wordpress counter
4:09 pm - Cuma Mayıs 29, 2015

Genel Sağlık Sigortası Kimler Yaptırmalı Son Başvuru Tarihi Süresi

Perşembe, 10 Mayıs 2012, 10:49 | Sağlık Haberleri | 83 Yorum | Read 17578 Times
by admin
Genel Sağlık Sigortası Kimler Yaptırmalı Son Başvuru Tarihi Süresi

Genel Sağlık Sigortası Kimler Yaptırmalı Son Başvuru Tarihi Süresi

İşsizler, sigortasız çalışanlar; kız çocuklar; 18 yaşını geçen, okumayan erkek çocuklar; 25 yaşını dolduran üniversite öğrencileri Genel Sağlık Sigortası sizi nasıl etkileyecek? Gelir testi yaptırmak için kimler başvurmak zorunda kalacak? 25 yaşında işsiz bir genç adamın genel sağlık sigortası primini hesaplarken emekli babasının, yaşlı annesinin geliri dikkate alınacak mı? Stajyer avukatlar, sizin priminizi kim ödeyecek? Banka sandığı mensupları sizin durumunuz ne olacak?

Peki ya eğitim için yurtdışında bulunanlar? Master, doktora yapanlar. Burs kazananlar kazanmayanlar; yurtdışında çalışanlar ama ikametgahı Türkiye’de olanlar; yeni sistem sizi nasıl etkileyecek?

Türkiye’de ikamet eden, özel sigortası olan ya da olmayan yabancılar sizin durumunuzda ne değişecek?

SGK il müdürlüklerinden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonlarından, büyükelçiliklerden, konsolosluklarda yanıtını bulamadığınız tüm soruları, Hürriyet.com.tr işin uzmanı Sosyal Güvenlik Kurumu bürokratlarına yöneltti.

İşte sorularınız ve yanıtları…..

1- 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren ne değişti?

Bu tarihten itibaren 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, tüm maddeleriyle birlikte yürürlüğe girmiş oldu. Buna göre Türkiye’de yaşayanlardan tutuklu ve hükümlü, er , erbaş ve yedek subay okulu öğrencileri, sözleşmeli ülke adına sağlık yardımları karşılananlar, geçici 20. madde kapsamındaki banka ve sigorta şirketlerinin sandıkları kapsamında bulunanlar, milletvekilleri ile Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleri ile bunların emeklileri ile dul ve yetimleri hariç tüm insanlar zorunlu olarak ‘genel sağlık sigortası’ kapsamına alındı.

2- İşçi, memur, esnafın durumunda ne değişti?

Eski sistemde SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’lu olarak çalışanlar veya buradan emekli olanlar için değişen bir şey yok. Yani bugün işçi, memur veya esnaf olarak çalışan zorunlu sigortalılar ve emekliler ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler için herhangi bir şey değişmedi. Eskiden olduğu gibi istedikleri hastaneye giderek sağlık hizmeti almaya devam edecekler.

KIZ ÇOCUKLARININ DURUMU

3- Peki bunların bakmakla yükümlü olduğu eş ve çocukları ile anne ve babalarının durumları ne olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortası olan bu kişilerin eşleri, 18 yaşın altındaki çocukları ile üzerlerine kayıtlı anne ve babaları da hiçbir prim ödemeksizin sağlık sigortasından yararlanmaya devam edecekler. Herhangi bir yere başvuruda bulunmaları da gerekmeyecek. 1.10.2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız çocukları sağlık yardımlarından eskisi gibi yaş şartı aranmaksızın faydalandırılacak.

01.10.2008 TARİHİNE DİKKAT!

4- 18 yaşın üzerindeki çocukların durumu ne olacak?

18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise eğitimini sürmeleri halinde 20 yaşına kadar; üniversite öğrencisi olmaları durumunda 25 yaşına kadar anne veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecek. Herhangi bir prim ödemesi gerekmeyecek.

Üniversite öğrencilerinin her yıl öğrenci belgelerini Sosyal Güvenlik Merkezine veya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne göndermesi yeterli olacak.

18 yaşın üzerindeki kız çocuklar, 01.10.2008 öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanmıyorsa; erkek çocukları gibi yaş ve eğitim durumlarına göre anne veya babasının sağlık sigortasından yararlandırılacak. Yani 2008 öncesinde bu kapsamda olmayan kız çocuklar, okumuyorlarsa erkek çocuklar gibi 18 yaşından sonra gelir testi için başvurmak zorunda.

Üniversite öğrencisi ise 25 yaşına kadar ailesinin sigortasından yararlanabilecek. Bu yaştan sonra yararlanamayacak.

BOŞANDIYSA, İŞTEN AYRILDIYSA

5- Kız çocuk boşanmış veya çalıştığı işten çıkmış ise ne olacak?

Burada da 1.10.2008 tarihi önem taşıyor. Bu tarih öncesi bakmakla yükümlü olunan kişi olarak sağlık yardımlarından faydalanan kız çocukları, sağlık yardımlarından eskisi gibi yaş şartı aranmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurarak yeniden anne veya babasının sigortasından yararlanma hakkını elde edecek.

Ama bu tarihten önce kapsamda değil ise; anne veya babasının sigortasından yararlanamayacak.

GENÇ ERKEKLER BU SORU SİZİ İLGİLENDİRİYOR

6- 18 yaşın üzerinde çalışmayan, okumayan veya 25 yaşın üzerinde okuyan/ okumayan/ çalışmayan erkeklerin durumu ne olacak?

Adrese Dayalı Nüfus Kaydında yer alan adreslerine en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurarak, gelir testi yaptırmaları gerekiyor.

GENÇ ADAMIN GELİRİ Mİ BABASININ GELİRİ Mİ?

7- Gelir testi yapılırken, örneğin anne ve babasıyla yaşayan 26 veya 30 yaşında bir adam için, onların gelirleri mi dikkate alınacak? Yoksa kişisel gelirine mi bakılacak?

Resmi ikamet adresi anne ve babasıyla aynı olanların gelir testinde; ana babasının geliri dikkate alınacak.

8- Bu borç kimin borcu olacak? Ailesinin mi 30 yaşındaki bu adamın mı?

Genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilenin borcu olacak, yani 30 yaşındaki adamın.

9- 25 yaş altı partime çalışan öğrencilerin GSS’den yararlanmaları için eksik olan günlerin primlerini ödemeleri gerekecek mi?

Evet, bu kişiler isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödemezse 60/g den tescil edilecek gelir testi sonucuna göre, gelir testi istemezse asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödeyerek sağlık yardımlarından faydalandırılacaktır.

HİÇ GÜVENCESİ OLMAYAN ÇOCUKLAR

10- Anne veya babasının sosyal güvencesi olmayan çocuklar ne yapacak?

Ülkemizde yaşayan her kişi, zorunlu olarak, genel sağlık sigortalısı olarak tescil edileceğinden, bunların 18 yaş altı çocukları da ‘bakmakla yükümlü oldukları çocuk’ olarak sağlık yardımlarından faydalandırılacak. 30 gün ve prim borcu aranmaksızın 18 yaşın altındaki tüm çocuklara sağlık hizmeti verilmeye devam edecek.

TESTE BAŞVURMAYAN NE OLACAK?

11- Gelir Testine başvurmak ne sağlayacak?

Bu sayede genel sağlık sigortası ‘tescil’ işlemi yapılan kişiler gelir durumlarına göre prim ödeyecek ya da ödemeyecek. Başvurmaz ise gelir durumunun üstünde, asgari ücretin iki katı üzerinden yani 213 TL prim ödemek zorunda kalacak.

