wordpress counter
2:33 pm - Cuma Mayıs 26, 3702

Siyasi Konuşma Açılış Metni Örnekleri

Pazartesi, 23 Nisan 2012, 23:27 | Eğitim Haberleri | 0 Comment | Read 4486 Times
by admin

Kullanıcılarımızdan birisi yine bir konu hakkında yardım ve destek istemiş. Bizde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. İnternet üzerinde resmi bir web sitesi kaynaklarını araştırmamız sonucunda siyasi konuşma metin örnekleri arasında en faydalı olacağını düşündüğümüzü sitemize ekledik.

KONUŞMA METNİ HAZIRLANMASI ve ETKİLİ SUNUM
Bir dinleyici topluluğu karşısında hazırlıklı
olarak yapılacak konuşma için bir metin
hazırlarken ve konuşma yaparken dikkat
edilecek noktalar…
DİSK
BİRLEŞİK METAL-İŞ SENDİKASI
– 2 –
Konuşma İçin Hazırlık
· Konuşmanın amacını, ana düşüncesini ve ana
hatlarını belirleme.
· Konuşma süresini belirleme.
· Ne tür bir konuşma yapılacağını belirleme
(konferans, söyleşi, tartışma, söylev, savunma,
açık oturum ya da panel konuşması).
· Konuşma ve konuşmacıdan beklentileri
belirleme.
· Konuşma sırasında kullanılacak araçları
seçme ve hazırlama (görsel, işitsel, yazılı
araçlar: Tepegöz, saydam, film, müzik kaydı vb.)
· Konuşmanın yapılacağı yerin fiziksel
özelliklerini inceleme.
· Konuşma metnini hazırlama:
a. Konuşma metninin tamamını yazılı olarak
hazırlama: Konuşmayı metne sadık kalarak
doğrudan kâğıttan okumak, ciddi ve resmi bir
konuşma için uygun bir hazırlanma biçimidir.
Metnin çizgisiz kâğıda, bilgisayarla ya da
daktiloyla (çift satır aralığıyla ve iri harflerle)
yazılarak hazırlanması, konuşma sırasında
metnin takbini kolaylaştıracaktır.
b. Konuşma sırasında zaman zaman
yararlanılacak not kartları hazırlama: Doğal,
rahat ve içten bir konuşma için
benimsenebilecek hazırlanma biçimidir.
– 3 –
Metni Konuşmaya Dönüştürme
Yazılı metin tamamlandığında sunuşun yazma kısmının
bittiğini düşünebilirsiniz. Ancak yazılı metinlerin dil yapısı
ve akış stili konuşma metinindekinden çok farklıdır. Bu
nedenle sunuş öncesi eldeki yazılı metin konuşma metni
haline getirilmelidir.
Sunuş metni hazırlarken:
Sunuş metninin yazılması çok dikkat gerektirir. Yazı
üslubu ile konuşma üslubu biribirinden ne kadar farklı ise
konuşma metni de bu durum düşünülerek hazırlanır.
Sunuşta kullanacağımız dil okunmak için değil işitilmek
içindir.
Sunuşta şahıs zamirleri kullanmak konuşmaya doğal bir
hava ve sıcaklık verir. Cümleler kısa olmalıdır Sunuş
cümleleri kısa olmalı, mümkünse 10-12 kelimeyi
geçmemelidir. Pratik bir bilgi olarak bir cümle eğer bir
nefes alışla tamamlanabiliyorsa uygun uzunlukta olduğu
kabul edilir. Okumak için hazırlanmış metinlerde
okuyucunun anlamadığı cümleyi tekrar okuma şansı vardır.
Ama sunuşlarda dinleyici uzun bir cümleyi kaçırdığında
başa dönüp tekrar dinleme şansı yoktur.
Olumlu cümleler kullanılmalıdır Özel bir neden
bulunmadıkça “Konunun diğer yanını göremediniz” yerine
” işin bir de diğer yanına bakalım” gibi ifadeler
kullanmalıdır. Günlük sözcüklere yer verilmelidir.
Karmaşık sözcükler daha az dinlemeye neden olur.
Hazırladığınız konuşma metni basit, dolaysız ama ilginç
olmalıdır. İnsanlar basit ve dolaysız anlatımları anımsarlar.
İlginç ve canlı bulduklarını ise hiç unutmazlar.
– 4 –
· Hitap edilen topluluğun (dinleyicilerin)
özelliklerini belirleme (yaş, cinsiyet, kültür
düzeyi, diğer belirgin özellikleri, konuşmayı
dinlemekten amaçlarının ne olduğu).
