeplerden herhangi birisi dolayısıyla öğrencinin bursunun sona ermesi durumunda, Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrenciye yapılan tüm harcamalar, işlemiş yasal faizi ve %50 fazlası ile birlikte öğrenci ile veli veya velilerinden veya vasisinden müşterek ve müteselsil olarak talep ve tazmin olunur.
Tam Eğitim Bursu alan öğrenciler öğrenimlerinin üniversiteye kadar olan kısmını TED Okullarında yatılı ya da gündüzlü olarak sürdürmektedir!

-Yatılı Bursluluk: Tam Eğitim Bursu kapsamında Türk Eğitim Derneği’nden yatılı burs alan öğrenciler, yatılı olarak eğitim veren okullarımızdan TED Polatlı Koleji veya TED Karabük Koleji’ne devam ederler.

TED Polatlı Koleji’nde erkek öğrenciler için yatakhane bulunmaktadır.
TED Karabük Koleji’nde ise hem erkek hem de kız öğrencilere yatılı eğitim olanağı sunulmaktadır.
TED okullarının bulunmadığı illerden burs başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları “yatılılık” için değerlendirilmektir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler yatılı okullarımız olan TED Polatlı Koleji ve TED Karabük Koleji’ne yerleştirilecektir.

– Gündüzlü Bursluluk: Tam Eğitim Bursu kapsamında Türk Eğitim Derneği’nden burs alan gündüzlü öğrenciler, Türkiye genelinde hizmet veren 24 TED okulunda eğitim alırlar. Okullarımızın bulunduğu 24 ildeki öğrencilerin başvuruları, kontenjanlarımız dahilinde, gündüzlü eğitim almak üzere değerlendirilmektedir.
www.turkegitimdernegi.org.tr adresinden okullarımızın listesine ulaşabilirsiniz!

2. Başvuru

2.1. Başvuru Koşulları

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu Sınavına başvurmak isteyen adaylar bu kılavuzu dikkatlice okuyarak ve yönergelere uygun bir biçimde online başvuru formunu doldurmalıdırlar.
Burs başvurusu yapacak olanların;
-T.C. vatandaşı olması,
– İlköğretim 5.,6.,7.,8. sınıfa veya ortaöğretim 9. sınıfa devam ediyor olması,
– En son bitirdiği sınıfa ait karnesinde, yıl sonu başarı ortalamasının 85-100 aralığında olması,
-Yatılı eğitim almayı tercih eden öğrencilerin yatılılık için uygun olması,
-Türk Eğitim Derneği tarafından belirlenen ekonomik yetersizlik kriterlerine uygun koşulları taşıması( ailenin aylık geliri en fazla 2000 TL olabilir, aynı ilden başvuran ve yaklaşık puanları alan öğrencilerden ekonomik durumu daha düşük olan tercih edilecektir.
TED okullarında eğitimlerine devam eden öğrenciler Tam Eğitim Bursu Sınavı’na başvuruda bulunamazlar!

2.2. Başvuru Formunun Doldurulması

Türk Eğitim Derneği burs başvuru formu Öğrenci Bilgileri, Öğrenci İletişim Bilgileri, Öğrenci Sosyal Bilgileri ve Öğrenci Okul Bilgileri olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır.

Başvuru formu öğrencinin devam ettiği okuldaki bir yetkili ya da sınıf öğretmeni tarafından dikkatlice ve yönergeye uygun bir biçimde doldurulması önerilir.

Form doldurulduktan sonra sayfanın en sonunda yer alan “kaydet” butonuna basılmalıdır. Adaylar formda belirttikleri her bilgiyi istendiğinde belgeyle ibraz etmek zorundadır.