GELİRE DE GİDERE DE BAKILACAK

12- Kimler ne kadar prim ödeyecek?

Gelir testi yapılırken, evli çocuklar hariç ADNKS’de (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) aynı hanede yaşayan ailenin aylık geliri ve giderleri tespit edilerek, hanede yaşayan aile bireyi sayısına bölünecek. Kişi başına gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden az (295 TL) ise sağlık primini Sosyal Güvenlik Kurumu üstlenecek.

13- Kişi başı gelir 295 TL’nin üzerinde ise ne olacak?

- Kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte biri (295 TL) ile asgari ücret (886,5 TL) arasında ise aylık 35,4 TL sağlık primi ödeyecek.

- Kişi başına düşen gelir asgari ücret ile asgari ücretin iki katı (1.773 TL) arasında ise aylık 106,4 TL ödeyecek.

- Kişi başı geliri asgari ücretin iki katından daha fazla ise aylık 213 TL zorunlu sağlık primi ödeyecek.

14- Hiç sosyal güvencesi olmayanlar, başvurmazlar ise ne olacak?

Hiç sosyal güvencesi olmayanlar başvurmaz ise re’sen sisteme tescil edilecek. Dolayısıyla asgari ücretin iki katı üzerinden prim ödeyecek. Bu durumda aylık kişisel gelirlerinin bin 773 TL olduğu varsayılarak, her ay 213 TL prim borcu olarak hanelerine yazılacak.

BORCU OLANIN ÇOCUĞU NE OLACAK?

15- Bu kişiler çocuklarını hastaneye götürdüklerinde bir sorunla karşılaşacaklar mı? Prim borcu olanlar sağlıktan yararlanamazlar, yaptırımı çocuklarını kapsayacak mı?

Hayır, 30 gün prim ve borçsuz olma şartı aranmaksızın 18 yaşın altındaki tüm çocuklara sağlık hizmeti verilmeye devam edecek.

ÖZEL SİGORTASI OLANLAR NE YAPACAK?

16- Vatandaş, “Genel sağlık hizmeti istemiyorum. Ben gerektiğinde hastaneye gider, kendi masraflarımı karşılarım” ya da “Ben kendime özel sağlık sigortası yaptırdım. Sisteme girmeyeceğim” deme hakkına sahip mi?

Hayır. Genel Sağlık Sigortası, ‘gönüllü’ değil ‘zorunlu’ bir sistem. Türkiye’de ikamet eden her T.C vatandaşının sistemde olması zorunlu.

GELİR TESTİ İSTEMEYENLER…

17- Ben çalışmak istemiyorum, param da var. Gelir testiyle de uğraşmak istemiyorum. Başka bir yol yok mu?

Evet var. İsteğe bağlı prim ödemek suretiyle, hem emeklilik hem de sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Ya da gelir testi istemediğini yazılı olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na beyan edersiniz; aylık asgari ücretin iki katı üzerinden de prim öderseniz, gelir testiyle uğraşmazsınız.

18- İsteğe bağlı sigorta için yaş sınırı var mı? Aylık ne kadar prim ödemek gerekir? Kaç yıl süreyle?

Brüt asgari ücretin yüzde 32’si oranında prim ödeyerek hem emeklilik hem de sağlık hizmeti almanız mümkün. Prim ödeme süresi işe giriş tarihine ve yaşına göre değişiklik gösteriyor.

STAJYER AVUKATLAR

19- Avukatlık stajı yapanların durumu ne olacak?

Stajyer avukatların GSS primlerini staj süresince Türkiye Barolar Birliği karşılıyor.

BANKA SANDIĞI MENSUPLARI

20- Banka sandığı vakıflarından emekli olanların durumu ne olacak? Bunların bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları ne yapacak?

Herhangi bir şey yapmayacaklar. Kanunun geçici 20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birliklerin personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri, bu sandıklardan aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların bakmakla yükümlülerinin sağlık hizmetleri, Kurumca devralınıncaya kadar ilgili kuruluşlarca karşılanacağından bu kişiler, devir işlemlerinden sonra genel sağlık sigortası kapsamına alınacaktır.

YURTDIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER

21- Bu kanun yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarını kapsıyor mu?

Hayır. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları kapsam dışıdır. Çünkü Kanun Türkiye’de ikamet edenlerin GSS’li sayılacağını düzenlemiştir.

22- İkamet adresi Türkiye’de olan ancak yurtdışında sigortasız olarak çalışan Türk vatandaşlarının ne yapması gerekiyor? Onlar da gelir testi için başvuracaklar mı? Onlar adına bir yakınları başvuruda bulunabilir mi?

Bu kişilerin kendileri ya da Türkiye‘deki yakınları Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden (ADNSK) Türkiye’deki adresini, yurtdışındaki adresi olarak güncelleyecek. Bu kişilerin Türkiye’de yaşayan eş, çocukları var ise onlar sisteme tescil edilecek. Yani gelir testi için vakıflara başvuracak.

23- Türkiye’de çalışırken; işyerinden ücretsiz izin alarak yurtdışına eğitime gidenlerin durumu ne olacak?

4/a kapsamındaki kişiler turistik ya da geçici olarak eğitim ya da iş nedeniyle yurt dışında ise ücretsiz izinli oldukları sürelerde; işverenin bildirmesi halinde (4857 sayılı Kanun’a göre 1 ay içinde bildirilmesi gerekir) bu süre içinde faydalandırılacaktır. 1 yıl ücretsiz izinli olduğu sürelerde GSS’li sayıldığından faydalandırılacak.

24- Örneğin burs kazanan eşiyle birlikte ABD’ye giden, ancak kendisi ev hanımı olarak ABD’de yaşayan Türk vatandaşları da genel sağlık sigortası kapsamında prim ödemek zorundalar mı? Böyle ise ABD’deki Türk büyükelçiliği ya da konsolosluklara başvurabilirler mi?

Bu kişilerin kendileri ya da Türkiye’deki yakınları ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncellemeleri halinde prim ödemeyeceklerdir.

25- Çifte vatandaş olup, Türkiye’de sigortası bulunmayan ancak vatandaşı olduğu yabancı ülkede çalışan ve sigortası olan Türkler ne yapacak?

Sözleşmeli ülkede çalışıyor ise Türkiye’ye gelirken sözleşmeye göre sağlık yardımlarından faydalandığına ait “formüler” denilen belgeyi getirecek. Yakınları adına ise ilgili ülkeden yine bunlar için istenilen “formüleri” gönderecek.

Sözleşmesiz ülke vatandaşı ve bu ülkede çalışıyor ise İkametleri yurt dışında bulunması nedeniyle GSS kapsamına alınmayacaktır. Ancak istekleri halinde özel sağlık sigortası kapsamında faydalanabilir.

YURTDIŞINA EĞİTİME GİDENLER

26- T.C vatandaşı olup yurtdışına lisans, master, doktora eğitimi için giden, çalışmayan ve sigortası olmayanlar ne yapacak? Onlar adına aile yakını başvurabilecek mi?

Onlar da diğerleri gibi kendileri ya da Türkiye‘deki yakınları ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncelleyecek.

27- Peki yine eğitim için yurtdışına giden ancak sağlık sigortaları oradaki devlet veya okullar tarafından üstlenilen vatandaşlar ne yapacak?

Kendileri ya da Türkiye ‘deki yakınları, ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncelleyecek.

28- Devlet tarafından resmi burslu olarak eğitime gönderilmiş, 25 yaş üstü olup, Türkiye’de sigortası bulunmayanlar ne yapacak?

Kendileri ya da Türkiye ‘deki yakınları ADNKS’nden yurtdışındaki adresini güncelleyecek.

