wordpress counter
10:23 am - Cumartesi Mayıs 30, 2015

Aydınlatma Teknolojisinin Gelişimine Katkıda Bulunan Bir Bilim İnsanının Hayat Hikayesi

Perşembe, 26 Aralık 2013, 13:53 | Eğitim Haberleri | 311 Yorum | Read 23044 Times
by admin

Ampul ile ilgili ilk çalışmalar 1802 yılında İngiliz Humprey Davy tarafından, platin ince bir şeritten akım geçirilerek ilk enkandesan ışığının elde edilmesi ile başlamıştır. Elde edilen ışık pek parlak değildi ve fazla uzun sürmemişti ancak bu tarihten sonraki 75 yıl boyunca bu çalışmalara örnek olmuştur. Bunun dışında 1809 yılında Davy, 2000 adet pile bağlı iki karbon çubuk ile ilk ark lambasını yapmış ve İngiliz Kraliyet Enstitüsü’nde ilk sunumunu gerçekleştirmiştir.

1840 yılında İngiliz Warren de la Rue, vakumlanmış cam bir tüp içine bobin sarımlı bir platin tel yerleştirmiş ve üzerinden akım geçirmiştir. Elde edilen ışık verimli olmasına rağmen platinin pahalı olması sebebiyle lambanın kullanılması, ticari açıdan o tarihler için mümkün değildi.

Bu zamandan itibaren çeşitli bilim adamları ampul için uygun lamba teli (flaman) bulmak için araştırma yapmaya başladılar. 1840’da Joseph Swan karbonize, kağıt filamanını kullanarak ilk işlevsel ampulü yaptı ve 1860’da patentini aldı. Ancak ampul sönük ışık yayıyordu ve yanma süresi çok kısaydı. Ampulün tam iş görebilmesi için güç kaynağına ihtiyacı vardı.

Sir Elliot Thomas benzer teknolojiyi kullanarak ticari olarak uygun ampulü 1875’te üretti. Ayrıca ampul üzerindeki çalışmalarının ardından bambu filamanlı lambayı ortaya çıkardı. Herman Spiegel’in vakum pompasını kullanan Elliot Thomas başarılı bir şekilde lambasını vakumlamayı başardı.

Enkandesan lambanın ve elektriğin gelişimine katkıda bulunmuş en önemli isim şüphesiz Thomas Edison’dur. Aslında ampulü gerçekten icat eden kişi o değildi ancak ampulü geliştirmek için çok çalıştı. 1879’da yüksek vakum ve karbonize flaman yardımıyla uzun yanan, yüksek verimli ışığı üretti. Evlerin pratik şekilde aydınlatılması konusunda da çalışmalar yaptı. Aydınlatma Teknolojisinin Gelişimine Katkıda Bulunan Bir Bilim İnsanının Hayat Hikayesi Edison sadece akkor aydınlatmayı oluşturmadı ayrıca akkor ışığını daha güvenli, pratik ve ekonomik hale getiren gerekli elementleri bulunduran elektriksel aydınlatma mekanizmasını geliştirdi.

Thomas Alva Edison

Ampul için en iyi flamanı bulma çalışmaları sürerken, Edison pratikliği sağlayan ve elektrik ışıklarında kullanılan yedi sistematik element icat etti. Aralık 1879’da Edison halka akkor aydınlatma sisteminin sunumunu yaptı.

Enkandesan ışığının başarısı Edison’un çok kişi tarafından tanınmasını sağladı. Elektrik her yana yayıldıkça Edison’un serveti ve şöhreti büyüyordu. 1889’a kadar şirketleri gelişim gösterdi, daha sonra Edison General Electric şirketi kuruldu. Şirket kendi isminde olmasına rağmen şirketi kontrol edemedi. Gelişen aydınlatma endüstrisinin sermayeye ihtiyacı, onun J.P.Morgan gibi bankacılarla işbirliği yapmasını sağladı. 1892’de şirketini, önde gelen şirketlerden Thompson-Houston’la birleştirdi ve şirketin ismi General Electric oldu.

