wordpress counter
2:32 pm - Salı Mayıs 25, 8326

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 24 Aralık 2011

Pazar, 29 Nisan 2012, 21:35 | Eğitim Haberleri | 0 Comment | Read 6073 Times
by admin

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 24 Aralık 2011

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 24 Aralık 2011

İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 24 Aralık 2011 sınav sona erdikten hemen sonra sitemizin yine bu sayfasından güncellenecek ve sizlerle paylaşılacaktır.

Edinilen bilgiye göre sorular ve cevap anahtarları 27 Aralık 2011 Salı günü kamuoyuna açılacak.

Kullanıcımızdan Gelen Bir Yazıyı Paylaşmak İstedik.

24.12.2011 TARİHİ C SINIFI İŞGÜVENLİK UZMANLIĞI SINAV İNCELEME RAPORU
C SINIFI İŞİ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI
1 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
B 2 İşyeri ortamında işçilerin radyasyondan etkilenmesi açısından bakıldığında en az önemli olanı aşağıdakilerden hangisidir A) D)
GEREKÇE Alfa, beta, gama vb. ışınlar iyonlaştırıcı etkisi olan ışınlarıdır. Enfraruj, ultraviyole vb. ışınlar ise iyonlaştırıcı etkisi olmayan ışınlardır. İyonlaştırıcı olmayan ışınlar iyonlaştıcı ışınlara göre daha az zararlıdır. İyonlaştıcı olmayan ışınlar içersinden de ultraviyole ışınları en az zararlı olanıdır. Doğru cevap d şıkkıdır. Mor ötesi ışınlar Radyoaktif ışınlardır ve deri kanserine neden olduğu saptanmıştır. Soruya göre en az zararlı mor ötesi ışınlardır.
2 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
B 31 Güvenlik rengi kullanılan tüm işaretleri uygulanan ve aşağıda verilen renk ve tehlikeli hareket eşleşmelerinden hangisi doğrudur? C) C) VE B)
GEREKÇE GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ(*)
(*) 23 Aralık 2003 tarih ve 25325 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanmıştır
EK – I
İŞYERİNDE KULLANILAN GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ İLE
İLGİLİ ASGARİ GENEL GEREKLER
4. Aşağıdaki tabloda yer alan hususlar güvenlik rengi
kullanılan tüm işaretlere uygulanır.
Renk : KIRMIZI
Anlamı veya amacı : Yangınla mücadele ekipmanı
Talimat ve Bilgi : Ekipmanların yerinin gösterilmesi ve ne olduğu
Renk : YEŞİL
Anlamı veya amacı : Acil kaçış, ilk yardım işareti
Talimat ve Bilgi : Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman, tesisler
B ve C şıklarının ikisi de mevzuata göre doğru olduğu için soru iptali gerekmektedir.
3 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
B 33 Elektrik yangınları aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmalıdır?