29- Yabancı bayraklı gemilerde ve uluslararası sularda 1 takvim yılında 6 aydan fazla süre ile çalışan gemi adamlarının durumu ne olacak? Türkiye’ye döndüğü zaman mı sigorta kapsamına girecek?

Gemi adamları 4/a kapsamında sigortalı olduğundan her hangi bir şey yapmayacaklardır.

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN YABANCILAR

30- Bir Türk ile evlenmiş ancak 3 yılını doldurmadığı için T.C vatandaşı olamamış bir kadın, Türk eşinin sosyal güvencesinden yararlanabilir mi?

Evet, ikamet iznine bağlı olarak Türkiye’de ikamet ediyorsa faydalanabilir.

CEZA DA VAR!

31- Türkiye’de oturma izni almış, sigortası olmayıp özel sağlık sigortası bulunan yabancıların durumu ne olacak?

Kesintisiz bir yıllık ikamet süresini dolduranlar yabancılar, ilgili ülke kapsamında sigortalı değilse bu sürenin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Merkezine veya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne başvurmak zorundadır.

Özel sağlık sigortasının bulunması kapsama alınmayı engellemez. Çünkü GSS onlar için de zorunludur.

32- Türkiye’de 1 yıldan uzun süredir yaşayan ancak kendi ülkelerinde sigortası bulunmayan yabancılar ne yapacak?

Tescil işlemini yaptırmak için kendilerine en yakın Sosyal Güvenlik il müdürlüğü veya merkezine başvurmaları gerekecek.

33- Bu başvuruyu yapmayan yabancılara nasıl bir yaptırım uygulanacak?

Kesintisiz bir yıllık ikamet süresinin dolduğu tarihten itibaren bir ay içinde Sosyal Güvenlik Merkezine veya Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne başvurmayıp daha sonra başvurursa brüt asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Öncelikle 886,5 TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca gelirlerinin brüt asgari ücretin iki katı olduğu, yani bin 773 TL olduğu varsayılarak, her ay 213 TL prim borcu tahakkuk ettirilecektir.

83 responses to "Genel Sağlık Sigortası Kimler Yaptırmalı Son Başvuru Tarihi Süresi"

 1. nıhat çabuk diyor ki:

  benım sorunlu devlet sıgortam var yanıbağkur damamını devlet odemekte ben ozel hastanelerden yararlanmak ıstıyorum ne yapmam gerek

 2. Mehmet Ali Kumru diyor ki:

  Yurt dışında yabancı bayraklı gemide çalışanlar ne yapacak.Adresleri TÜrkiyede olanlar arada bir gelip kalıyorlar.

 3. buda bize ders olsun diyor ki:

  şimdi herkes şaapkasını önüne koysun düşünsün verilen oy halkın fakirliğine maal oldu vatan sağolsun?mu diyelim akp varolsun?mu

 4. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  satacak bir şeyleri kalmadıda ondan

 5. devletin başına devlet gelsin diyor ki:

  devletin başına devlet gelsin valla ben razıyım akp yaptıgını nazi bile yapmaz sattılar memleketi rant davasına yedi bitirdiler kendi ülkemizde resmen esiriz kimse bunun farkında değilmi yahu!!!!!bakın apo bile yaşıyor hala neden çünkü başbakanda apo cumhur başkanıda apo sigarada bile bayilere sıkı denetim kaçak sigaraya serbestlik verdiler…birde pkk ya sınır dışına çekilin diyolar ya bu nedemek siz şimdilik gidin sonra gene hortlarsınız demekmi bu bence öyle demek…anne karnında cenin olduğunda hayatın boyunca yaşama hakkın için mücadelelerinin anlamını taşıyan 2 unsur var yani 2 söz hakkın var 1 nasıl yaşayacagını bilmek 2 seni bu ülkede kimlerin yaşatacağını iyi bilmek gerek onun içinde hakkın olan 1 oy bunu iyi değerlendirmek gerek,1 oy deyip geçmemek gerek iyice bir düşünelim millet olarak…..

 6. Anonim diyor ki:

  33 sene bir fiil sigortaya yüksek pirim ödedim. On paralık tedevi anca alabildim.Cocuklarımız için fedekarlık olsun diye bu yasa gereği pirim ödüyoruz ama mecburiyetten.HAKIM HARAM OLSUN.MADEM BUNLAR HAK ADELET DİYORLAR ÖTEKİ DÜNYAYA BIRAKIYORUM.

 7. efsane diyor ki:

  Biz ülkeye değil yapılan yanlışlara karşıyız bence şöyle olmalıydı dileyen vatandaşımız devlet hastanelerinden yaralancağı aylarda sigortaya belirli miktarda ödeme yaparak sigortadan yararlanabilir deselerdi olurdu. sadece bu değil yapılan çok yanlış var domuz etinin yasallaşması zinanın suç olmaktan çıkması askerde değişik etler çıkıyodu ya hiç yemiyordum. ya da biraz yiğiyordum. dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanmaya gel türkiye samanı bile ithal eder duruma düşmüştür.İSLAM BİRLİĞİNE EVET AVRUPA BİRLİĞİNE HAYIR 6302 sayılı yasaya göre yabancıya toprak satışı 600 dönüme çıkartıldı dönem 1923-2002 satılan taşınmaz 11.422.901 metre kare dönem 2002-2012 satılan taşınmaz 105.981.830 metre kare anlatabiliyormuyum.

 8. Beddua eden biri diyor ki:

  Buradan vb. yerlerden basarsınız kalayı gene gider akp ye oy atarsınız. Böyle saçma sapan zorunlu sigortamı olur ya ben zorla sigortalı olmak istemiyorum. ALLAH hepinizi bildiği gibi yapsın. Siz garibanın halinden ne anlarsınız çalışmayana zorunlu sigortamı yapılır çalışmayan açtır zaten birde bunu ev halkına mı yüklüyorsunuz sizin 550 nizede yazıklar olsun kendinizi muaf tuttunuz öylemi, peki bir yıl sonra bildiriyi faiz almak için mi geciktirdiniz. Özel hastaneye gitsem zorla alınan sağlık sigortasına ödediğim kadar para ödemem. Böyle devlet yönetilecekse babam da yönetir.

 9. yavuz diyor ki:

  böyle bir anlayış mantık varmı zorla para alan bir hükümet bir devlet.. suç sizde değil suç sizi başa geçirenlerde bizlerde……Artık bu ülkede yaşanmaz anlaşıldı. ” ZORUNLU ” ne demek ya ben kimseye borçlu değilim kimse bu parayı benden alamaz gerekirse Avrupa insan hakları mahkemesine kadar giderim ama iş oraya varırsa bilinki artık türk vatandaşıda değilim.. vatandaşlık değiştirir pılımı pırtımı toplar giderim…

 10. erhan gök diyor ki:

  amaç belli kasayı bizden alıp doldurum kendileri yemek haram olsun,,1 500 tl borç çıkartmışalr yapmadık diye nalet olsun böyle sisteme

  • 6767 diyor ki:

   ben bugn gıttım sıgortaya calısanlar bıle ısyanda bana odeme hıcbırsey alamzalar dedıler bılmıyorum banada 15 ay 3200 tl cıkartmıslar kardes… olacagına varırı umrumda bıle degıl ben bır kere bıle hastaneye gıtmemısım neyın parasıymıs bu

 11. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  arkadaşlar akp nin iyi yönüde var kötü yönü

 12. kasım görçek diyor ki:

  neden yaptırılmadı

 13. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  türkiye cunhuriyeti sokuncunu ?
  garibandan ne isdiyo

  • gs diyor ki:

   sizin iyiliğinize olan bi sistem nankörlük yapmasın kimse

   • yavuz diyor ki:

    ne nankörlüğü be örümcek beyinli aç gözlerini artık aç… türk Telekom gitti satıldı suan bir olası savaş anında kapısına kilidi vurdularmı bırak tüm dünyayla ilişkini yan komsuna bilie telefonla ulaşamazsın örümcek beyinden kurtul artık sömürülmek hoşuna mı gidiyo ?