Cam ampul ilk olarak Matthew Evans ve Henry Woodward tarafından tasarlandı. Bu sırada bilim insanları deşarj lambaları üzerinde çalışıyorlardı. Önce tüpün içindeki karbondioksitin daha sonra kripton ve argon soy gazlarının kullanımı sayesinde ampulün verimliliği arttırıldı.

Akkor lambada ışıyan madde olarak bambu, platin, karbon denenmiş, sonra daha dayanıklı olan tungstene geçilmiştir. İlk akkor lambalar, içlerindeki filaman çalıştırıldıkça hızla eskidiği için, en fazla 1 günlük bir çalışma ömrüne sahipti. Cam ampuller vakumlanarak, kararlı gazların da eklenmesi ile performansları artırıldı ve akkor lambaların ömrü 1 yıla çıkarıldı. Günümüzde, o dönemden kalma hâlâ çalışır halde el yapımı akkor lambaların olması şaşırtıcıdır. Örneğin Livermore’daki (Kaliforniya, ABD) bir itfaiye merkezinde bulunan 4 W’lık bir karbon lamba tam yüz on yıldır kesintisiz yanmaktadır.

1901’de Peter Hewitt mavimsi beyaz ışık yayan civalı buhar lambasını tanıttı. Sonra sodyum buharı kullanarak daha fazla ışık veren lamba icat edildi. Willies Whitney, flamanı yanma ve korlanmadan korumak için metal kaplama ve karbon flaman kullandı. 1906’da General Electric tungsten filamanı piyasaya sürdü. Bu flamanın erime noktası diğerlerinden daha yüksekti. 1910 yılında bir başka mühendis, William Coolidge dayanıklı tungsten filamanı icat etti. Arabalarda ve neon lambalarda kullanıldı. 1930’da fotografik flaş ampulü keşfedildi.

Flüoresan lambanın ışıması, ilk kez 1937 yılında New York Dünya Fuarı’nda gösterildi. Flüoresan lambanın çalışması, temelde bir ark lambasında alçak basınçlı cıva buharının deşarjı ile oluşturulan morötesi ışınımın, flüoresan etkili fosforik yüzeye temas ederek görülür ışık oluşturması prensibine dayanmaktadır. Etkinlik faktörü 70 lm/W’a varan flüoresan lambalar uzun ömürleriyle iç aydınlatmada 20. yüzyıla damgalarını vurmuştur. İnce T5 flüoresanlar yüksek verimlilikleri ve ince tasarımları ile bu alanın ön plana çıkan ürünleri olmuştur. Kompakt flüoresan lambalar kıvrık tasarımları, kendinden balastlı ve E27 duy tabanlı olmaları sayesinde enerji tasarrufu seçeneği sağlamıştır. Flüoresan lambaların iç aydınlatma için tasarlandığını, düşük ve yüksek ortam sıcaklıklarında daha az ışık verebildiklerini belirtmek gerekir.

1940’larla birlikte yumuşak akkor ampülleri, 1950’lerle birlikte ise halojen lambası ortaya çıktı. 60’lar ve 70’lerde eliptik reflektör ve metal halojen tuzu lambası üretildi. Ve son olarak 1990’da Philips, manyetik endüksiyon kullanan, 60.000 saatlik ampulü piyasaya sürdü.

Günümüzdeki aydınlatma üreticilerinin çoğu, küreselleşen ekonomi politikalarıyla, lamba üretiminin büyük bölümünü Uzak Doğu’da gerçekleştirmektedir. Flüoresan lambalar içerdikleri 3-4 mg ağırlığındaki cıva nedeniyle, doğrudan çöpe atıldıklarında çevreye zarar verirler. Mevcut durumda ülkemizde kişi başına yılda ortalama iki flüoresan lamba tüketiyor olsak, bu yılda yaklaşık yarım ton cıvaya karşılık gelir ki bu da çevre kirliliği açısından küçümsenemeyecek bir rakamdır.