· Konuşmaya başlamadan önce dinleyiciyi
hazırlama:
a. Fiziksel olarak: Dinleyiciyi selamlayarak ilk
iletişimi kurma.
b. Düşünsel olarak: Konuşmanın içeriğini,
amacını, belirgin özelliklerini, süresini, konuşma
sonunda sorulara ve tartışma bölümüne yer
verilip verilmeyeceğini bildiren kısa (bir iki
cümlelik) bir ön açıklama yapılması.
Konuşmaya Başlarken
Konuşmaya başlamadan önce tüm dinleyicilerin
dikkati size toplanana kadar beklenmelidir.
Bu bekleme sırasında ileri geri hareketler, sinirli
tavırlar veya birşeylerin karıştırılması gereksizdir.
Durup hafif gülümsemek yeterlidir.
Tüm gözler üzerinizde olduğu zaman konuşmaya
başlamalıdır. Konuşma dinleyicilerle mutlaka göz
teması olarak yapılmalıdır.
Göz teması çok önemlidir. Göz temasını
yürüteceğiniz birkaç dost dinleyici seçin. Göz
temasında abartıya gitmeyin. Aynı kişiye sürekli
bakmak o kişinin dikkatinin dağılmasına, rahatsız
olmasına, gözlerini yere yöneltip konudan
kopmasına yol açar.
– 5 –
İyi Bir Konuşmanın Özellikleri
· Konuşma, konuya yeni ve özgün bir yaklaşım
getirmelidir. Panel, açık oturum gibi çok
konuşmacının yer aldığı bir toplantıda
konuşuluyorsa, bir öncekinin söylediklerini aynen
tekrar etmemeye dikkat edilmeli, paylaşılan
görüşlerde ayrıntılara dikkat çekilmelidir..
· Neden-sonuç, soru-yanıt, sav-kanıt ilişkisi
gözetilmelidir.
· İnandırıcılık esas alınmalıdır. Bunun için sav,
kanıtlara, tanıklara, belgelere dayandırılmalıdır.
· Tekrarlardan, konuyu dağıtacak sapmalardan
kaçınılmalı; konuşma süresince odak nokta
gözden kaçırılmamalıdır.
· Konuşmacı konusuna hakim, alanında bilgili
bir kişi olduğunu dinleyicisine hissettirmelidir.
· Konuşmaya yapıcı, güvenilir bir hava hakim
olmalıdır.
· Uzun cümlelerden kaçınılmalı; anlaşılır, kısa
cümleler kurulmalıdır.
· Soyut ifadeler, aşırı teknik terimler
kullanılmamalıdır.
· Kitap ifadelerinden, yapmacıklıktan, “edebiyat
parçalamaktan” uzak durulmalıdır.
– 6 –
· Topluluğu galeyana getirecek, çatışma ve
kargaşa yaratacak üsluptan sakınılmalıdır.
· Doğal, rahat, sakin bir tavırla konuşulmalıdır.
Heyecanın kontrol altına alınması
Çok sayıda gözün size çevrili olduğu bir salonda
çıkıp konuşma yapmak kolay bir iş değildir.
Heyecana karşı en önemli güvence iyi
hazırlanmaktır. Hazırlıklarınız iyi ve yeterli
olmamışsa, bunun sizde yaratacağı güvensizlik en
önemli heyecan nedenlerinden birisidir.
Konuşmaya başlamadan hemen önceki kısa
dönemde ellerin birbirine sıkıca kenetlenmesi veya
yumrukların sıkılmasının gerilimi artırdığı bunun
da kişiyi daha çok heyecanlandırdığı saptanmıştır.
Kollar yanlarda ve eller serbest tutulmalıdır. Ses
titremesi olanlarda ses tellerindeki, gerilimin
azaltılması için hafifçe mırıldanmak yararlı olabilir.
Sunuş sırasında kendiniz olmaya çalışın. Yani ne
iseniz o olun. Başka bir kimliği taklit etme
çabasıyla rol yapmayın. Bu gayret sizin stresinizi
kat ve kat artıracaktır.
· Konunun ilgi çekici, özgün yanları
vurgulanmalıdır.
– 7 –
· Tekdüzelikten kaçınılmalı, konu ilginç
örneklerle renklendirilmelidir.
· Konuşma sırasında görsel, işitsel, yazılı
araçlar etkin ve işlevsel bir şekilde kullanılmalı,
dinleyicinin dikkati uyanık tutulmalıdır.
· Ne tür bir konuşma yapılacağına bağlı olarak
konuşma süresi 15 dakika ile 60 dakika arasında
tutulmalı, süre aşılmamalıdır. Süre iyi ve doğru
kullanılmalıdır.