A) ?
GEREKÇE Müfredatta bulunmamaktadır. Bilginin referansına ulaşılamamıştır.
4 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
B 35 Yangından korunma planlarına göre aşağıdakilerden hangisi bir pasif korunma uygulamasıdır? D) B) VE D)
GEREKÇE Yangın algılama sistemleri de pasif korunma yöntemlerindendir.
5 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
B 64 Solunum açısından insan sağlığına en zararlı toz cinsi aşağıdakilerden hangisidir? D) A) Ve D)
GEREKÇE Aşağıdakilerden hangisi daha tehlikeli?
Kristal kuvars (silis tanecikleri) madenlerde ve taş ocaklarında çalışanların en çok karşı karşıya kaldıkları tozdur. Bunun solunması gerçekten çok tehlikelidir. Silikoz* adı verilen bir tip pnömokonyoz* gelişir..
Solunabilir kömür madeni tozları da son derece tehlikelidir. Ayrıca madenlerin yerin altında olması ve çalışılan alanın dar olması bu tozlarla teması arttırmaktadır. Bu tozlara sunuk kalmanın sonucunda kömür madencileri pnömokonyozu* oluşur..
6 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
B 67 Genç işçi sınıflaması aşağıdakilerden hangisini kapsar? a) b)
GEREKÇE T.C.ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI’NDAN
Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK
Tanımlar
Madde 4-Bu yönetmelikte geçen;
Genç işçi : 15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi ifade eder.
7 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
B 85 Uluslararası sözleşmeler ve ülkemizdeki mevzuata göre en küçük çalışma yaşı kaçtır? c) b)
GEREKÇE Resmi Gazete Tarihi: 06.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25425
ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA
YÖNETMELİK
Tanımlar
Madde 4-Bu yönetmelikte geçen;
Çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış
kişiyi ifade eder.
Uluslararası sözleşmelere bakarsak asgari yaşın 14 olarak belirlenebileceği hükmü vardır. Madde 2,üçüncü fıkrada asgari yaş 15 olarak belirlense de hemen sonrasında dördüncü fıkrada aynı maddenin üçüncü fıkrası dikkate almaksızın asgari yaşın 14 olarak belirlenebileceği hükmünü taşır. Dolayısıyla uluslararası sözleşme ve bahsi geçen yönetmeliğe göre en küçük çalışma yaşı 14’tür.
8 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
B 89 İş Kanunu’na göre işverenler işyerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç kaç iş günü içinde yazı ile ilgili birime bildirmek zorundadır? d) c)
GEREKÇE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI KANUNU VE ÇALIŞMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİ YAPILIR CEVAP İKİ TANEDİR.
Kanun Numarası : 5510
Kabul Tarihi : 31/5/2006
Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200
Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa:
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (1)
İş kazasının tanımı, bildirilmesi ve soruşturulması
MADDE 13- İş kazası;
İş kazasının 4 üncü maddenin birinci fıkrasının;
(a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kuruma da en geç kazadan sonraki üç işgünü içinde,
9 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
B Kitapcığı 34 Petrol kuyusu yangınlarında en etkin söndürme aracı aşağıdakilerden hangisidir? Dinamit Dinamit ve Film yapan köpük her ikiside
GEREKÇE İptal İstemi Gerekçesi: Petrol kuyuları söndürme tekniği petrol kuyusunda meydana gelen acil duruma göre değişir. Sızma var ise filim foamlı köpük. Basınçla petrol hattan çıkıyorsa ve püskürerek yanma var ise Dinamitle hava basıncı yaratarak söndürülür. Her iki metodun kullanıldığı ortak operasyonlarda vardır. Bu nedenle metodolojilerin birini kabul etmek yanlış olacaktır.
10 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
B kitapçığı soru: 26 Vinçlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? D C-D
GEREKÇE İptal İstemi Gerekçesi: C) Aynı anda iki ayrı işaretçi olamaz D) İşaretçilerin veya işçilerin yüklerin önünden gitmeleri taşınan yükün durumuna göre risk teşkil eder ve yüklerin önünde kimse durmamalıdır.
İki şıkta yanlıştır.
11 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
B kitapçığı soru:59 İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan mevzuata uygun iş ekipmanlarında alınacak güvenlik önlemleri, çalışma yerinin özelliği ve yükseklik farkındalıklarından dolayı yeterli olmuyorsa aşağıdakilerden hangisi ilave önlem olarak alınacaktır? D Soruda mantık hatası vardır.