Aydınlatmada akkor lamba ve flüoresan kullanımının yaygınlaşması, kullanılan ışık kaynağı kadar reflektörlerin optiksel yerleşimin, mekanik duy malzemelerini, elektriksel balast ve besleme devrelerini de ön plana çıkarmıştır. Böylece aydınlatma sırf uygulamanın ötesinde, bir “mühendislik tasarımı” haline de gelmiştir. Bu bağlamda, özellikle yol aydınlatmasında sodyum lambaların, dış aydınlatmada yüksek güçlü metal halide lambaların yoğun kullanımının etkisine de dikkat çekmek gereklidir.

Ülkemizde birkaç yıl içerisinde akkor lambaların piyasadan kalkacağını söyleyebiliriz, çünkü 2009 yılı itibarıyla Avrupa Birliği’nde 100 W üstü akkor lambaların kullanımı yasaklandı, 2012 yılından sonra da akkor lambaların üretimi durdurulacak. Teknik olarak, akkor lambaların verimlilik ve lümen/ Watt cinsinden etkinlik değerleri çok düşüktür. Yani bu tür lambalar enerjisinin çoğunu görülür ışık yerine çevreye kızılötesi bölgede ısı olarak yayıyor. Bu noktada, verimliliği neredeyse flüoresan lambalara yetişen yeni nesil LED’leri tercih edeceğiz gibi görünüyor. Belki bu şekilde, toplam elektrik enerjisi sarfiyatının beşte birini oluşturan aydınlatma harcamalarımızda tasarruf sağlayabileceğiz.

LED’ler, yani Işık Yayıcı Diyot’lar günümüzün en popüler ışık kaynaklarıdır. İlk LED, 1907’de icat edilmiş, ancak 1960’lı yıllarda kızılötesi LED’lerle ticari olarak pazara çıkılabilmiş. Ticari beyaz LED’leri ise çok yeni bir tarihte, ancak 1996’da görmeye başladık. Bugün ise trafik lambaları, reklam panoları, cep telefonları, televizyonlar dahil gösterge piyasasının zirvesini LED’ler zorluyor. Yapıları itibarıyla, bir LED’in merkezinde çip şeklinde, yarıiletken bir diyot bulunur. Bu diyot, fazlaca elektron içeren n-tipi malzeme ile p-tipi zıt katkılı yarı iletkenler arasındaki aktif katmandan oluşur. Bir reflektör yuva içerisine konulan diyot, maksimum ışık çıkışı için mercek biçimli epoksi ile kaplanır. Gerilim uygulanması ve elektronların ve boşlukların aktif katmanda karşılaşıp birleşmeleri sonucu, yarıiletkenin enerji yapısındaki dalga boylarında, yani renklerde, ışık çıkışı sağlanır. LED’lerde beyaz renk farklı uygulamalarla elde edilmekle birlikte, genelde mavi ışığın yolu üzerine fosfor konulmasıyla elde edilir. Günümüzde 1 W’tan 3 W’lık LED’lere geçiş başarıyla sağlanmıştır. LED’lerin güçleri arttıkça ısındığı ve özel soğutma teknikleri gerektirdikleri biliniyor. Ayrıca LED’lerin büyüklükleri, çalışma ve aydınlatma şekilleri mevcut armatürlerinkinden tamamen farklı olduğundan, özel fotometrik ölçüm, yöntem ve ekipmanlar gerektiriyor. Ancak LED’lerin küçük ve uzun ömürlü olmaları, enerji verimlilikleri, hızları ve ışık şiddetlerinin kolayca ayarlanabilmesi gibi özellikleri, onlara henüz vazgeçilemeyen avantajlar sağlamış durumda.