· Dinleyicilere soru sorma şansı ve zamanı
tanınmalıdır.
· Jest ve mimiklere dikkat edilmelidir.
· Vurgu ve tonlama hatalarından kaçınılmalıdır.
· Diksiyon ve telaffuz hataları yapılmamalıdır.
· Açık, düzgün, sağlam bir Türkçeyle topluluğa
hitap edilmelidir.
· Yazım ve noktalama kurallarına uygun bir
konuşma metni hazırlanmalıdır. Böylelikle
konuşmadaki vurgu ve duraklar belirlenmelidir.
– 8 –
İyi Bir Konuşmacının Özellikleri
Konuşmacı görsel bir öğedir:
Toplantıya katılan kişiler anlatılacakları dinlemeye
gelmişlerdir.
Ancak unutulmamalıdır ki nasıl konuşma sırasında
kullanılacak slayt, video, multi-medya benzeri
araçlar birer görsel araçtır, hoşumuza gitsin ya da
gitrmesin sunucu da tam anlamıyla görsel bir
araçtır.
İlk gördüğünüz bir kişiyi siz nasıl incelerseniz,
toplantı salonuna girdiğiniz andan itibaren siz de
aynı şekilde incelenirsiniz.
Sunuşun içeriğini bir tarafa bırakırsak, dinleyiciler
bir sunucuyu 4 yönden ciddi olarak incelerler.
Görünüş, vücut hareketleri, mimikler ve konuşma.
· Konusuna hakim; sorulara ve itirazlara yanıt
verebilecek yetkinlikte
· Ciddi
· Nazik ve saygılı
· Soğukkanlı
· Hazırlıklı ve planlı
· Gözlemci
· Konuşma ortamını kontrolü altında tutabilen
– 9 –
· Dinleyiciyle iletişim halinde olan, onun nabzını
tutabilen
· Dinleyicisinin yorulduğu anları farkedip dikkati
tekrar kendisine ve konuşmasına çekebilen
· Giyimi özenli
Görünüş – giysi
Sunucu bakımlı fakat gösterişten uzak olmalıdır.
Sunucunun kıyafeti dinleyenlerin kıyafetinden çok
farklı olmamalıdır.
Giysi renklerinin dinleyicileri etkilediği
saptanmıştır. Hem erkek hem kadınlarda koyu renk
kıyafetler tercih edilmelidir. Koyu renk bilgili kişi
izlenimi yaratır. Pastel ve açık renkler bunun tersi
izlenimi vermektedir.
Kadınlarda açık ayakkabı ve yüksek topuk
kullanılmasının da bilgiye güven konusunda
olumsuz etki, ayakkabı kalitesinin ise ilginç bir
şekilde dinleyiciler üzerinde olumlu etki yaptığı
anlaşılmıştır.
Sunucu salona girdikten sonra hızla kürsü arkasına
geçerek dinleyicilerden saklanmamalıdır. Hiç
olmazsa toplantının başında dinleyicileri tarafından
baştan aşağıya bir kez görünmelidir.
– 10 –
· Duruş ve oturuşu saygılı, kendinden emin
Vücut hareketleri
Etkili bir sunuşta dinleyici karşısındaki
duruşunuzun önemli yeri vardır.
Çoğu sunucular ne yazık ki kürsüde kendilerine
rahat bir yer seçemezler. Diken üzerinde
duruyormuş gibi görünürler. Huzursuzdurlar. Ya
kürsüde saatin sarkacı gibi bir o yana bir bu yana
sallanırlar ya da çivi gibi yerlerinde çakılıp
dururlar.
Sunuş sırasında aşırı vücut ve el hareketlerinden
kaçınılmalıdır. Bu hareketleri alışkanlık haline
getirenlerin toplantı öncesinde videoya kayıt
yaparak veya ayna karşısında kendilerini
izlemeleri önerilmektedir.
Sunucu konuşmayı yaptığı kürsüye
abanmamalıdır. Kürsüye doğru hafif eğilinebilir.
Sürekli tek ayak üzerinde durup aralıklarla ayak
değiştirmek sinirlilik işaretidir.
· Jest ve mimiklerini, vücut dilini etkin bir şekilde
kullanabilen
– 11 –
Jest ve Mimikler
Doğal biçimde yapılırsa konuşmaya canlılık katar.
Özellikle vurgulanmak istenen noktalarda yardımcı
olur.
Jest ve mimikler önceden planlanmaz. Konuşmanın
havasına göre kendiliğinden ortaya çıkar. Abartılı ve
yapay olanlar yarardan çok zarar verir.