2.2.1. Bilgilerin Doldurulması

Öğrenci Bilgileri:

1. T.C. Kimlik Numarası
Nüfus cüzdanınızda T.C. Kimlik Numarası alanı bulunmaktadır. Bu alanda onbir rakamlı bir sayı yer almaktadır. Başvuru formundaki T.C. kimlik numarası alanı, nüfus cüzdanınızdaki bu sayıyı yazmanı için düzenlenmiştir. Nüfus cüzdanlarındaki seri ve no karşısındaki yazılı olan harf ve rakamlar T.C. kimlik numarası değildir. Bu nedenle bu harf ve rakamların T.C. kimlik numarası alanına yazılmaması gerekir. Eski nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası yoktur.

Nüfus cüzdanlarında T.C. kimlik numarası olmayan adaylar, bağlı bulundukları İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alacakları “Vukuatlı Nüfus Kayıt” örneğinden veya “http//tckimlik.nvi.gov.tr” internet adresinden T.C. kimlik numaralarını öğrenebileceklerdir.
2. Adı ve Soyadı
Adaylar ad ve soyadlarını büyük harflerle ve ayrılan kutucuklara yazmalıdırlar. Birden fazla adı olanlar isimler arasında boşluk bırakmalıdırlar.
3. Cinsiyet
Adaylar bu alanda cinsiyetlerine uygun seçeneği işaretlemelidir
4. Doğum Tarihi
Adayların doğum tarihlerinin gün, ay ve yılını yazmaları için kutular ayrılmıştır. GÜN için ayrılan kutuya doğduğu günün ayın kaçıncı günü olduğu, AY için ayrılan kutuya doğduğu ayın yılın kaçıncı ayı olduğu, YIL için ayrılan kutuya da doğduğu yılı yazması istenmektedir. Doğum tarihi için yazılan rakamların nüfus cüzdanındaki kayıtlara uygun olması gerekmektedir.
5. Öğrencinin Engel Durumu
Adaylar bu bölümde herhangi bir engele sahip olup olmama durumlarına göre “evet” ya da “hayır” seçeneklerinden birini işaretlemelidir.
6. Başka Bir Kurumdan Burs Alma Durumu
Adaylar burs alıp almama durumlarına göre uygun seçeneği işaretlemelidir.

Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu’nu almaya hak kazanan öğrenciler başka hiçbir kurum ya da kuruluştan karşılıklı veya karşılıksız burs almamalıdır. Halen bir kurum ya da kuruluştan burs alan öğrencilerinden Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu’nu almaya hak kazanmaları halinde burslarının iptali istenmektedir.
7. Burs Tercihi
Adaylar “yatılı” mı yoksa “gündüzlü” mü eğitim almak istediklerini bu bölümde tercih etmelidirler. Bu noktada ikamet ettikleri ilde TED okulu bulunması ya da bulunmaması durumu belirleyici olacaktır.

Yukarıda Tam Eğitim Bursu’na ilişkin verilen genel bilgiler bölümünde de detaylı olarak belirtildiği gibi, öğrencinin ikamet ettiği ilde TED okulu bulunmaması halinde öğrenci “Yatılı” seçeneğini işaretlemelidir.

İkamet ettiği ilde TED okulu bulunan öğrenciler “Gündüzlü” seçeneğini işaretlemelidir

Öğrenci İletişim Bilgileri:
1.Ev Adresi
Ev adresinin yazılması için ayrılan bölüme, büyük harflerle ve kelimeler arasında boşluk kalacak şekilde adres bilgisi yazılmalıdır. Adres yazılırken il, ilçe, mahalle, semt, cadde adı, apartman ise apartman adı, kapı numarası vb. detayları belirtmeniz istenmektedir.

Lütfen adresinizi yazarken ikamet ettiğiniz ili ve ilçeyi doğru girmeye özen gösteriniz. İlin yanlış girilmesi halinde adayın Tablo-1’de belirtilen sınav merkezinden farklı bir merkeze yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Böyle bir durumda sorumluluk hatalı giriş yapılması nedeniyle veliye aittir ve sınav merkezi değişikliği yapılamayacaktır.
2.Ev Telefonu
Adaylar ev telefonu için ayrılan bölümde il kodu belirterek numaralarını girmelidirler.
3.Cep Telefonu
Adayların Türk Eğitim Derneği’nin irtibata geçmesi uygun görülen velisinin cep telefonu numarası bu bölüme yazılmalıdır.