Gelecekte aydınlatmada yenilikler ne yönde olacak sorusunun cevabı için ise, başımızı kaldırıp gökyüzüne bakmamız yeterli: En büyük ve en saf ışık kaynağımız Güneş yukarıda, ışığını alıp daha verimli depolamamızı bekliyor. Dünya’da Güneş’in yaydığı 6500 Kelvin renk sıcaklığındaki ışınımın sadece iki milyarda birini alabiliyoruz. Ülkemiz, İspanya’dan sonra, konumu itibariyle Avrupa ülkeleri arasında rekor seviyede güneş ışığı alıyor. Şimdi bilimsel çalışmalar kuantum verimliliği artırılmış güneş hücrelerinin yapımına odaklanmışken, endüstri de çevreye zarar vermeden bunların üretim maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor. İleride dekoratif de olsa, eski ışık kaynaklarından sadece mumları evlerimizde kullanıyor olacağız, ama çok değil 10-20 yıl içinde güneş ışığı ve enerjisi tüm evlere girmiş olacak.

311 responses to "Aydınlatma Teknolojisinin Gelişimine Katkıda Bulunan Bir Bilim İnsanının Hayat Hikayesi"

 1. Sudenaz Baltaç diyor ki:

  Çok uzun ama güzel bilgiler var.
  Teşekkürler ödevime çok yardımcı oldunuz.

 2. zehra diyor ki:

  bu site çok güzel bir site

 3. anonim diyor ki:

  çok uzun biraz kısaltın

 4. DelicOcUq diyor ki:

  bune beee ben bunu yazsam elim durmaz ama beynim durar *** ben böyle işin

 5. aysu diyor ki:

  offf sıkıcı hem bunu nsl yazım elim kopar sonra sonra elim kopmassa iyi olur daha ben 15 yaşındatım ah olamaz

 6. alper diyor ki:

  ben edison a kadar yazdım

 7. ceyda diyor ki:

  çok uzunnnnnn biraz daha kısa olsa iiydi
  bu kadar uzun olursa nasıl yazacağız

 8. ayşin naz diyor ki:

  çok güzelama uzun

 9. Anonim diyor ki:

  ben aydınlatma teknolojisinde bulunan aydınlatma bilim adamları yazıyorum neler çıkıyo ya edisondan başka kişi yok mu arkadaş demek ki vardır boşuna yazmamışlar

 10. ceren diyor ki:

  nım çıkar be:):)keşke önemli yerlerin altını çizseydiniz şekerim be:)

 11. bara bara beri beri 852 diyor ki:

  ya başka bişe yok mu hepsi böyle

 12. sıla diyor ki:

  kız mısınız erkekmisiniz bilmem ama önemli yerlerini çizerseniz o kadar uzun olmazdı şekerlerim

 13. selena gomez diyor ki:

  ben sana hayatı mı dedim google amca

 14. gerzek diyor ki:

  Çok uzun ben bunu yazamaz
  Benden bukadar çok sıkıldım

 15. ceren diyor ki:

  ohaaaaaaaaaaaaaaaaaaa beeeeeee bu adam 2000 buluş yapana kadar sabretmiş ben okurken 2 dakika sabredemedim.bide bunu yazcaktım yani yazarken bile bir satırını sabretmeye gerek duymadım.zaten sabredemedim.

 16. mall diyor ki:

  çok uzun

 17. Anonim diyor ki:

  yazın acil knk kankicampiklerim

 18. ceren diyor ki:

  çok güzeldi uzun olsada

 19. Anonim diyor ki:

  çok güzeldi uzun olsada

 20. lale diyor ki:

  ben bilim adamlarını sordum edison u değil hiç güzel değil

 21. melis diyor ki:

  bune beye katılıom

 22. güzel kız diyor ki:

  cok güzl ama cok uzun

 23. bir dost... diyor ki:

  ayrıntıya gerek yoktu

 24. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  ohaaaa yaa ben bunu yazana kadar 1 yıl geçerrr :'(

 25. sima diyor ki:

  çokk uzun♣

 26. gizem diyor ki:

  yaaa bune yaaaaaa çok uzunnnn

 27. Adınız aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa diyor ki:

  ben sadece isim istedim hayat değil

 28. rabia diyor ki:

  çok uzun :(

 29. bu ne bee!!!! diyor ki:

  bu kadar uzun yazı olmazzzz! bu kadar yazıya liste verip kısaca hayatını yazsalardı,bbunun 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 katı kadar iyi olurdu!!!!!!