GEREKÇE İptal İstemi Gerekçesi: D şıkkında bahsedilen kaldırma aracı ne tür bir kaldırma aracıdır. Halat kullanılarak güvenliği arttırılamayacak kaldırma ve taşıma araçları mevcuttur. A şıkkında bahsedilen uygun ekipman kullanılacaktır cümlesi D şıkkını da kapsamaktadır.
Mantık hatası mevcuttur.
A)Uygun ekipman sağlanacaktır şıkkı daha mantıklıdır !
D)Emniyet katsayısı daha yüksek güvenlik halatı ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir.
12 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
A kitapçığı, 97 A kitapçığı, 97. Etik kurallarının aşağıdakilerden hangisini içermesi beklenir?
B)Belirli bir alana yönelik yazılı kurallar B
GEREKÇE İptal İstemi Gerekçesi: Etik felsefenin dört ana dalından biridir. Çalışma alanında etik kurallara örnek verecek olursak ( Rüşvet almak yasaktır , Kişi farkı gözetmeksisizn çalış , Torpil yapma v.b ) Yanlışı doğrudan ayırabilmek amacıyla ahlâk kavramının doğasını anlamaya çalışır. Ayrıca Türkçe’de etik sözcüğü ahlâk sözcüğüyle eş anlamlı olarak da kullanılır. Halkın kendi kendine oluşturduğu hiçbir yazılı metine dayanmayan kanunlara Etik Kanunları denir. B şıkkında belirtilen “yazılı kural” terimi kesinlikle yanlıştır.
13 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
A kitapçığı, 39 Parlayıcı maddelerin bulunduğu depolarda hangi forklift tipi kullanılmalıdır?
a)Akülü ve susturuculu türde forklift
b)Yakıtlı ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış türde forklift
c)Akülü ve statik elektriğe karşı önlem alınmış türde forklift
d)Akülü, susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış forklift D B
GEREKÇE İptal İstemi Gerekçesi: “Akülü forkliftlerde egzoz bulunmamaktadır. Bu sebepten susturucu akülü forkliftlerde kullanılmaz.”
Doğru cevap (b) şıkkı olmalıdır.
14 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
A kitapçığı, 46.soru Trafo merkezinde çalışma yapabilmek için uygulanması gereken korunma tedbirleri arasında aşağıdakilerden hangi yoktur?
Amir birim tarafından trafo merkezine girecek kişilerin isimleri ve yapılacak işin mahiyetini açıklayan yazılı bir iş emrinin hazırlanması,ve eğer gerekli ise bu hususta işletme müdürlüğü veya şefliğinden yazılı izin alması,trafo merkezine en fazla iki kişilik ekip halinde girilmesi,yetkisiz kimselerin trafo merkezine girmemesi için dışarıda ayrıca en az bir kişinin bulundurulması
B Tamamı doğru
GEREKÇE İptal İstemi Gerekçesi: Cevabı yok.Yani hepsi doğru. Zira kojenarasyon ve şalt tesislerinde işletme şefi birebir sorumlu olduğu için operasyonu yürütebilir
15 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
A kitapçığı, 60.soru Elektrik yangınları aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?
Cevap:A seçeneği.Yani Mavi daire
. A İptal Edilmeli
GEREKÇE İptal İstemi Gerekçesi: Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ve Güvenlik sağlık işaretleri yönetmeliğinde olmayan bir cevap belirlenmiştir. Soru iptali gerekmektedir.
16 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
A kitapçığı, 5.soru A sınıfı sınavının A kitapçığı 5. soru ile C sınıfı sınavının A kitapçığında 10. soru aynı fakat cevaplar farklı; A sınıfı sınavında TÜMÜ cevap iken, C sınıfı sınavında YARISI cevabı kabul edilmiş.
. İptal Edilmeli
GEREKÇE İptal İstemi Gerekçesi: Cevap her iki kitapçıkta farklı
17 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
A kitapçığı, 43.Soru Aşağıdakilerden hangisi basınçlı kap değildir?
Cevap: C Sıvı yakıt tankı olarak verilmiştir. C İptal Edilmeli
GEREKÇE İptal İstemi Gerekçesi: Sorunun soruluşu itibarı ile basınçlı kap olmayan ve teste tabi olmayan basınçlı kaplar yönetmeliğinde belirtilmemiş olan pnömatik akışkan devrelerdir.
.Cevap olarak yakıt tankı verilmiştir. LPG Sıvı yakıt tankıdır ! Gaz tankı olarak isimlendirilmez ve basınçlı kaptır
18 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
A kitapçığı, 92.Soru Aşağıdakilerden hangisi tesis tasarımı aşamasında kullanılan tehlike analizi yöntemidir ?
Ön tehlike analizi A A ve D
GEREKÇE İptal İstemi Gerekçesi: Sorunun soruluşu itibarı ile Ön Tehlike analizi cevabı kabul edilmiş ancak kimya tesislerinde kullanılan HAZOP ( Tehlike ve İşletebilirlik Analizi ) tesis kurulmadan önce dizaynda yapılır ve hatalar minimuma indirilmeye çalışılır.
19 SORU NUMARASI SORU METNİ İLAN EDİLEN CEVAP DOĞRU OLMASI GEREKEN CEVAP
B
Kitapçığı
24.soru Bir beyaz eşyanın şasesinin sıfırlanması olarak bilinen
uygulama ile ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A
Hiçbir cevapta sıfırlama tam olarak açıklanmamıştır.