Öğrenci Sosyal Bilgileri:
1. Anne-Baba Durumu
Anne-babanın durumuna uygun seçeneği işaretleyiniz.
2. Anne-Babanın Hayatta Olma Durumu
Anne-babanın durumuna uygun seçeneği işaretleyiniz.
3. Anne-Babanın Çalışma Durumu
Seçeneklerden uygun olan seçilmelidir.
4. Anne-Babanın Mesleği
Anne ve/veya babası çalışan adaylar bu bölümde anne ve/veya babanın yaptığı işi açık olarak yazmalıdır. Genel ifadeler “memur, işçi vb.” kullanılmaması gerekmektedir. Açık olarak yapılan işin adı yazılmalıdır “mobilyacı, öğretmen vb” gibi.
5. Sosyal Güvenlik Durumu
Bu bölümde öğrencinin herhangi bir sosyal güvenlik kurumunun hizmetlerinden yararlanıp yararlanamaması durumuna göre en uygun seçenek tercih edilmelidir. Sosyal güvenlik durumu
Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Bursu kriterleri arasında olmamakla birlikte, özellikle yatılı eğitim almayı tercih eden öğrencilerimiz için değerlendirmeye alınan önemli bir bilgidir.
6. Ailede Çalışanların Toplam Geliri
Adaylar bu alanda ailede çalışan bireylerin aylık gelirlerinin toplamını, maaş belgelerindeki tutarları dikkate alarak belirtmelidir.
Adaylardan burs almaya hak kazanmaları halinde bu bölümdeki beyanlarını belgeyle ibraz etmeleri istenecektir. Beyan edilen bilgilerle tutarsız belgeler sunulması durumunda adayın burs hakkının iptali Türk Eğitim Derneği’nin insiyatifindedir. Gelir durumuna ilişkin değerlendirme yapılırken adayın yaşadığı ilin sosyo-ekonomik koşulları dikkate alınacaktır!
Not: Burs alacak öğrencilerin belirlenmesi aşamasında, yapılan TEB sınavında aynı puanı alan öğrencilerden ekonomik durumu daha düşük olan tercih edilecektir.
7. Evde Yaşayan Kişi Sayısı
Adaylar bu alanda evdeki yaşayan bütün bireyleri göz önünde bulundurarak bir sayı belirtmelidir.
8. Ev Durumu
Adaylar bu alanda oturdukları evin mülkiyet durumuna göre uygun olan seçeneği tercih etmelidir.

Öğrenci Okul Bilgileri:
1. Halen Devam Edilen Sınıf
Burs başvurusunda bulunan adaylar ilköğretim 5.,6.,7.,8. sınıfa ve ortaöğretim 9. sınıfa devam ediyor olmalıdır. Belirtilen sınıf düzeyindeki öğrenciler bir üst sınıf için müracaat ederler. Lütfen halen devam etmekte olduğunuz sınıf düzeyini dikkate alarak doğru seçeneği işaretleyiniz. Aday yanlış işaretleme yapması nedeniyle oluşacak karışıklığın sorumluluğunu üstlenir.
2. Karne Not Ortalaması
Burs başvurusunda bulunan adayların en son aldıkları karnede not ortalamalarının(bitirdikleri sınıfa ait karnenin yıl sonu başarı ortalaması) 85-100 aralığında olması gerekmektedir.
3. SBS Puanı
8. ve 9. sınıfa devam eden adaylar geçtiğimiz yıl SBS’de aldıkları puanı bu bölüme yazmalıdır.
4. Okul Adı
Adaylardan bu bölüme halen devam etmekte oldukları okulun adını kelime aralarında boşluk bırakarak, büyük harf kullanarak yazmaları istenmektedir.
5. Okul Adresi
Adaylar okullarına ait adres bilgisini, okul adresi için ayrılan alana kelimeler arasında boşluk bırakarak, büyük harflerle yazmalıdır. Adres yazılırken mahalle, semt, cadde adı, varsa numara vb. detayları belirtmeniz istenmektedir.
6. Okul Tipi
Bu alanda okul türüne ilişkin seçenekler sunulmaktadır. Adaylardan halen devam etmekte oldukları okulun statüsüne uygun seçeneği seçmeleri istenmektedir.
TED okullarında eğitimine devam eden öğrenciler bursluluk sınavına müracaat edemezler!
7. Okul Telefonu
Adaylar bu bölüme halen devam ettikleri okula ait telefon numarasını il kodu belirterek girmelidir.
8. Okulun Bulunduğu İl
Adaylar bu bölümde devam ettikleri okulun bulunduğu ili verilen seçeneklerden tercih etmelidir.