 30. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  hiç iyi deil

 31. ronaldo diyor ki:

  ben liste istemiştim çok saçma leşşşşşşşş

 32. maymun diyor ki:

  ben liste istedim hayat değil

 33. hello diyor ki:

  çok uzun hem ben bilim insanlarının adlarını istedi

 34. ws diyor ki:

  çoooook uzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnn

 35. meri diyor ki:

  bune yaaaaaaaa çok uzun hayatımda bukadar uzun yazı görmedim kardeşim bunu yazana kadar 3-4 ay geçer herhalde üstelik ben liste istiyorum bunu değil

 36. melek diyor ki:

  biraz uzun ama basit yazdım

 37. bennnnnnnnn diyor ki:

  ben liste istiyordumm ama ama sen sadece Thomas Alva Edison nu yazmışsın bune rezalettttt ben bunu istiyommm :@

 38. offf diyor ki:

  offffffff ya ben liste istemiştim bu neeeeeee :@

 39. beste mutl'u diyor ki:

  bu ne yha hiç güzel degil sayelerinde 0.0.0 aldım

 40. boooooooooookkkkkkkkkkkkkkk diyor ki:

  bu ne lan böyle bu kadar uzun yazı yazsam ölürüm

 41. NonamE diyor ki:

  Anlamadım değişik çok uzunnnn!!! :(

 42. ılgım diyorkiyi biliyor diyor ki:

  ben okumadım yazmadım çekmedim öylesine girdim aslında ödevim di ama bu çok uzun onun için başka siteye girecem ama yorumlarınıza göre fena değilmiş gibi hııı bu arada nisanur kılıç burada deniz diye biri bişe yazmamış yazdıysa ben görmediysem sana ne yorum kızın ayy öldüm yani hadi şekerim bozulduk yorum yaz yorum yaz en uzun yorum benim konuşmayı bilmeyenler az yazanlar hhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyybbbbbbbbbbiiiiiiiii kaaaamiiiiiiiilllllllllllllllleeeeeeeeeeeerrrrrr aliiiiiiis kalimero değil kalimara olcak ay elim ağrıdı yazmaktan

  • ılgım diyorkiyi biliyor diyor ki:

   doğru yani yine uzun yazmak isterdim ama ödevimi bulmam lazım aaayyyyyy ne güzel yazıom az yazım diom yine çok yazıom anlarsınız kısalttım kelimelerimi

   • ılgım diyorkiyi biliyor diyor ki:

    ay duramıyorum ay ilk defa az yazdım llllaaayyyllaaayylllooomm
    haremmmmmmmmmmmmimmmmm
    enbüyük gs başka büyük yok bundan önceki yorumum daha az

  • önemli deil diyor ki:

   farkında mısın bilmiyorm ama sende çok uzun yazmıssn ve çoğu kişi sennkini okumadığına eminm bu arada o kalimera diye yazılmıyo calimera diye yazılıyo bil istedim :))

 43. dilkopat diyor ki:

  çok işime yaraDI TEŞEKKÜRLRER

 44. dilkopat diyor ki:

  çok işime yaradı teşekkürler

 45. hatice diyor ki:

  bu siteyi sevdim çok işime yaradı

 46. beyza diyor ki:

  offffffffffffffffffffffffffffffffff liste halinde yokmu

 47. prenses diyor ki:

  bence çok iyi açıklamışlar çok beyendim :D :D :D

 48. HOLE diyor ki:

  ÇOOOOK UZZUNNN

 49. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  afffffffffffffff ya çok uzun

