wordpress counter
7:38 am - Çarşamba Mayıs 27, 2015

güzel sanat dallarının her birinde kullanılan malzemelerin özellikleri

Cuma, 20 Nisan 2012, 10:19 | Eğitim Haberleri | 0 Comment | Read 12532 Times
by admin

güzel sanat dallarının malzemelerinin özellikleri
edebiyatta kullanılan malzemelerin özellikleri nelerdir
güzel sanatlar dallarında kullanılan malzemelerin özellikleri kısaca

Sanat Genel Olarak 2 Grubu Ayiririz Bunlar Şunlardir ;

1-) Pratik Sanatlar Ve Endüstriyel Sanatlar (Zanaat Sanati)
2-) Güzel Sanatlar

Güzel Sanatlar Dediğimiz Zaman Hemen Aklimiza İnsanların Yaraticiliği, İlk Çağlarda Yaşayan İnsanların İfade Ettiği, Çizği, Boya, Kil Yardimi İle İçine Döktüğü Biçimler, Resimler Yada Desenler Aklimiza Gelir.

Tekemmül ( Yetkinleştiği ) Dönemlerde ise :

Örnekler ; Çok Çeşit Olmuştur. Bunlar ; Sözgelimi, Ünlü Rönesans Sanatçilari, Yapıtlar, Köprü, Müze, Müzeyi Dolduran Resimler, Şiir, Günümüzün Sanat Eserleri, İnsan Beyni İle Duygularımızın Estetik Beğenisi, Yaratıcı Gücünün Düşünlerin Ortaya Koyduğu Bilim Ve Teknoloji En Üst Seviyeyi Çıkmıştır.
Bilim Ve Teknolojinin En Üst Seviyelerindeki Çağımız Sanatçılarının Sanat Ürünleri Ortaya Çıkmıştır ;

Çağdaş Resim, Roman, Çelik Cam Yapılar, İncecik Kullanılan Eşyalar, Sesin, Işığın, Oyun Gücünün Birleştiği Büyük Sahne Olaylari, Türlü Türlü Tasarimlar.

Güzel Sanat, Güzellik Ve Gözümüzün Zevkine Hitap Eden İlgilenilen Sanatlar İçin Kullanir. Bu Sanat Kelime İlk Kez Fransızca’da Beaux Arts Olarak, Resim Ve Heykel, Baski Gibi Görsel Sanatları Anlatmak İçin Kullanilmiştir.

Güzel Sanatlar Sözcüğü Ortaya Çıkmasında Motivasyon, Resim Ve Heykel Gibi Görsel Sanat Dallarında Ayırmaktı. Burada Kullanilan ” Güzel ” Sanat Eserinin Niteliği Değil, Disiplinin Estetik Bağlantasını Vurgulamak İçin Kullanilmiştir..

Güzel Sanatların İçine, OrtaÇağ Bilgilerin Tarafından 10 Tane Sanat Eklenmiştir. Bunlar ;

1-) Sarf (dilbilgisi),
2-) Nahiv (sözdizimi),
3-) İlmi beyan (güzel konuşma bilimi),
4-) Belagat (güzel konuşma bilimi),
5-) İstatistik
6-) Felsefe,
7-) Musiki,
Matematk
9-) Geometri
10-) İlmi heyet (astronomi)

Lakin Bunlar Çoğu, Bilimler Arasına Girmiş Ve Güzel Sanatlar Olmaktan Gitmiştir.

1 -) Edebiyat : Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. Nazım ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer.
2 -) Resim : Yağlı, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapılan güzel sanattır. Resim yapan sanatçıya ressam adı verilir.
3 -) Heykel : Ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandırılan varlıkları,taş, çamur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle üç boyutlu olarak yapma işidir. Heykel yapanlara heykeltıraş adı verilir.
4 -) Mimarlık : insanların estetik zevklerine hitap edecek şekilde yapılar yapmaktır. Tarihî olmak özelliğini kazanmış yapıtlar, tapmaklar .camiler, saraylar, bir medeniyetin en güzel eserlerini meydana getirirler. Sanatçılarına mimar adı verilir.
5 -) Musiki : Sesleri melodi haline getirme sanatıdır. Musiki, pek çok bölümlere, ayrılır. Musiki bestecilerine musıkişinas denir.
6 -) Tiyatro : Bir hikâyenin, sahnede, oyuncular tarafından canlandırılarak, temsil edilmesi sanatıdır. Bugün tiyatro eserleri, sinemalarda, radyolarda, televizyonlarda yer almaktadır. Eseri oynayan sanatçılara aktör, aktris adı verilir.
7 -) Dans : Musikiye uyularak yapılan ritmik hareketlerdir. Pek çok çeşitleri vardır.

Haber Hakkında Yorum Yapın