 14. avrupa böylemi soyoyo diyor ki:

  arkadaşlar öncelik durum onu gösderiyo satacak birşey kaladı artık karibanın 3kuruşuna gözünü dikti akp lanetolsun anlayışa iş olmadan karibandan nesidiyo türklüyümden utanıyom

 15. isimsiz kahraman diyor ki:

  elde avuçta yok git bankaya 37 tl ve ayrıyetten ceza borçunu öde böyle saçmasapan bir şey görmedim.insanları böyle madur ediyolar.ALLAHcc. bunları bildiği gibi yapsın insanların
  sıkıntıya sokuyorlar devletin işi ras gitmesin
  merhamet yok vicdan yok

 16. salih diyor ki:

  oy verip iktidara getireneri yapsınlar arkadaş ben oy vermiyorum devletin herşeyinden mahrum kalim zaten faydalandığım bişe yok devlet benden faydalanıyor seçimlerde gene oy vericekler kendilerini yaktıkları gibi bizide yakacaklar benim derdim bana yetiyor bide bunun peşinden koşucam

 17. Murat diyor ki:

  Bir dahaki seçimlerde asla ellerim kırılsın oy vermicem. ben bu ödemeleri nasıl yapıcam allahım bana yardım et

 18. Ş.... ....T diyor ki:

  33 yaşımdayım hayatımda hiç sigortalı olmadım çok işte çalıştım benim şansızlığımmıdır yoksa insanların hak yemelerimidir bilmiyorum . eğer ben emekli olamayacaksam suç kimde her sabah karda kıyamette kalkıp işine giden bendemi ,, yoksa kapısında domuzu eksik olan patronlardamı ? HAKKIMI HELAL ETMİYORUM HUZURU MAHŞERDE HER KİMİN SUÇU VAR İSE İKİ ELİM YAKALARINDA ..
  evet gittim genel sağlık sigortası için müracat ettim kaydımı yaptırdım , bu günkü tarihle yazı geldi posta yani 01 /01 7 2012 itibarıyla gss kaydınız yapılmıştır diye prim borcum varmış yatırdım tam 432 tl bu günkü tarihle 04 / 12 / 2012 itibarıyla ödedim kendi öz birikimimden .
  bir gün gidip ne muayene olmuşum ne hastanenin yolunu tutmuşum . ey hükümet ne ne bicim işdir borcun var öde diyorsun ama 01,01,2012 itibarıyla git muayene ol diye çağırı yapmıyosun . ne güzel işiniz ancak fakir fukarayla olmuş zengini iyice şişirdiniz fakiride iyice ezdiniz yazıklar olsun saize bu gss yerine en azından 150 lira gibi bi ücret karlılığı insanları sgk li yapabilirdiniz en azından emeklilik primi de ödemiş olurdu sizinde iyi niyetiniz bir göstergesi olurdu siz gidin zenginlerin cebini doldurun . sizin adaletinize ve hoş görünüze inanmıyorum çünkü herşey apaçık aşikar ortada sadece ve sadeece size diyorum sizin ALLAH ınız var mı ? buradan cumhuriyet halk partisine de sesleniyorum sizin işniz gücünüz varsa yoksa erdoğan sabah erdoğan akşam erdoğan , yapıcı olun türkiye halkına uzak durmayınız size iki dönem oyverdim sizede yazıklar olsun diğer tarafta milliyetci hareket partisinede sesleniyorum siz ne zaman sosyal işlerde olacaksınız bi tutturmuşsunuz bdp gidiyor , eski ülkücülerin çoğu olmuş akp li sizin işinizde çek senet tahisilatçılığı sizin memleketi sevdiğinize de inanmıyorum . bankadaki mevduatınız ne kadar oldu acaba hiç bi partili arkadaşlarınız için bi araştırma yaptınız mı kimin ne kadar mal varllığı var bunlara da bakınız akp lilere bişey demiyorum hepsi mılyoner oldu hepsi iş veren oldu hepsi hastaneler fabrikalar kurdu . buradan sadece ve sacede hepinize sesleniyorum sizin türkiye halkıyla yakından uzaktan bi ilginiz alakanzı düşünceniz bi birikiminiz yok ne yapabliriz de bu canım memleketimin insanlarını kalkındırabılırz derdınız yok kimse kımseyı kandırmasın sadece ve sadece yazıklar olsun .
  tekrar sölüyorum fakir fukarayı bu kadfar ezmeyiniz yarın ALLAH ın huzurunda a dan z ye kimse hesap veremez çok değil ölüm bize her daim yakındır . ALLAH FAKİR FUKARA NIN YARDIMCISI OLSUN . içinizde biraz ALLAH korkusu varsa bu gss ile ilgili prim alçaklığını tekrar düzenleme ihtiyacı duyarsınız . en azından bunu gss değil de normal ssk li yaparsınız 35 değilde 150 al ama hakkaniyet içindeolsun öalışanda bunu ödüyor çalışmayanda insanflı olun hiç kimse çalışmıyor değil gündelik ilerde herkes bi şekilde ekmeğini çıkarıyor . kimse APTAL değil herkes neyin ne olduğunun farkında . benden bu kadar yoruldum tükendim . ama kimseye HAKKIMI HELAL ETMİYORUM HUZURU MAHŞERDE İKİ ELİM YAKANIZDA …

 19. hy diyor ki:

  soygun

 20. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  Herkes çok üzüldü bu işe şonuç ne olaçak. para yoksa.

 21. sedef kırma diyor ki:

  bu ne saçmalık böyle.istemiyoruz böyle bir sey isteyen varsa yapsın.zoraki her ay para almakta neyin nesi istemiyoruz.saçma kuralı

 22. öfff diyor ki:

  üniversite öğrencisi olupta evime gelir testi için zarf gönderen herkesin…

 23. rte diyor ki:

  durmak yoooook yola devaaaaam :) hayaldi gerçek oldu :)

 24. serani çizgili diyor ki:

  hiç bir sosyal güvencem yok gss dan nezaman yararlana bilirim acele cevap tşk devlet hastanesine gittim ücret aldılar istenilen tetkikler çok pahalı bekliyorum daa nekadar sürer nereye başvurmam lazım faydalanan bilmem için 35 yasında ev hanımıyım eşiminde sosoyal güvencesiy

 25. PYRZ GL diyor ki:

  biz sadece artık günü savuşturuyoruz.yarınları artık hangilerimiz düşünebiliyor ya

 26. adem ayhan diyor ki:

  Gelir testi yeşil kart istege bağlı sigortalılık ssk bilmem ne milleti maymuna çevirdiginiz yetmedi .Bırakın bu milletin yakasını lanet olsun hepinize

 27. ÜMİT AKDENİZ diyor ki:

  OĞLUM 18 YAŞINI DOLDURDU VE BU SENE LİSYİ BİTİRDİ ÜNİVERSİTE SINAVLARINA GİRDİ GELİR TESTİ YAPILDI AYLIK GELİR 1500 TL OLARAK BİLDİRİLDİ ÖDEMEM GEREKEN AYLIK PRİM NE KADAR OLUR? VE BU PRİM EMEKLİ OLDUĞUM İÇİN BENİM AYLIĞIMDAN MI KESİLECEK YOKSA HARİÇTEN Mİ ÖDEYECEĞİM BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM ŞİMDİDEN TŞK.EDER İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM

 28. Olcan Aksaz diyor ki:

  AKP ne diyeyim ben sana. elini fakirin elinden çek artık. bu ne kardeşim. babam emekli aldığı maaş belli, abimin kendi işi var. ay sonunu zar zor getiriyor. ben ise GSS ödemeye mahkum edildim. yaşamak ve nefes almak bile borç oldu üzerimize. AKP çek elini fakirin üstünden, devletten sağlık hizmeti falan almak istemiyorum ben.