A A ve D
ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
Madde-3 Tarifler h.5 – Sıfırlama :Bir yalıtım hatasında (tam gövde teması) elektrik devresini aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasına sağlamak için, gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerini sıfır iletkenine yada buna iletken olarak bağlanmış olan bir koruma iletkenin aynı biçimde bağlanmasıdır.

to "İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 24 Aralık 2011"

 1. İSMAİL diyor ki:

  arkadaşlar size zahmet hangi kurumlarda eğitim gördüğünüzü söyleyin de biz de sizin gibi o kurumlar da mağdur olmayalım boşuna para vermeyelim bir de ne kadar PARANIZ GİTTİ YAZARSANIZ SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER. SİZE GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLİYORUM.

 2. bakalım neler olacak diyor ki:

  arkadaşlar neden bu kadar sitem ettiğinizi halen anlamış değilim. Bu işin amacını ele alalım isterseniz; Bakanlık müfettişleri emekli olunca a sınıfı sertifikaya sahip oluyorlar. bizlerde burda uğraşıp duruyoruz.c de 3 yıl b de 4 yıl ama a da…. aslında a sınıfı sertifikaya sahip olanlarda denetimden(sınava ) geçse veya emekli müfettişler sadece bu eğitimi verselerde işe karışmasalar. Çalışan bakanlık müfettişleri bir iş yerini emekli olana kadar idare edip emekli olunca resmiyete dökmelerinde başka mana yok. Ne diyelim kanun çıkarken bunların görüşü alınırsa onlarda menfaatlerine nasıl uyarsa öyle görüş bildirirler heralde..
  Bunca insanın hakkını yemek için çaba sarfedenlere selam olsun.

 3. m.ali gündüz diyor ki:

  tabiki daha soru iptal etmezler sınava gölge düsmesin diye daha ne kadar gölge düşsün oda ayrıca düsündürücü kimse artık bu sınavlara girmez herhalde 2010 aralıkta sınava girenlerin sınavı iptal oldu bu insanlar 2 defa sınava girip basarısızlıkla karsı karsıya bunların hakkı ne olacak günah günah

 4. m.ali gündüz diyor ki:

  duyumlara göre 5 sorunun iptali yönünde ayrıca degisecek sıklar olabilirmis bakanlığa büyük tepkiler varmıs magdur olan insanda cok acıklamalarda ondan gecikiyormus

 5. kuzey06 diyor ki:

  Arkadaşlar hata sorularda degil sorulardan 63 tanesi yabancı bir dilde (almanca-ingilizce) hazırlanmış ve çeşitli ülkelerde sorulmuş.Asıl hata bu çevirileri yanlış yapanlarda sorunların bir çogunda olumlu yanıt isterken olumsuzu sormuş bu Türkçe yazım kurallarına ters ama çeviriyi yapan dengesiz pardon arkadaş bunu atlamış.Almanyadaki sisteme göre yangın soruları dogru orada adam açıkca yazmış tehlike sembollerini ama bizde ögle birşey yok

 6. ALPER KAYMAZ diyor ki:

  SINAV YENİLENSİN VEYA ÇAN EĞRİSİ YAPILSIN.

 7. ALPER KAYMAZ diyor ki:

  BERBAT BİR SORU SİSTEMİ VARDI.SINAV YENİLENSİN. KİMSENİN HAKKINI YEMESİNLER…AYIP…….

 8. dr.kaplan diyor ki:

  sınavda bir çok soru yanlış yada çift doğru cevap var,örneğin el bileğindeki flexör tendonların tenosinoviti karpal tünel send. olması lazım a kitapcıkta c şıkkıda d şıkkıda doğru. böyle soruları doğru olarak kabul etmeleri gerekir.

 9. KEOPSETİ diyor ki:

  SINAVI İPTAL ETMESİNLER. BİR SINAV İÇİN 50 DEFA ANKARAYA MI GİDİP GELECEĞİZ. KENDİ HATALARI. ZATEN İHTİYAÇ VAR HERKESİ GEÇİRSİNLER. SANKİ ÖNCEDEN LİSANS VERDİKLERİNE TIP VE MÜHENDİSLİK SORULARI MI SORMUŞLARDI. YALANDAN SINAV YAPIYORLAR. BU SORULARI HAZIRLAYAN İNSAN EVLATLARININ BU SORULARI HAZIRLAMA YETKİSİNİ KİM VERİYOR NERDEN ALIYORLAR. BUNLARA SINAV SORUSU HAZIRLAMA YETKİSİ VERENLER HANGİ TÜR YETERLİLİK BELGESİNE SAHİP

 10. Atam İzindeyiz diyor ki:

  Filiz Hanım aynen katılıyorum size. Önemli olan onların para kazanması. Yoksa biz bir kere girmişiz iki kere girmişiz kimin umrunda. İnsanlar bu sınavlara ne umutlarla giriyor kimbilir eğitim ücreti olan 2500 TL’yi ne zor şartlarda sağlıyor. Bu soruları hazırlayan insanlar sanki bu bölümün üniversitesini okumuşlar gibi kendilerinden çok eminler. Bu soruları soran insanlar, bu yarım yamalak bilgileri ile ilerde bizim iş yerlerimizi denetleyecekler.