Eller
Sunuş sırasında eller sürekli sorun olur.
Ellerini ne yapacağını bilemeyen kişiler bazen
ceplerine sokarlar, bazen elbiselerinin üzerinde var
olmayan tozları kovalayıp dururlar. Burun ve kulak
kaşımak çok yaygın alışkanlıklardır.
Bunlardan kaçınmak için kendinizi eğitin.
Ellerinizi unutmaya çalışın Ellerinizle hiç bir şey
yapmak zorunda olmadığınızı bilin. Serbest olarak
bedeninizin yanlarında dursunlar.
Konuşmanın içeriği ile paralel olmak üzere, bazı
kişiler izleyenleri etkilediklerini düşünerek ellerini
çok kullanırlar. Bazı toplumlarda bu olay adeta
geleneksel özellik gösterir. Buna hiç alışık olmayan
insanlar içinse olay çok komik gözükmektedir.
– 12 –
Bir konuşma metni ne kadar ustaca hazırlanmış
olursa olsun etkili bir şekilde sunulmazsa verilen
emekler boşa gider.
Konuşmaya yaşam kazandıracak, onu dinleyicinin
kafasına ve ruhuna ulaştıracak olan şey sunuşun
biçimidir.
Başarılı bir sunuşta pek çok faktör rol oynar.
Bunların başında konuşmacının kendisi gelir.
· Konuştuğu dile hakim
· Sözcüklerini seçerek ve yerinde kullanan
· Yöresel sözcüklere, argoya ve aşırı teknik
terimlere konuşmasında yer vermeyen
· Kısa, açık ve etkili cümleler kuran
· Diksiyonu ve telaffuzu hatasız
· Çok hızlı ya da çok yavaş konuşmayan,
sözcükleri yuvarlamayan veya aşırı derecede
seslendirmeyen
Konuşmacının sözcükleri söyleme hızının farkında
olması ve bunu kontrol etmesi gerekir. Konu
karmaşık olduğu zaman konuşma hızı
düşürülmelidir.
– 13 –
· Vurgu ve tonlamaları yerinde kullanan,
duygusal tonlamaya dikkat eden
Sesiniz tutumunuzu, duygularınızı ve iç
durumunuzu yansıtır. İç dünyanızın bir aynasıdır.
· Ses tonunu etkili kullanan, çok alçak ya da çok
yüksek sesle konuşmayan
Yüksek ses, fikirleri vurgulamak amacıyla etkili
biçimde kullanılabilir. Buna karşılık, gereksiz yere
sesi yükseltmek mesajdan çok şey götürebilir ve
dinleyicileri kızdırabilir.
Öte yandan bazı insanlar çok yumuşak konuşur.
Sanki odada dinleyicilerin olduğunun farkında bile
değildirler.
Ses hacmi ya da tonunda hiçbir değişiklik
olmadığından bunların konuşma biçimleri
monotondur. Sonuç olarak dinleyiciler hayallere
dalıp uyuklayabilir ya da sinirlenebilir.
· Süreyi etkin ve doğru kullanabilen
· Sorulara saygıyla ve dikkatle yanıt veren
· Konuşmadan önce mutlaka prova yapmış olan
konuşmacı, iyi bir konuşmacıdır.
– 14 –
Sunuşun provasını yapma
Çok sayıda sunuş yapmış deneyimli kişiler zamanla
prova yapmadan da başarılı olacaklarını düşünmeye
başlarlar.
Kesinlikle provasız sunuş yapılmamalıdır. Bir kaç
kez sunduğumuz bir konuyu bile provasız sunmaya
kalkmak hatadır.
Bir konuyu iyi bilmekle, onu iyi sunmak farklı
şeylerdir. Sunuş planı gereğince hangi noktada neyin
ön plana alınacağı veya ne zaman hangi örneğin
verilmesi gerektiği gibi konular zamanla unutulur.
Konuyu iyi bildiğini düşünen kimseler, yine
zamanla, notlarına hiç bakmadan da iyi
anlatacaklarını düşünürler. Deneyimler göstermiştir
ki bu durumda, anlatılan konunun belki en can alıcı
kısımları unutulabilmektedir.
Provasız sunuş alışkanlığı sunuşta kullanılan teknik
yardımcıların da sunuş öncesi kontrol edilmemesi
alışkanlığına kolaylıkla dönüşeceği için kaçınılmaz
olarak sürpriz aksilikler olacaktır.
Konuşma metnini aklınızda tutacak kadar çalışın
(ezberlenmesi gerekmez). Rahat ve sohbet eder gibi
konuşmak yapaylığı azaltır, tek tek dinleyicide sanki
kendisine anlatılıyormuş gibi bir duygu yaratır.