Not: Sınav Merkezleri, Sınav merkezlerine yönlendirilen il ve ilçeler ve adayın burs almaya hak kazanması halinde eğitimine devam edeceği okul bilgisi ile yatılı-gündüzlü eğitim alma durumu Tablo-1’de detaylı olarak gösterilmektedir. Lütfen inceleyiniz!

UYARI: Tam Eğitim Bursu başvuruları için, başvuru bitimi tarihi olan 09 Mart 2012 tarihinden sonra ön değerlendirme yapılacak; sınava girmesi uygun bulunan öğrencilerin isimleri www.turkegitimdernegi.org.tr adresinden duyurulacaktır. İsmi duyurulan öğrenciler online başvuru sistemimizden sınav kimlik kartlarına erişebileceklerdir.

TABLO-1 SINAV MERKEZLERİ veya SINAVA GİRECEK İL veya İLÇELER-2012
SINAV MERKEZİ SINAV MERKEZİNE YÖNLENDİRİLEN İL/İLÇE ÖĞRENCİ ALINACAK OKUL GÜNDÜZLÜ/ YATILI OLMA DURUMU
TED AFYON KOLEJİ UŞAK TED Afyon/TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
AFYON
TED ALANYA KOLEJİ ALANYA TED Alanya /TED Polatlı/TED Karabük Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
TED ALİAĞA KOLEJİ İZMİR TED Aliağa/TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
MANİSA
TED ANKARA KOLEJİ DÜZCE TED Ankara/TED Polatlı/TED Karabük Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
BOLU
ÇORUM
KIRŞEHİR
KIRIKKALE
ANKARA
TED ANTALYA KOLEJİ ANTALYA TED Antalya/TED Polatlı/TED Karabük Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
TED BATMAN KOLEJİ AĞRI TED Batman/TED Polatlı/TED Karabük Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
IĞDIR
VAN
HAKKARİ
BATMAN
DİYARBAKIR
MARDİN
SİİRT
ŞIRNAK
BİTLİS
MUŞ
KARS
ARDAHAN
BİNGÖL
TED BURSA KOLEJİ BURSA TED Bursa/TED Polatlı/TED Karabük Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
BALIKESİR
ÇANAKKALE
YALOVA
TED EGE KOLEJİ AYDIN TED Ege/TED Polatlı/TED Karabük Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
DENİZLİ
TED ESKİŞEHİR KOLEJİ ESKİŞEHİR TED Eskişehir/TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
BİLECİK
KÜTAHYA
TED GAZİANTEP KOLEJİ GAZİANTEP TED Gaziantep/TED Polatlı/TED Karabük Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
KİLİS
KAHRAMANMARAŞ
ADIYAMAN
ŞANLIURFA
TED ISPARTA KOLEJİ ISPARTA TED Isparta/TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri

Gündüzlü veya Yatılı

BURDUR
TED KARABÜK KOLEJİ KARABÜK TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
BARTIN
KASTAMONU
ÇANKIRI
TED KAYSERİ KOLEJİ KAYSERİ TED Kayseri/TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
NEVŞEHİR
AKSARAY
NİĞDE
YOZGAT
TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ KDZ.EREĞLİ TED Kdz. Ereğli/TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
TED KONYA EREĞLİ KOLEJİ KONYA EREĞLİ TED Konya Ereğli/TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
TED KONYA KOLEJİ KONYA TED Konya/TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
KARAMAN
TED MALATYA KOLEJİ ERZURUM TED Malatya/TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
ELAZIĞ
ERZİNCAN
SİVAS
TUNCELİ
MALATYA
TED MERSİN KOLEJİ MERSİN TED Mersin/TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
TED POLATLI KOLEJİ POLATLI TED Polatlı/TED Karabük Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
TED SAMSUN KOLEJİ SAMSUN TED Samsun Koleji/TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
ORDU
GİRESUN
AMASYA
SİNOP
TOKAT
TED ZONGULDAK KOLEJİ ZONGULDAK TED Zonguldak/TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
TED İSTANBUL KOLEJİ* EDİRNE TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Yatılı
İSTANBUL
TEKİRDAĞ
KIRKLARELİ
İZMİT
ADAPAZARI
ADANA ADANA TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Yatılı
OSMANİYE
BODRUM MUĞLA TED Bodrum/TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
HATAY HATAY TED Hatay/TED Polatlı/TED Karabük Kolejleri Gündüzlü veya Yatılı
RİZE RİZE TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Yatılı
ARTVİN
TRABZON TRABZON TED Karabük/TED Polatlı Kolejleri Yatılı
GÜMÜŞHANE
BAYBURT

*TED İstanbul Koleji’ne Tam Eğitim Bursu kapsamında öğrenci alınmayacaktır.

110 responses to "Türk Eğitim Derneği (TED) Bursluluk Sınavı Başvuru www.turkegitimdernegi.org.tr"

 1. nur diyor ki:

  sınav sonuçlarını nereden öğreneceğiz

 2. gizli kullanıcı diyor ki:

  ya arıyorum arıyorum bulamıyorum :(
  sonuçları merak ettim acaba kazandım mı?

 3. Anonim diyor ki:

  ya arıyorum arıyorum bulamıyorum :(
  sonuçları merak ettim acaba kazandım mı?

 4. meyra diyor ki:

  ben 323 almışım 2014 ted kayseri koleji burslulk sınavından baraj kaç

 5. nisanur diyor ki:

  kullanıcı adını unuttum ted’in sitesine nasıl girebilirim yardımcı olursanız sevinirim zor durumdayım :(

 6. sevo diyor ki:

  ben kaydoldum 2 arkadaşımıda kaydettim

 7. sanane diyor ki:

  ben bu sene giryorummmmmmm

 8. Tuba Durdu diyor ki:

  bursluluğa girmeye sabırsızlanıyorum.

 9. seval diyor ki:

  ben daha bu sene girecem inşallah kazanırım duanızı eksik etmeyin bende size edeceğim allahın izniyle ölmezsek

 10. seval diyor ki:

  2014 ted sınavına kaydoldum ben

 11. atiye diyor ki:

  çok sevinçliyim kazandım

 12. zeliha kopar diyor ki:

  bence uymuş

 13. HEVİDAR TUTMAN diyor ki:

  YETER ARTIK AMA ÇOK GÜNAH

 14. HEVİDAR TUTMAN diyor ki:

  ÜÇ AYDIR BEKLİYORUZ GÜNAH YA

 15. HEVİDAR TUTMAN diyor ki:

  AİLEMİZ MERAK EDİYOR ARTIK

 16. HEVİDAR TUTMAN diyor ki:

  SINAV SONUÇLARI NE ZAMAAAAAAN AÇIKLAANACAK

 17. ted diyor ki:

  sınav sonuçları ne zaman açıklanıcak :D

 18. yusuf şimşel diyor ki:

  2013bursluluk sınavının. Sonucunu nasıl ögrehangositeden ecil haber??????????????neceyis

 19. senem gormez diyor ki:

  nereden gırdınız lutfen cevap yazın ne olur

 20. nimet diyor ki:

  sınav sonuçları ne zaman belli olacak.

  • Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

   karabük 5. sınıf 04.06.2013 te yapılan sınav sonuçlarını nereden öğrenebilirim.

 21. songül diyor ki:

  sonuçlar nerden bakılıyo söyler misiniz?(2013:’ün)

 22. ece diyor ki:

  sonuşlar nerde?

 23. berkay hamurcu diyor ki:

  hatay da yapılan sınavın sonuçları nerde?

 24. berkay hamurcu diyor ki:

  hatay da yapılan sınavın sonuçları nerde

 25. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  eğer oysa nereden baktığınızı yazar mısınız

 26. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  siz 06.04.2013 teki sınavdan mı bahsediyorsunuz

 27. Anonim diyor ki:

  sonuçlara nerden baktınız lütfen cevap yazın

 28. ECRİN diyor ki:

  BENİM İÇİN EN AMA EN KOLAY SORULAR BUNLAR

 29. EDA diyor ki:

  ÇOK KOLAY SORMUŞLAR

  • Anonim diyor ki:

   Aynen hayatımda gördüğüm en basit sınavlardan biriydi sosyali biraz kafa karıştırıcıydı onun dışında muhteşemdi yüzde 98 kazanıcam

 30. Anonim diyor ki:

  cok guzeldi

 31. aylin kaya diyor ki:

  kazandım valla kazandım yupi

 32. zülfan diyor ki:

  çok afedersiniz öyle demek istememiştim o zaman çok sinirliydim özür dilerim

 33. derya diyor ki:

  holeyyyyyyyyyyyy bursluluk sınavini kazandim

 34. özgen diyor ki:

  9 sınıf burs yazmışsınız ama formda 8 sınıfa göre cevapını bekliyorum

 35. bilal giray atabey diyor ki:

  hah sınav sonucu yazssa hahhaahha

 36. ibrahim akgül diyor ki:

  diyarbakir bursluk sinavı sonucları

 37. isimsiz diyor ki:

  bnm telefon iptal edildi aranacaksa 04222992277 aransın teşekkürler

 38. olcay oklu diyor ki:

  çk merak ediyoruz lütfen açıklansın :(

 39. olcay oklu diyor ki:

  sınav sonuçları açıklansın artıkkk …

 40. beyza diyor ki:

  arkadaşlar sonuçları nereden öğrenebiliriz

 41. sercan taz diyor ki:

  sınav sonuçları nerde

 42. Nurettin ŞAHBAZ diyor ki:

  Sayın Yetkili;
  4. sınıfta okuyan oğlum var, eğitim sisteminin 4+4+4 şeklindeki yasal düzenleme sanırım önümüzdeki sene gerçekleşecek… Bu durumda burslu okuyabilmesi için yeni bir sınav açılacak mı?
  Teşekkürler

 43. m.furkan ceylan diyor ki:

  sınav sonucunun açklanması

 44. DİLARA KOSVA diyor ki:

  439 almışım bnce çok berbat 9 yanlışım var toplam :( 450 den düşük ilk puanaım

 45. kerem han diyor ki:

  sınav sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.
  http://bursbasvuru.ted.org.tr/sinavsonucgiris.aspx

 46. arda aslan diyor ki:

  sonuçlara nereden girecegim arkadaşlar

 47. gizli diyor ki:

  Arkadaşlar ben bursluluk sınavına girdim.Fakat sınav sonucunu öğrenemedim lütfen sınav sonucunu nereden öğrenebileceğimi söyleyin.TEŞEKKÜRLER