 11. filiz bilgiç diyor ki:

  ben bir kere değil 2 defa mağdur oldum,2008 yılında 1.500.000 vererek aldığım iş yeri hekimliği sertifikam geçersiz? olduğu gibi 3 yıl gibi iş yeri hekimliği temel uygulamalarına ait tıbbi ve mevzuat değişmeden neye dayanllarak iptal edildiği belli olmayan uygulamalr yüzünden sertifikam birdenbire geçersiz oldu,takaradan çok param varmış gibi 2.500 vererek sınav ve eğitime katılıyorum ve tartışmalı sorular yüzünden bir puan ile baraj altı kalıyorum zaman ve para ülkemizde tabiiki çok değersiz bu yüzden verilicek para ve zamanımız var nasıl olsa ,olsun tekrar veririz tekrar gireriz ,daha çok bizimle oynanır nasıl olsa ,madem eleyeceksiniz bari yanıtı net ve kesin olan sorularla eleyin ,birde eğitim veren kurumları iyi denetleyin eğitimin içeriği nasıl diye…

 12. Atam İzindeyiz diyor ki:

  isgum@csgb.gov.tr adresine mail atın arkadaşlar.

 13. erdoğan onur diyor ki:

  Değerli arkadaşlar, müfredat dışı ve yanlış hazırlanmış birçok sınav sorularının tek amacı bizleri başarısız gösterip rant elde etmektir.Bunca özveri,zaman,para ….maddi ve manevi kayıp….Yazık hemde çok yazık..Lütfen İSGGM’ne de elektronik posta gönderip şikayetlerimizi dile getirelim..

 14. 06kurt06 diyor ki:

  bakan Faruk Çelik e mail atalım,çan yapsınlar

 15. 06kurt06 diyor ki:

  çan eğrisi yapsınlar

 16. maverick diyor ki:

  arkadaşlar inşallah sınav soruları çalınmıştır yoksa sınavı iptal etmezler. çan uygulansın eğer bu mevzu çan yöntemine kaldıysa işimiş yaş demektir. sınavı sadece ankarada yapıyorlar kursa ayrı para sınava ayrı para kalacak yer ayrı para ulaşım ayrı para bunların yanında müfredatla ilgisi olmayan sorular, bence bundan sonra ki soruları çobanlar hazırlasın hiç değilse daha kaliteli ve gerçekci olur. işin parasal yönünde değilim ama çok iyi bildiğim birşey var. yapacaklarımız buraya yazı yazmakla kalmamalı haklı itirazımızı yapmamız gerek

 17. 06kurt06 diyor ki:

  ters köşeye yatırmak için ellerinden geleni yapmışlar herhalde bu soruları hazırlayan komisyon rüyalarında görmüşler soruları öyle hazırlamışlar ama gerçi rüyalar daha gerçekçi

 18. Utan Arkadaş diyor ki:

  Helal olsun size:). iş güvenliğinden bu kadar bihaber insanların olması ne kadar şanssızlık.
  Soru= renkler ve eşdeğer Tehlikeli Hareket (Davranış) hangisidir? Ben 8 yıldır iş güvenliği konusunda çalışıyorum daha yangınla mücadele ekipmanının tehlikeli hareket olduğunu sizlerden duyuyorum.
  İlk iş kanununun çıktığı İngiltere bu konudan haberdar mı acaba:)))).
  Bu soru ve soruları hazırlayan ve TC üniversitelerinde akademisyen kadrosunda hem de kadrolu yer bulan şahısları tanımak hakkımızdır diye düşünüyorum. Hatta bakanlığımızın kendilerini üstün hizmet madalyası ile onurlandırmasını istiyorum.Ayrıca bu soruların denetlenip, incelenmediği de açık. Gerçi eğer denetlendiyse o daha büyük sorun!

 19. ercan avcı diyor ki:

  soruların 12 tanesi b ve a sınıfına da aynı anda sorulmuş.ki yapılamayan elektrik soruları ağırlıkta.sorusu ve şıkları aynı.ne şimdi bu.bir yanlışlık var.

 20. ercan diyor ki:

  arkadaslar sadece yazıklar olsun dıyorum. Cok merak edıyorum kac kısı gececek????

 21. erdem ünlü diyor ki:

  AIDS hakkında yanlış olan? sorusuna bakılırsa a seçeneği “insan immun yetmezlik virusu” b seçeneğinde aşı ile tam koruma sağlanacağı söylenmiş. AIDS virus değil sendromun adıdır. virusun adı HIV’dir. böylece sorunun iki doğru yanıtı mevcuttur…

 22. ayşın öcmenler diyor ki:

  birde yangın sorusunun bizdeki sorulardaki cevabı nitrogliserindi..şimdi ögrendimki patentli ismi dinamitmiş….ya anlamadımki biz doktormuyuz elektronik mühendisimiyiz beyaz eşya satıcısımıyız. yoksa kimyager mi…böyle sacma sapan bir sınav görmedim…

 23. ali diyor ki:

  Haber kaynağında sorular yayınlandı.