 29. Cahit AKSOY diyor ki:

  ALLAH bunrarın belasını versin sözüme bedduayla başlıyorum. !!!kardeşim hani gss hiç bir sosyal güvencesi olmayanlar içindi. 19.20 yaşların da kız kardeşlerim var çalışmıyorlar 580 li ödeme çıkmış, böyle saçmalık mı olur. babamla beraber hasapladık sadece bize 1350 tl çıkmış nasıl ödenecek bilmiyorum. ölüm var ben de bu kul hakkımı kimseye helal etmem….

 30. kamile soltanova diyor ki:

  merhaba.calışma izini aldım ve sgk lı oldum.işden ayrıldım ve calışma izinimi patronum ıptal etdirdi,siqortamı istek üzerine devam etdire bilirmiyim.acıklama yaparsınız cok sevinirim.teşekkür ederim.

 31. emine nural diyor ki:

  arkadaşlar bu günkü başımdan geçen olayı anlatıyorum babam torba yasasından yararlanıp tarım bağkurundan yani aradaki boşluklaru hepsini fazlası ile ödedik emeklilik müracatı yaptım ocak ayından 2011 de babamın üzerinden kardeşlerim yararlanıyordu takii nisan ayına kadar babamın emekliliği red edildi mahkemeye verdik sonucu bekliyoruz emeklilik gerçekleşene dek prim yatırmayın dediler yatırmadık red edilince güvenceden yararlanma hakkı donmuş gittim bankaya yatmayan primleri yatırdım sosyal güvenliğe gittim kaydını tekrar güncelledim bir gün sonra tekrar gittim kardeşlerimin kaydını yaptırmak için bunlar yararlanamıyor denildi gss çıkıyor başvuru yapmamışsınız denil yapmamamızın sebebi babam üzerinden yararlanıyorlardı ondan dolayı yarın gidip başvuru yapacağım ama günü geçti geçmenin sebebi bağkurdan. faiz ödermiyiz … bu kanunu çıkaranın allah bin bir türlü belasını versin zaten hiç oy vermem bir antalyalı olarak şimden sonra hiiiççççç avucunu yalasın… fakirin parasını alıp zengine ödüyor kendi camiasındaki kişilerin maaşlarına %45 zam yapıyor bize %3

 32. Hasan ali diyor ki:

  ocağın sonunda müracat ettim. evinize kağıt yollayacaklar dediler. 4 ay sonra yolladılar. O 4 ay içinde hastaneye gittiğimde paralı muayene oldum. şimdi bana ocağın başından beri zorunlu sağlık sigortasından yararlanıyormuşum gibi 5 aylık 548 lira para istediler. Oysa hastaneye her gittiğimde para aldılar. Birde utanmadan 548 lira para kestiler. Gecikme zammıyla beraber 548 normal fiatı 530 liraymış. Bunlar zenginden alıp fakire vereceğine fakirden alıp zengine veriyorlar. Ben bunların müslüman olduğundan şüpheliyim. Bidahaki oylarda alırsın sen …

 33. hülya yılmaz diyor ki:

  kardeşim 20 yaşında üniversite öğrencisi hiçbir geliri yok babamında sağlık giderleri abimin üzerne kardeşim doktora gittiğinde muayene olamamış gelir testi yapmamışsınız ve 886 lira borcunuz var denmiş oysa gelir testiyle ilgili bir form doldurulmuş belgeler ilçenin sağlık ocağına verilmişti şimdi ne yapmalıyız lütfen cevap verin.

 34. Safak Erman diyor ki:

  Kayınvalidemin hiç bir güvencesi yok,maaşı ,faizde parası hiç yok .biz bakıyoruz.kendi evi var oturuyor.Diğer evinde kızı oturuyor yani biz.Kendisi başvurdu 2 evi var diye 216 Tl ödeme çıkardılar.ertesi günü itiraz ettik ev,arsa ,araba hepsi değerlendiriliyor dedi.kardeşim gelir değil bu dedik kendi ve kızı oturuyor dedik. Kanunda var dediler.Oturdukları yerden rayiç kira bedeli tespit edip kirada olmayan evin kirası geliyormuş gibi yorum yapıyorlar.Asgarinin 2 misli gelir diye dikkate almışlar .5 lira eksik düşünse 106 T öder.Tabii itiraz ettik.apar topar bize gelen kağıdın aslını dahi aldılar(?).fotokopisi olduğu için verdim.Ertesi gün elaman yolladılar.Şimdi bekliyoruz.Bu arada kayınvalide evi bize sattı bugün çünkü kalpten gidecek ben bu işlerden anlamam dedi.boşuna 8000 Tl vergi ve komisyon verdi.yiyeyim sizin sosyal devletinizi.Sigortacılar gibi topla milletten koy havuza sonra başvurana hizmet ver.Develt olmaya gerek yokki böyle olunca.

  • Aynur Ipek diyor ki:

   Merhaba Türkiyem,

   evvela bastan AKP `ye veya Erdogan`a kizmayin, adamlarin sucu yok.

   Suclu Avrupa Birligine girmek isteyen Halkimizda – cogunlukta.

   Ben Almanyadan yaziyorum…Sizin anlattiginiz vaka yi almanya icin söyle bire bir uyarliyayim.
   Almanyada olsaydiniz, o evi kayinvalideniz size satamazdi – sizlere ve kendine avantaj saglamak ve GSS nin normal 106 TL Tarifesinden
   yararlanabilmek icin. Cünki bu gibi devleti ilgilendiren hesaplamalarda, kisini 2-3 yil icersinde kime ne sattigi, ne devrettigi, ne hediye ettigi kurumlarca özel dairelerden arastirilir. Ve eger yanlis beyan verilmisse, bilincli devleti dolandirmaktan birde okkali ceza yer (dua edin hapis cezasi olmasin). Ama kesinlikle sicilinize islenir…

   Yani malini mülkünü ye, ondan sonra devlete musallat ol …der. Her konuda..!!

   Siz yatin kalkin Türkiyemize sikica sarilin!

   Daha KDV bile geleli kac yil oldu TR ye.

   Ben Almanyada büyümeyim, 43 yasindayim, bildigim bileli vardi.

   Yani Avrupa Birligine giren zarar eder. Kendini göstermeyede basladi haberlerden izlediginiz kadar…görmüssünüzdür!