– 15 –
Konuşma Türleri
a. Açış ve tören konuşması: Başlatma, sunma
amaçlı, kısa, bilgi verici konuşmalardır. Çok
kısa tutulmalı, asıl konuşmacılara ya da törene
hemen geçilmesi sağlanmalıdır.
Bu tür konuşmaların yapılmasında amacın
dinleyici/izleyici topluluğunu toplantıya ya da
törene hazırlamaktan ibaret olduğu
unutulmamalıdır.
b. Söyleşi: Radyo, televizyon gibi yayın
organlarında, dinleyici/izleyiciyi aydınlatmak,
bilgilendirmek, eğitmek ve eğlendirmek
amacıyla yapılan, süresi sınırlandırılmış
konuşmalardır.
Birden fazla konuşmacı belirli bir süreyi
paylaşabileceği gibi süre tek konuşmacı
tarafından da kullanılabilir. Bu tür konuşmalarda
konu önceden belirlenmiştir ve dinleyiciyi
sıkmayacak bir akışa sahiptir. Söyleşi türü
konuşmalara her türden dinleyiciye seslenmek
için başvurulabilir.
Konuşmanın renklenmesini sağlayacak
fıkralara, şiirlere, anılara, yaşantılara, alıntılara
yer verilir. Öznel ve duygusal bir tavır
sergilenebilir. Hazırlıklılık ve birikim esastır.
– 16 –
c. Bilimsel konuşma: Panel, açık oturum,
konferans gibi bilimsel amaçlı toplantılarda
gerçekleştirilen, konuyla ilgili bir topluluğa belirli
bir bilginin aktarılmasını amaçlayan, konusunun
uzmanı kişiler tarafından yapılan konuşmalardır.
Nesnellik, planlılık, ciddiyet, bilimsellik,
hazırlıklılık esastır.
d. Söylevler (Nutuk): Geniş halk kitlelerini belirli
bir duygu doğrultusunda harekete geçirmeyi,
coşturmayı, bir konuda ikna etmeyi amaçlayan
etkili konuşmalardır.
Askeri, akademik, siyasal, dinsel, hukuksal
içerikli olabilir. Karşıt düşünceyi çürütmek,
savununlan düşünceyi olabildiğince etkili bir
şekilde kanıtlamak, amaçtır.
Konuşmacının topluluk karşısında etkin
konuşabilme gücüne sahip, hitap ettiği kitle
tarafından sevilen ve sayılan, lider karakterli,
sesini, jest ve mimiklerini güçlü ve etkili bir
şekilde kullanabilen bir kişi olması gerekir.
– 17 –
NASIL KONUŞMALI
(MONTAIGNE, Denemeler, Çeviren Sabahattin
Eyüboğlu, İstanbul, Cem Yayınevi, 1987, sf. 298)
Sözümün akışını bozup güzel tümceler aramaktansa
güzel tümceleri bozup sözümün akışına uydurmayı
daha doğru bulurum. Bir sözün ardından
koşmamalıyız, söz bizim ardımızdan koşmalı, işimize
yaramalı. Söylediğimiz şeyler sözlerimizi almalı ve
dinleyenin kafasını öyle doldurmalı ki artık
kelimeleri hatırlayamasın.
İster kâğıt üstünde olsun, ister ağızdan, benim
sevdiğim konuşma, düpedüz, içten gelen, lezzetli,
şiirli, sıkı ve kısa kesen bir konuşmadır. Güç olsun,
zararı yok; ama sıkıcı olmasın; süsten, özentiden
kaçsın, düzensiz, gelişigüzel ve korkmadan yürüsün.
Dinleyen, her yediği lokmayı tadarak yesin.
Konuşma, Sueton’un, Julius Caesar’ın konuşması için
dediği gibi, askerce olsun; ama ukalâca, avukatça,
vaizce olmasın.
Söylev sanatı, insanı söyleyeceğinden uzaklaştırıp
kendi yoluna çeker. Gösteriş için herkesten başka
türlü giyinmek, gülünç kılıklara girmek nasıl
pısırıklık, korkaklıksa, konuşmada bilinmedik
kelimeler, duyulmadık tümceler aramak da bir
medreseli çocuk çabasıdır.
Ah, keşki Paris’in sebze çarşısında kullanılan
kelimelerle konuşabilsem!

(Kitap I, bölüm XXVII)
İnternetten,

http://www.dilimiz.gen.tr

ve http://www.bilimselsunu.rehberi.gen.tr
adresindeki bilgilerden derlenmiştir

Haber Hakkında Yorum Yapın