 24. ayşın öcmenler diyor ki:

  kovalı elavatör le ilgili google da arama yaptım..1 tane ISG yle ilgili site çıkmadı karşıma…

 25. uras ince diyor ki:

  ÇAN EĞRİSİ YAPIN VEYA BARAJI AŞAĞIYA ÇEKİN LÜTFEN BAKANLIK YETKİLİLERİ.ÇEVRE UZMANILIĞI SINAVINDA SONUÇLARIN DÜŞÜK OLDUĞUNU GÖRÜNCE SONRADAN ÇAN EĞRİSİ SİSTEMİNE GEÇTİNİZ.KOVALI ELEVATÖR NEDİR?DİNAMİTİ HANGİ İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BİLMELİ VE İŞ YERİNDE DİNAMİT STOKLAMALI.PROSES AKIŞ ŞEMASINI KAÇ KİŞİ BİLİYOR.ELEKTRİK YANGINININ SİMGESİ NEDEN LAZIM NEREDE VAR,İTFAYECİLER BİLİR Mİ?”DEPREM FELAKETİNİN OLUŞUM OLASIĞINI NASIL ÖNLECEKSİN ACİL DURUM PLANIYLA”.GENÇ İŞÇİ 16-18 YAŞ ARASI DEMİŞSİN SINAVDA,KANUNDA 15-18 YAŞ DİYOR.SEN HANGİ ÜLKENİN KANUNLARINDAN SORUYORSUN SORUYU.BASINÇLI OLMAYAN BİRÇOK SOĞUTMA ÜNİTESİ VAR,SU KULESİ VB. GİBİ.SIVI YAKIT TANKI DEMİŞSİN(LIKIT PETROL GAZ-LPG) TÜPÜ İÇERİSİNDE SIVI MI VAR GAZ MI VAR.sorulra itiraz ediniz iptal edilen sorular doğru olarak yansıtılacak arkadaşlar.
  24 aralık 2011 uzmanlık sınavı

 26. Atam İzindeyiz diyor ki:

  Arkadaşlar lisansı alırsak eğer kesikli çalışan kaldrıma makinasını bilmek bizim ne işimize yarayacak. Lütfen biri söylesin, Allah bu soruları hazarlayanları Kovalı elevatörlere bindirsin. Utanmaz, emek hırsızı adamlar

 27. Atam İzindeyiz diyor ki:

  Arkadaşlar ben ayda iki gün evdeki beyaz eşyaların şasesini sıfırlarım. Sizde yapın çok güzel. :)

 28. Atam İzindeyiz diyor ki:

  Arkadaşlar 32. Soru’da yanlış. Havadaki nem oranını ölçen alet HİGROMETRE’dir. Higometre değil. Allah bu soruları hazırlayanları HİGOMETRESİ yüksek yerlerde terletsin.

 29. Atam İzindeyiz diyor ki:

  Çan man yapmasınlar sınavı iptal etsinler. Allah bunları 95 dB şiddetindeki çanların arasında bıraksın kulak koruyucuda vermesin.

 30. volkan volkan diyor ki:

  başkalarına güven meyın isyanlardaayız gecen sefer günendikde ne ol kardeşim hak demek hasızlıga boyun eymek degil hak bulmak için calışmak lazım isyan bu zamanda haktır

 31. Atam İzindeyiz diyor ki:

  Ben bu sınavı geçersem bana elektrik mühendisi diploması versinler sonrada TEDAŞ’a genel müdür olarak atasınlar. KPSS’ye girmeden atasınlar hem de :)

 32. Atam İzindeyiz diyor ki:

  Adamların sorusuna bak. Petrol kuyularında çıkan yangın nasıl söndürülürmüş. Türkiyede petrol kuyusu varda bizim haberimiz yok herhalde. Hadi diyelim iki tane var, hangimiz lisans alınca petrol kuyusunda çalışacağız. Hem petrol kuyusu tehlikeli sınıfa girmiyor mu C Sınıfı uzman kuyuda nasıl çalışacak. Ya herşeyi öğrendik petrol kuyusu yangını nasıl söndürülür o mu kaldı. Allah size akıl fikir versin. Bu soruları hazırlayan utanmaz adamlar. Bu soruları soran adamlar uzman olunca gelip bizi denetleyecekler.