   Biz sokaklara dökülemeyiz zirt birt, yok gaz zammi, yok cumhuriyetimiz falan filan. Sünnet bile yasaklandi…

   3 Cocugum var, daha kücükler, seneye türkiyeye kesin dönüs yapacagiz..!

   • Anonim diyor ki:

    kanunları halk mı çıkartıyo halka bahane bulma kim onaylıyo kim imzalıyo yılda 48 milyar tl faiz ödenirken şimdi 53 buçuk milyar tlfaiz oldu eski parayla 53 bucuk katrilyon dünyanın en pahalı akaryakatını kullanmaya gel samanı bile ithal eder duruma düşmüştür. 6302 sayılı yasaya göre yabancıya toprak satışı 600 dönüme çıkarıldı. dönem 1923-2002 satılan taşınmaz 11.422.901metre kare dönem 2002-2012 satılan taşınmaz 105.981.830metre kare türkiyede natonun 28 başka bi habere göre 33 tane şubesi var küçük israil devleti yahudi theodor herz l e şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağı para ile satılamaz diyen abdülhamit han ın yolunu kesen öğrencileri kullanılarak kuruldu. şimdi hedefte büyük israil var. bugün de porf. dr. necmettin erbakan ın öğrencilari kullanılmak suretiyle büyük israil devleti ni kurmak istiyorlar. nil den fırat a kadar olan toprakları aşırı fiyatla satacaklardır. biz bu kanuna hıyanet yasası diyoruz. kabul edilemez bir durumdur. ecdad mübarek kanlarını bu toprakları satalım da para kazanalım diye dökmediler. patrıot füzeleri neden kuruldu . hepside bop için hazırlanmış. iran ile ırak ı sekiz yıl boyunca savaştıranlar ABD ve siyonist gizli güçlerdi. şimdi türkiye ile iran ı savaştırmak için şeytani planlar ve projeler hazırlayıp geliştiriyorlar. Bin 696 belediye hakkında amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun hükümlerine göre icra takip ve haciz işlemi uygulanmaktadır çtv vrgisi bakım vergisi trt vergisi hep faturalara yansıtılıyor daha belkide bilmediğimiz bunlar gibi saçma sapan başka vergilerde olabilir.REFAH yol hükümetinde böğle vergiler koyulmuyordu. bir kuruş borç alınmadan hizmetler yürütülüyordu. 17 tl fazla telefon vergisi hiç konuşmadığın halde dış ülkelerde eternet hem ucuz hem de kaliteli diyorlardı. hem de bunu 2007-2008 yıllarında duymuştum.burda çok pahalı ve okadar kaliteli değil. zina yı suç olmaktan çıkardılar. domuz u kasaplık hayvan yaptılar. askerde değişik etler çıkıyodu.tadıda et tadı gibi değildi biraz ya yiğiyordum. ya hiç yiğemiyordum. anlatabiliyormuyum

 35. Teoman TEO diyor ki:

  Haklısın casio murat. devlet devlet_likten çıktı. utanmasa yolda yürümeye bile vergi alacaklar artık :(

 36. Casio Murat diyor ki:

  DEVLET ŞAŞIRMIŞ ARTIK.. VATANDAŞI DAHA ÇOK NASIL YOLAYIM HAVASINDA…
  SAĞLIK OCAKLARI BİLE YAKINDA PARALI OLACAK..#

 37. hüseyin öz diyor ki:

  ne zaman elimize geçecek genel sağlık sigartası

 38. mert diyor ki:

  Chp mahkemeye götürecekmiş zaten iptali için…insan haklarına aykırı arkadaşlar.mahkeme iptal eder zaten.sakın bulaşayım demeyin derim.

 39. erkan tuba diyor ki:

  gelir testi bna yapın dieni cvp verin olmadı başvuruyu yaptık memur tamm başka işiniz yok dedi ve gttik şimdi aylık 213 t ödemem gerektiği sölendi napmam gerekiyo lütfen bi cvp verin

 40. arif toz diyor ki:

  gelir testi ne güzel.,nede olsa gelir var işin içinde ama kime orası malum.fakat benim anlamadığım,gelir testi için evrak isteyen yetkililer nedense gider için hiç bir şey istemiyorlar.benim bu işten anladığım geliri olmayan zaten bize muhtaç hiç sıkıntı yok.ama az bir malı olanlar için durum karışık sıkıntı olabilirler,ne yapmak lazım onlarıda bu testle belirleyip zamanla muhtaç duruma düşürüp oyu bize gelsin,pirimini devlet ödesin test iyle işe başlayalım.inanın ayıptır,yazıktır,günahtır etmeyin eylemeyin.ne istiyorsunuz garibim anadolu evladından çekin elinizi inanın onlar sizin sisteminizin olmadığı bir yerde huzuriçinde ölmek istiyor.yere batsın sizin gelir testinizle ki(bundan benim anladığım anadolu insanının elindekini öğrenip kendi kapitalistlerinize ihbar niteliği taşımaktadır) okuduk çalıştık çabaladık tek suçumuz hakkımızı aramaktı onuda kitabına uydurup yandaşlarınıza gasp ettirdiniz.haram zehir zıkkım olsun ne hakkım yendiyse.ALLAH mahşerde hepinizden hakkımızı alsın…amacınız milleti hasta edip bakmakmı?inanın bu insanlara insan unuruna yakışır iş sahaları açıp eşit ücret farklarını minimuma indirip,fırsatlar sunun sizin dolaylı vergi ve sistemlerinizle gasp ettiğinizi katıyla test yaptırmadan ödeyecektir.inanmasanız bunu yapında bakın.son zamanlarda hastaneler yoğunlaşmış kimle konuşsam hep stresten hasta olduğunu söylüyor.sebep ya geçinemediği ücretle çalıştırılıp harap olması ya işsizlik .bence siz önce işsizlik testi yaptırın taraf tutmadan.daha iyi olacaktır.

 41. Mehmet Tunçlu diyor ki:

  Ben dershane öğrencisiyim. Yaşım 18 üzerinde olduğu için ailemden sigortadan yararlanamıyorum. Nadiren hasta olduğumda özel hastanete gidiyordum muayene için. Bir yılda toplamda verdiğim para en fazla 250lira kadar oluyordu. Şimdi ise bu zorunlu sağlık sigortası olunca babamdan her ay 80lira keseceklermiş. 12ayx80=960lira 1yılda benden 960lira alacaklar. Eeee ben zaten özelde yılda verdiğim 250lira kadardı. 700lira boşuna fazladan para vermiş olacağım.

  Üstelik zorunlu sigortada her muayene olduğumda 10lira babamdan kesilecekmiş ve her ilaç yazıldığında 3lira kesilecekmiş.. Bunun neresi sigorta, insanı dolandırıyorlar… Dershanede başka arkadaşlarımdan aylık 140lira kesilen bile var. Arkadaş diyor ben kaç yıldır özel hasteneye bile gitmedim. Şimdi bir yılda boşu boşuna 1680lira vereceğim.

  Cahil insanları kontrol etmek o kadar kolayki.. Öğrenci olmak bile bu ülkede suç haline gelmiş.. Destekleyecekleri yere daha kötü sömürüyorlar.. Halkta buna izin veriyor.

 42. Casio Murat diyor ki:

  kayıt yaptırma süresi uzadımı bu konuda bilgisi olan varmı..#

 43. cetin can diyor ki:

  ben 22 yaşında üniversite son sınıfta okuyorum.bu sene okul bitince benim genel saglık sigortam nasıl olacak 25 yaşına kadar devam edecek mi yoksa ben de gelir tespitinde bulunacak mıyım cevaplarsanız cok teşekürler

 44. ahmetkaraca diyor ki:

  üdemiyuruz istemiyuruz sizin sigortanızıda s gidin

 45. ahmetkaraca diyor ki:

  selam olsun miletin uyuyla gelen suygunculara haraçılara size uy verenlerde selam olsun bitirdiniz mileti olan kuyunuz biz

 46. eyüp gürbüz diyor ki:

  Allah belanızı versin.nasıl ödeyelim her ay 36 tl yi bir yerden gelirimiz mi var. şerefsizler…

 47. ömer diyor ki:

  ben 20 yaşını doldurduğum halde ve herhangi bir yerde okumadığım halde…gelir testini yaptıktan sonra hastaneye gittiğimde bana babanın bağkuru üzerinden yararlanabiliyorsun dediler….sizce bunda bi hata yokmu….? kendime ait bir sigortamın olması gerekmez mi? bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim

 48. sea diyor ki:

  ben gelir testini yaptırdım şimdi hastaneye gitsem yararlana bilirmiyim

 49. yusuf cenkoglu diyor ki:

  bazilarinin halen, “sen yan gel yat, devlet sana baksin” seklinde dusundugu uygulama.

  devletin bakmasini isteyen kim. ayrica o paraya en kral ozel hastaneden ozel saglik sigortasi alabilecekken ( ki daha ucuz yilllik odemesi ), devletin verdigini sandigi siktir boktan hizmeti, insanlara zorla vermeye ne hakki var ?

  dunya da, bunu yapan tek bir devlet bile yok.
  bu gasp etmektir.
  insana secim hakki sunmadan, 10 tl sini bile alsa, harac almasidir. veremedigi hizmetin parasini zorla almaktir.

  millet elalemin ulkesinde, issiz diye, ogrenci diye..vs tonla ustune para alir. bizim ulke de zorla istemedigin ve veremedigin hizmet icin senden para aliyorlar.

  ha bunu halen yerinde uygulama olarak gorebilen biri varsa, bosuna nefes alarak yasiyor ulkede.