 48. azize pomak diyor ki:

  ne bu ya çok çalışın peeeee inekler

 49. tolunay kara diyor ki:

  kaç puan alırsak kazanıyoruz

 50. sevda turunç diyor ki:

  sınav sonuçları ne zaman belli olacak çok merak ediyorum

 51. sevda turunç diyor ki:

  sınav sonuçları ne zaman belli olur çook sabırsızım

 52. ahu asan diyor ki:

  biyan önce açıklayın lllllllüüüüüttttfffffeeeeennn

 53. Fahqixan diyor ki:

  Kazanacağım güveniyorum

 54. BERGİVAN TEMEL diyor ki:

  BEN BU SINAVIN SONUCUNU MERAK EDİYORUM AMA EGER BÖYLE MADDELER OLDUĞU SÜRECE BEN BU SINAVI KINAYACAĞIM GEREKSİZ ŞEYLERİN PEŞİNİ BIRAKIN

 55. ERDEM BEKİL diyor ki:

  BEN ÖĞRETMENİM VE SİZİKINIYORUM ALLAH BELANİZİ VERSİN

 56. BERİVAN diyor ki:

  BİRDE SINAW SONUÇLARİNİ BİRANÖNCE AÇIKLAYINIZ

 57. BERİVAN diyor ki:

  ben bunuı haksızlık olarak görüyorumve böyle birşeyinde uygulanmasınıistemiyorum lütfen hakkımızı yemeyiniz.Rica ediyorum

 58. BERİVAN diyor ki:

  bence haksızlık şimdi ben fakir birisini geçersem beni değil onumu alacaklar

 59. kmkrn diyor ki:

  sınav gerçekten çok kolaydı helede matematik

 60. kemal özbay diyor ki:

  kaç puanla hak kazanılıyor… lütfen yardıncı olurmusunuz

 61. yunus emre '''' SABIRSIZ '''''' Av$ar diyor ki:

  SAbırSIZım SINAV sonuçları NE zamAN açıklaNYOOOOOOOOOOOO.::::::::::…:::::::??????????????

 62. cansu erdğn diyor ki:

  sınav sonucları ne zaman acıklanıyo ?

 63. bedran akın diyor ki:

  istesek kazanabiliriz

 64. bedran akın diyor ki:

  7 nisan saat 1 de batmanda

 65. bedran akın diyor ki:

  batmanda cuma günü yani 7 nisanda saat 1 de

 66. mertcan aktaş diyor ki:

  sınava ben de kabul edildim ama nerede gireceğimizi öğrenmek istiyoruz saatini biliyorum
  lütfen cevaplayın!!!!!!

 67. elçin aksaç diyor ki:

  sınava kabul edilip edilmediğiniz telefonlara sms olarak gelio mesela bana geldi ben kabul edildim :D

  • SENA ÇİÇEK diyor ki:

   kaç puanla kazanılıyor lütfen söyleyin ben 221 libirşey aldım offf girebilirmiyim acaba

 68. busnur demir diyor ki:

  sınava kbl edilip edilmediimizi erden oğreneblrz

 69. batuhan temeltaş diyor ki:

  ben sınava kabul edildim. bursluluğu almam için kaç puan gerekiyor.yardımcı olurmusunuz.

 70. elif ateşal diyor ki:

  ya 2012 sınavına kabul edildiğimizi nasıl öğrencez?

 71. zehra ... diyor ki:

  ya nereden ögrenecez girip girmicemizi

 72. m.gizem özgün diyor ki:

  başvuru sonuçlarını nasıl öğrenebilrim yada nereye müracat edelim

 73. hazal tatoğlu diyor ki:

  2012 ted bursluluk sınavı başvuru sonuçlarını nasıl öğrenebilirim?

 74. esme diyor ki:

  sınava kabul edilenler nasıl öğreniliyo

 75. bilinmiyor :D diyor ki:

  ya simdi bu hangi yılın sınavı ????????????????????????????????????

 76. uygar verdi diyor ki:

  sınava girmeh istiyorum

 77. isa tosun diyor ki:

  çok güzel bir kampanya

Haber Hakkında Yorum Yapın