 33. volkan volkan diyor ki:

  bizim hakkımız paramızı yiyerek keyif surmesinler

 34. volkan volkan diyor ki:

  kurumlara itiraz edelim hakkımızı arayalım arkadaşlar bize verilen ders içerikleri neresinde bu sıav

 35. volkan volkan diyor ki:

  allah bin türlüü işte şakacılar ilk sınav 68 kal sorular yanlış bu sınav boyle şikayetciyim yarab

 36. Mehdi Berk Güzelcan diyor ki:

  Bu hükümetin sorusuda sınavıda kendi gibi sorusu ile bile milletle dalga geçiyor Verin oyları

 37. Mehmet Godoş diyor ki:

  BEN bakanıma hükümetime güveniyorum. HATAyı telafi edeceklerdirBizleri mağdur etmiyeceklerdir.

 38. BEYTULLAH SEZER diyor ki:

  Biz fransız gevurumuyuz Sorduğunuz soruların müfredatla ilgisi v armı.Ben yilların isg uzmanıyım.CEVABI TARTIŞILACAK SORULAR VAR.Ben 70 alamam ki diğerleri alsınNE diyim sizi ALLAH islah etsin yazıktır yazık

 39. sınırdan geçen adam diyor ki:

  c sınıfı uzmanlık sınavı 64. sorusunu hazırlayan arkadaş depremi önleyebileceğini söylemiş. neylemi acil durum planıyla. bravo tebrikler şak şak şak şak:D

  • Fikret AKGÜL diyor ki:

   Ya gerçekten öyle.Bende merak ettim.Bu soru bu sınava kapak oldu.

  • ayşın öcmenler diyor ki:

   ya cidden şaka gibi..ve doğru cevap buymuş..deprem bu ya nasıl engelleycek acaba çok merak ediyorumm..bu sınava 3 ayıma verdim.binlerce soru çözdüm.sınavda şok oldum..diger uzmanlık sorularınada bakarsanız bizimkilerle aynı bir sürü soru var..anlamdıgım diger bir soruda carpal tünel sendromuydu..doktormuyuz biz ya..eger bu sınavı olurda gecersem A sınıfı sertifika istiyorum:))

 40. Asım Can Türkcan diyor ki:

  Bizler hükümet icraatlarına desdet vermek için dernek kurmuş bir grup orta yaşta mühendisiz.Çoğumuz geçmiş dönemlerden acili canı yanmış kişileriz.İSG uzmanlık sınavı bizlere ilerisi için umut olacak derken soruların müfredatla ilgisi olmadığı konusunda hepimiz hemfikiriz.Yukarıdaki yorumcuların sözünü ettiği çan eğrisi değerlendirilmesi yapılmasına inanıyoruz Aksi takdirde biz 14 kişiyiz Hiç birimiz 70 alamayız

 41. TEK ER diyor ki:

  bu soruları hazırlayanlara veya tercüme etmeye çalışanlara hakkımı helal etmiyorum ALLAH onları süründürsün çoluklarından çocuklarından çıkartsın inş. adamlar sanki organik kimyacısymışız veya …. gibiymişiz gibi sorular sormuşlar bnce emkli iş güvenligi uzmanlarının (A) kadrosundakilerin belgelerini iptal etsinler çünki onların bize verdikleri kurslarda bu soruların en az 80 tanesinin neredeyse cevapları yoktur demekki onlarda bir halt bilmiyor sadece para alıyorlar İPTALLLLLLLL EDİN ARKADAŞ

 42. ali akyol diyor ki:

  vijdan insaf soruların müfredatla ilgisi yok lütfen çan eğrisi

 43. Atam İzindeyiz diyor ki:

  Ya insanlar bu kadar çalkalanıyor ama bir insan evladı çıkıp ”Kusura bakmayın haklısınız sorular hatalı” ya da ”sorular doğru sorulmuştur” diye bir açıklama yapmıyor. Sanki bu kadar insan başçavuşun …. misali.

 44. Atam İzindeyiz diyor ki:

  Arkadaşlar umarım sınavda bir yanlışlık olduğunu ve iptal edileceğini biri söyler yoksa bu sorularla eğitim sistemimiz gerçekten çökmüş demektir.