 50. yusuf cenkoglu diyor ki:

  basindan belirtmek isterim ki asagida yazilanlar beni yakindan uzaktan hic alakadar etmemektedir. guzel bir isim ve maasim olup her ay duzenli olarak sigortam yatmaktadir,,,, bu anlatacaklarim benim durumumda olmayip magdur olanlari ve magdur olmayanlari ilgilendirmektedir, ve bu anlaracaklarimin hic bir ise yaramayacaginin bilincinde olup yetkililere ulasmasini bile temenni etmiyorum,,,,,

  yuzyilin soygunu budur arkadas. iste hukumetin inceden inceye ve hic de acitmadan basarabildigi soygun budur. herif milleti kendine muhtac etti resmen. milleti ac birakti ve ustune ustluk dakga gecer gibi GSS diye bir sacmalik icat edip caresiz ve yardima muhtac insanlara bulastirmaya kalkiyor.. burada cok cok buyuk hatalar var hatalar bu herifler basimizda oldukca buyumeye devam edecek. ama siz uyumaya devam edin bakalim. herifler de bizi soymaya devam etsin. nede olsa sistemi tutturmus gidiyorlar. ancak ve ancak boylesine koyun ve boylesine ahmak millete yakisir bu muamele…… daha hic kimsenin bu yasadan tam anlamiyla haberi bile yok,,,,, PRIMLERI devlet tarafindan odenen arkadaslar sizler zaten yesil kartliydiniz ve dogal olarak degisen hic bir sey olmadi.. BELLI basli bir isi olmayip belli basli mallara sahip olan ve primleri devlet tarafindan odenmeyip bizzat kendileri tarafindan odenen ve bu yasa ile ( noluyoruz layn bu da neyin nesi) diyen arkadaslar,,, sizin isiniz gucunuz yok ve sigortaniz yok dogal olarak ama devlet sizden her ay,,,, (evinizde birkac parca esyaniz veya bilemediniz arabaniz filan oldugu icin) para alacak.. ve bu para sizin sadece saglik harcamalariniz icin. AYRICA HER istediginiz hastanede muayene olmak gibi bir sansiniz da yok,,, EFENDIME SOYLIYEYIM gelir testi diye bi sacmalik var simdiye kadar yaptirdin mi bilmiyorum ama bu test icin bir imza attin benim guzel vatandasim,,, ve bu imzayla dedin ki gel devlet baba beni canin istedigin zaman arastir neyim var neyim yok bak ara bul,,,, haa HIC BIR SEYIN malin vesaire yoksa hic onemli degil sen ne de olsa basbakaninin istedigi ona gerekli oyu saglayacak cogunlugun icindesin zaten basbakanin senin yerine her ay zaten odeyecek o primi.. sen yeterki o basbakanini verecegin oylardan mahrum etme,,,, o senin her durumda ARKANDA OLACAKTIR,,,, arkanda durup napacaktir artik orasi malum,,,, uyumaya devam et ey turk halki.. soyulmaya devam et,,,, bir avuc ekmek ile kandirilmaya devam et ey turk halki,,, hakkini aramamaya devam et eyy turk halki,,, sana ne soylesem az turk halki,,,

  http://www.ttb.org.tr/kutuphane/tbshm.pdf

 51. bayram yaman diyor ki:

  böyle bir uygulamadan haberimiz yok süresini uzatırsanız minnettar kalırız…

 52. rabia yazıcı diyor ki:

  merhaba ben 30 yaşındayım, bekarım ve hiç sigorta başlangıcım yok babam ssk’dan emekli benim neler yapmam gerekli bilgilendirirseniz çok sevinirim.. net bir bilgi bir türlü bulamadım konuyla ilgili mahalle muhtarımıza sordum benim birşey yapmama gerek olmadığını söyledi.. teşekkürler…

 53. cem aslan diyor ki:

  allah belanızı versin elinizi cebimizden çekin artık istemiyoruz ulan zorlamı

 54. Casio Murat diyor ki:

  benim en çok zoruma giden işlemi hemen değilde çok geç yapmaları.. bi ilçede bi tane yer war..
  sabah 7 de git akşam 5 olmuş bekle iş bitsin.. yazıklar olsun be..#

 55. okan kara diyor ki:

  GİTTİKÇE SAÇMALAMAYA BAŞLAYAN VE BU SİSTEMİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDEN İNSANLARI SÖMÜRMEYE DOYMAYAN DEVLETİN BAŞINDAKİLER BİRGÜN HESAP VERECEKLER… BENİM 100.000 LİRAYA YAKIN BORCUM VAR İŞSİZİM GELİR TESTİNDE BUNA YER YOK EN AZ ASGARİ ÜCRETTEN HESAPLANACAK ÖYLEMİ ÇOK KOMİK BEN BABAMLA KALIYORUM KENDİSİ EMEKLİ VE MAAŞININ 3/1 İ ZATEN HACİZLİ KALANIYSA MAAŞINI ALMAKTA OLDUĞU BANKA TARAFINDAN KREDİ İÇİN KESİLMEKTE VE EV KİRA VS.VS. HERŞEYDEN BIKMIŞKEN YÜCE DEVLETİM BENDEN OLMAYAN SAĞLIĞIM İÇİN HALEN PARA İSTEMEKTE VE BORÇLANDIRMAKTA. EN DERİNDEN TAAAA İÇİMDEM SAYGIYLA ANIYORUM HEPİNİZİ.

 56. esin sönmez diyor ki:

  ben 33 yaşında bir bayanım ve bir oğlum var kocam şu an çalışmıyor ve ben babamın evine döndüm ve şu an boşanma aşamsındayım peki ben ve oğlum genel sağlıksiğortasından nasıl yararlanabiliriz.Babamın üstüne baglı bir ablam daha var bekar bana yardımcı olursanız sevinirim

 57. seda çakır diyor ki:

  babam emekli sandığından emekli. ve ben 2001 yılında muhtaçlık belgesi çıkararak babamın sağlık güvencesinden yararlanmaya başlayan bir kızım. 2003 yılında ücretli öğretmenlik yapmaya başladım.ssk çalıştığım gün kadar yatırıldığı için belli bir gün süresi dolana kadar ssk dan yararlanamıyordum. ve 3-5 ay çalışıp tekrar işsiz kalıyordum.bu durumdan dolayı babamdan yararlanmaya devam ettim.ama aynı zamanda ssk da açık kaldı. şu an çalışmıyorum. ve iş bulabildiğim sürece çalıştığım için her okul dönemi bitişi muhtaçlık belgesi çıkarmak zor oluyor. benim ne yapmam gerekli? yardımcı olursanız sevinirim

 58. murat diyor ki:

  ben yaptirmadim..5 aydir issizim..sskli is bulunca nolcak..sskam varken bide gssmi odeyecegim..