 45. uzman diyor ki:

  söylenecek cok fazla bişey yok arkadaşlar .şuan ne yapabiliriz ona bakalım

 46. cordial diyor ki:

  bu nasıl bi sınav yaa. kursta gördüklerimizden cok farklıydı sorular. ilk kez sınavda duyduğum şeyler vardı. çan eğrisi olmazsa kaldım şimdiden :(

 47. temizdünya diyor ki:

  Arkadaşlar,

  Bu ülkede maalesef her alanda olduğu gibi yine bizi enayi yerine koydular. Birileri köşeyi döndü.
  Bu dönenlerin içinde kesinlikle bu soruları hazırlayanlarda var. Eğer bu kirli iğrenç ilişki yok idiyse hazırlanan bu soruların kalitesi neydi.. Hiçmi denetimden geçmedi. Bu sınav çok rahat iptal edlebilir. Çünkü 50 konudaki % lik dağılımlara bakılırsa buna hiç dikkat edilmemiş. Ortada büyük rantlar yoksa birileri köşeyi dönmediyse Bakanlık bir an önce gerekli soruşturmayı açar ve konu hakkında kamuoyuna tatmin edici cevap verir. Yoksa haklarımızı emeklerimizi helal etmiyoruz.

 48. turgut sunalp diyor ki:

  ya bu sınav komisyonunu eğitim seviyesini çok merak ediyorum..

 49. SETİ diyor ki:

  Arkadaşlar gerçekten emeğimize, zamanımıza ve paramıza yazık… Memlekette herkes işini doğru yapsa zaten bu sınavada gerek kalmayacaktı… Ya çoğu sorunun cevabı yok. Adamlar cevabı olmayan sorular sormuşlar… Sorular sanki yabancı dilden Türkçe’ye çevrilmiş… Madem öyle yaptınız bari bir tercüman tutsaydınız… Pek söylenecek birşeyde yok aslında… Deveye Sormuşlar Neren Doğru misali..

 50. 06kurt06 diyor ki:

  bunlar doğruyu yanlış,yanlışı doğru gibi göstermişler

 51. 06kurt06 diyor ki:

  mehmet abi müfredattaki 50 konu ve ve dağılım uzak bu sorulara,

 52. dugu dugu diyor ki:

  şaka gibi bir sınavdı tam anlamıyla çevre görevlisi sınavında yaptıkları gibi çan yapsalar bari yoksa kimse 70 alamaz

 53. Mehmet Ceylan diyor ki:

  Ben İSG uzman eğitimcisiyim. Şu an itibarı ile sınav sorularını görebilmiş değilim, ancak sınava girmiş olan uzman adayı arkadaşların yakınmalarına bakılırsa yine kötü hazırlanmış sorularla karşılaşmışlar. Önceki sinavlarda da haklı olarak benzer yakınmalar olmuştu. Çünkü soruların büyük bir bölümü kötü hazırlanmıştı. Bir konunun uzmanı omak ayrı, o konuya ilişkin test sorusu hazırlamak ayrıdır. Soru hazırlamak ayrıca uzmanlık gerektirir: Test soruları kolay ve doğru anlaşılır dille yazılmalı, çeldirici olmamalı, yetişkinler için dikkati, değil bilğiyi ölçmeli, doğru seçenekler kendisini göstermemeli veya saklamamalı, bir seçenek başka sorularda kullanılmamalıdır… Ayrıca eğitim sürecinde verilmesi istenen 50 başlık ve onların alt başliklarını kapsamalı ders saati sayısına uygun ağırlıkta soru sayısı belirlenmelidir. Arkadaşlarıma geçmiş olsun.

 54. adil gönen diyor ki:

  acaba bu kadar zor soru sorulmasının nedeni nedir diye insanın kafası karışmıyor değil.bu ülkede bütün insanları şüpheci yaptılar sağolsunlar

 55. 06kurt06 diyor ki:

  ben eğitimlerdeki müfredatlara bakıyorım,oralarda bize verilen sorulara ve eğitimlere bakıyorum yanından bile geçmiyor,merak ettim kim bu soruları hazırlayan komisyon elemanları

 56. 06kurt06 diyor ki:

  arkadaş ayıp gerçekten ayıp,emeğimize paramıza yazık,bu kadar insan böyle mi harcanır,kime hazırlattılarsa bu soruları,soru tekniği yok,yanlış anlamlar,çıkma ihtimali olmayan sorulardan sormuşlar,c iş güvenliğini sosyoloji dersinemi bağladılar,bazı sorulara ”Yukarıdaki cümlede ne anlatılmak isteniyor?” deseler di yeri vardı yani.

 57. mehmet yılmaz diyor ki:

  bu sorular insana türkçeyi unutturur. Hiçmi bakanlıkta okuma yazma bilen yok böyle saçma sorularmı sorulur çok müftedat dışından soru sormuşlar.

 58. uras ince diyor ki:

  Sınav sorularını hazırlayanlar kendileri çözebilecekler mi soruları???a sınıfı uzmanların çoğu bu sınavdan kalırdı çünkü.

Haber Hakkında Yorum Yapın