 59. ŞERMİN ERKAYA diyor ki:

  YENİ YASAYA GÖRE ASKERDE OLANLAR İÇİN NE GİBİ İŞLEM YAPILMALI BENİM OĞLUM KISA DÖNEM ARALIK İTİBARI İLE ASKER EVE TEBLİGAT GELDİ NE YAPMALIYIZ

 60. çiğdem dokgöz diyor ki:

  sayın başbakanım birgün muhasebeimiz bizi toplayıp açıklama yaptı çalışmadığınız günü ödeyeceksiniz ödemezseniz sağlıktan yararlanamayacaksınız bunun için gelir tespiti yaptırın ödemeye durumunuz yoksa devlet tarafından ödenecek dedi ödemezseniz devlet size haciz gönderecek dedi ben hep sizi destekliyordum ogün bana arkadaşlarım bumu senin savunduğun başbakan dediler ozaman utadım bukonuda detalı bilgi istiyorum

 61. hüseyin canbulut diyor ki:

  benim hiçbir sosyal güvencem yok 15 ocak 2012 de genel saglık sigortası kaydımı yaptırdım fakat saglıktan yararlanamıyorum sgk da kayıt yapmadılar gerekçe ise eve kimse gelip bakmadı bir ay oldu hala kimse eve gelip bakmadı hiç kimse gelmesse eve yani araştırılmassa ne olacak hala yararlanamayacakmıyım

 62. ramazan demirel diyor ki:

  gelir testinin sonucunu internetten nasıl öğrenebilirim

 63. yadullah aydın diyor ki:

  benim 18 yaşını doldurmuş çocuğum. 2011. 11.28. den itibaren yurt dışına giti adresini bilmiyorum haberleşemiyorum vakıflara baş vurdum çocuğun gelir testini ben yaptırayım dediğimde hayır sen yaptıramasın çocuğun kendisi olması gerekli dediler ne yapmam laz bana yardımcı olun ne olur teşekürler

 64. murat murat diyor ki:

  iyi günler herkese ben 2011 mart ayında genel sağlık sigortasını yaptırdım 8-9 aydır pirim ödüyorum ben serbest çalışıyorum gss yaptırırken beyan ettim bizde gelir testi yaptıracakmıyız acaba birbilen cevaplasın teşekkürler….

 65. zubeyde uluhan diyor ki:

  ben 29 yasinda bir bayanim.hic gelirim yok .babam bagkurlu ,ondan faydalaniyorum.benim basvurmama gerek varmi.

 66. m.doğru diyor ki:

  gelirini soruyorlar ona göre para alsınlar hiç gideriniz nedir diyen varmı,faturalar ev kirası gibi,herşeyden vergi alıyorlar,iki çoçuk okutuyorum yol parasıydı harçlığıydı,bide zorunlu sağlık sigortamız oldu,bizler bu ülkede yaşayamayacak durumada geleceğiz,yaşıyacağız göreceğiz.halkını sömüren bir devletimiz var,Allah hepimize dayanma gücü versin,bunlar bizi çatır çatır ezmeye devam edecekler.

 67. F.ÖZDEMİR diyor ki:

  Bu yasa inanın halkı güvence altına almak şöyle dursun vatandaşın cebine akrep sokma yasasıdır.İnsanlarımızın cebine üç kuruş girerken bu aidatları ne ile ödeyecekler,acba devleti yönetenler bize avrupa,dan bahsederken;gidip oralarda araştırma yaptılarmı.Bakın arkadaşlar,avrupa ülkelerinde işsizlerin primlerini kurum öder ve sigortası devam eder ayrıca ailelerin ev kirasına,elk,ızı,giyecek yiyecek ve ulaşım vs giderleri için devlet tarafından yardım yapılır.Bizim gibi hastane borcundan kimse rehin tutulmaz.Altlarına aldıkları lüx makam arabalarının yakıtına para bulmak için sırtımıza ek yükler koyanlar,aldıkları maaşlardan utanıyorlarmı.Yurt dışından emekli olan yakınımıza ikametgahı burada diye uyarı yazısı geldi,yurt dışındakiler yasaya tabi değil diyorlar bu nasıl iş.Galiba ne çarparsak anlayışı var,Allah devlete zeval vermesin diyoruz da bize nedense kaval nasip oluyor.Saygılar.

  • cem aslan diyor ki:

   yazıklar olsun devlet kere size bee bide bumu çıktı.her ay ben para ödeyecem bunun adı genel sağlık sigortası öylemi.istemiyorum kardeşim öte durun diyosun olmaz ceza yazarız diyosunuz.ne verdiniz ne istiyosunuz.cebimizden elinizi çekin allah belanızı versin

 68. emel kaplan diyor ki:

  merhaba ben 24 yaşındayım üniversite mezunuyum. çalışmıyorum annemin sosyal güvencesinden bağkur olarak faydalanıyorum. 1.10.2008 tarihinden önce 18 yaşımı doldurduğum için o zamandan beri annemin sosyal güvencesinden faydalanıyorum.gelir testi yaptırmam gerekiyor mu? sgk ya gidip durumumu bildirmeli miyim ??
  bir de erkek kardeşim var o da 23 yaşında. çalışmıyor ve okumuyor. herhangi bir sosyal güvence kapsamında değil ama şu an askerlik hizmetinde bulunuyor. onun için ne yapabiliriz?? kardeşimin durumu beni aydınlatırsanız çok sevinirim şimdiden teşekkürler.

 69. rasim tekin diyor ki:

  benim 2 tane kız cocugum var 18 yaş üzerinde bunlar calışmıyor okumuyor benim sikortam altından yaralana biliyorlarmı genel saglık kuruşuna baş vurması gerekiyormu bizleri bilgilendirirseniz memnun oluruz saygılar

 70. rasim tekin diyor ki:

  slm nen özel sektör taşiron bir firmada calışan bir vatandaşım işten çıktım veye cıkartıldım genel saglık sigortasından yaralanmak icin baş vuru yaptım ve 10 gün sonra taşiron firmaya tekrar giriş yaptım genel saglık sikortasına yatırmış oldugum para ne olacak

 71. vahid özer diyor ki:

  ben 20 yaşındayım üniversite öğrencisiyim 18 yaşımdan sonra babamın sigortasından faydalanabilmek için hiçbirşey yapmadım staj gördüğüm dönemden ve daha sonrasından sigorta başlangıcım ve 2-3 aylık yatırılmıs sigorta primim var benım bu durumda ne yapmam gerekiyor gelir testi yaptırmalıyım eğer yaptırırsamda aylık ne kadar ödeyeceğim ödediğim bu primler benm daha erken emekli olmamda bir fayda sağlayacakmı? Bu konularda bana yardımcı olursanız cok sevinirim

 72. mehmet temiz diyor ki:

  tesekkur ederiz

 73. Bülent Bakır diyor ki:

  Eşim ssk ile çalışıyordu. 15 gün önce işten ayrıldı fakat ben ssk li ışte halen çalışıyorum. Eşim ben sskdan faydalanabiliyor mu gelir testi yaptırmak zorundamiyiz.

 74. vahap bozkuş diyor ki:

  gerekli duyuru ve bilgilendirmenini zamanında yapılamadığını düşünerek sürenini bir müddet daha ileriye alınmasısının olabilecek mağduriyetleri önleyecektir.kamuoyu adına bu isteğin dikkate alınmasını dilerim.

Haber Hakkında Yorum Yapın