 50. esra yaşar diyor ki:

  bence çok faydalı ve güzel bir sayfa

 51. ekin diyor ki:

  aynen

 52. gül tanem diyor ki:

  bence teknoloji her hayatta lazım

 53. bence diyor ki:

  bence çok ama cok doğru bilim adamları ve yazıda çok doğru tebrik ediyorum bu yazıyı bu siteyi cıkaranı teşekkürler…

 54. sıla diyor ki:

  beğenmedim çünkü hayatları çok uzun bir de bilim adamları nerede 2 tane bilim adamı var gerisi…:)

 55. NAZENDE diyor ki:

  başka bilim adamı yok mu ya bunların hayatları çok uzun

 56. dfgh diyor ki:

  100 puan

 57. elif diyor ki:

  çok güzel işime çook yaradı çook beğendim :)

 58. emre diyor ki:

  off yaaa istedim şeyi bulamıyorum liste hailinde sadece bilim adamları yok mu yaa offf bu siteden hiiç hoşlanmadımm …..

 59. basak diyor ki:

  çok uzun demiştim ama işime yaradı.

 60. nilay diyor ki:

  çok güzell süperr amaa edison çookk uzunn… :)<3

 61. nefise rana erken diyor ki:

  niye hatını anlattınız ki. offffffffffffffff

  çok sıkıldım .kamillerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 62. Anonim diyor ki:

  güzelbiryazı

 63. sude diyor ki:

  eh işte

 64. nisanur kılıç diyor ki:

  çok güzelll. harika.
  ben beğendim . bunu yazmama bile gerek yok. uzun olabilir ama bizim yazıcımız var burdan çıkarırım . o yüzden ben rahattım . Ama okuyup anlamakta var .çok uzun diye berbat demiyelim . eğer bilgisayar başında ise benim yazdığım soruya cevap verin

  lütfen .denizcim sen böyle deme okuyup anla ve yaz bana cevabını yazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

 65. melisa karataş diyor ki:

  bende sana katılıyorum ezgi

 66. hafize sultan diyor ki:

  bence yeterli bilgi var
  ben beğendim amaçok uzun

 67. hafize diyor ki:

  yeterli bilgi var benim hoşuma gitti

 68. umut diyor ki:

  ben hiçbir şeye yorum yapmam bunu yaptım okadar güzel bir haber ki işte yorum yaptım umut asrag-

 69. mustafa diyor ki:

  guzel

 70. ziyaretçi diyor ki:

  öff istediğim seyi bulamıyorum

 71. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  :D

 72. ceyda aydın diyor ki:

  bence çok güzel bie yazı

 73. tolga diyor ki:

  harika bir haber

 74. helin genç diyor ki:

  ben tabutta ödev yaparım

 75. duyguu diyor ki:

  çok uzunnn :( :(

 76. duyguu diyor ki:

  berbettı :(((

 77. misafir insan diyor ki:

  aynen

 78. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  güzel ama gereksiz yerleride var

 79. yorumdan soğudum diyor ki:

  kısa hayatı diyo ben adamların adını diyom yaaa

 80. söylemezsem ne yapçan diyor ki:

  bende kestirdim uğraşamam o kadar

 81. sanane adımdan diyor ki:

  ben kestim valla o yazıyı yazana kadar canım çıkar yaaa her yerde böyle siteler

 82. zeynep diyor ki:

  bana çok uzun geldi hemde bir kişi yazmışsınız o da tomas edison

 83. fatmanur diyor ki:

  vallahi ben bunu yazmam

 84. şevval babacan diyor ki:

  oğlum bu ne ben bunu yazana kadar ölürüm beni tabuta koyarlar

 85. damla diyor ki:

  sen ne diyon oğlum burası benim için mütişşşşş

 86. lütskmdüskhdok diyor ki:

  GOL

 87. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  2 gün önce

 88. cehennem diyor ki:

  çooooooook uzun beeeeeeee

 89. Sanane adımdan ... diyor ki:

  Belirli şeyler yazdım

 90. teknoloji sitesi diyor ki:

  beyenmediyseniz başka siteye

 91. cumaali diyor ki:

  yazmaktan ellerimi hisetmiyorm bu siteyi şikayet edicemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 92. melisa diyor ki:

  doğru diyorsunn

 93. öldüm diyor ki:

  ropor halinde ve kısa kısa söylerin

 94. göksucuk diyor ki:

  ben yazıcıdan çkardım valla

 95. melek diyor ki:

  of bune hoca allahtan beğendi yoksa geberirdim

 96. SERCANN diyor ki:

  :D

 97. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  oha ben bunu yazana kadar 56 gün olur.

 98. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  aynenn

 99. ela diyor ki:

  çok güzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel

 100. melike diyor ki:

  bana çok yardım etti çokkkkkk teşekkürlerrrrrrr

 101. elifnur diyor ki:

  canım sıkıldı

 102. elifnur diyor ki:

  ben bunu yazana kadar oyun oynarım daha iyi

 103. mahmutcan diyor ki:

  AHHHAAA ÇOK KOLAY OLDU

 104. mahmutcan diyor ki:

  :D :

 105. sema nur diyor ki:

  ne güzel bir yermiş mil ama çok uzun şeyler var biraz kısa olsa daha iyi

 106. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  sultan

 107. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  veyenmedim ıy çok pis ……………………………………..

 108. helin diyor ki:

  çok uzun yazmak mümkün değil anca 10 güne yazılır ama yineyde beyendim süper çokta değil

 109. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  değişik olmalı

 110. sıla diyor ki:

  çok güzel

 111. berkay diyor ki:

  buneeeee ohayaoha öldüm öldüm elleriiiiim

 112. ramazan diyor ki:

  çüş bune la ben bunu yazana kadar geberirim

 113. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  bence çok uzu yazılmıyor

 114. hanife diyor ki:

  bence de burası çok güzel bir site size katılıyorum

 115. yasemin diyor ki:

  bu ne böyle altıustü bir teknoloji işte atla deve değil…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 116. gamze diyor ki:

  çok güzel bir site devamı da gelmeli …100den 5

 117. Hatice Serra Taş diyor ki:

  Çok uzun ama bilgilendirici herkesin okumasını tavsiye ederim benden bu kadar bay

 118. hiç diyor ki:

  ay canım

 119. rahime diyor ki:

  çok uzun ve sıkıcı amma uzunmuş beeeee

 120. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  AMAAAN BURASI S/

 121. araba diyor ki:

  çok berbat ve uzun

 122. tip diyor ki:

  hraikabırsay

 123. seçil diyor ki:

  aşkım sen misin

 124. ödevlerden nefret nefret ediyorum :( diyor ki:

  hiç yapasım yok da düşük almamak için yani yoksa yazmam o kadar şeyi napayım

 125. nisa diyor ki:

  bence çok güzel bir metin hemde araştırmama yardımcı oldu=)

 126. muhammed diyor ki:

  yazı zor değil ama hocanın verdiği ödev çok zor

 127. kralbaba diyor ki:

  sadece bilim adamlarının adını yazdım hiheha

 128. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  oo kadarr uzunkii yazamadımmm başka yere bakacammm

 129. buse diyor ki:

  zeka küpü yok sizde

 130. sen diyor ki:

  idare aman biraz yorucu ama bilgili

 131. nisazendayabella.com diyor ki:

  Harika ama ÇOOOOOOOOOOOOOOOOK UZUN!

 132. o diyor ki:

  bence harira ama uzun ama sizin zeka küpü yetmez
  ♥♥↨♦♣♠•

 133. ben diyor ki:

  uzun ama bizim zeka küpumüze çok uygun

 134. ceren keskin diyor ki:

  aşağı iniyorum iniyorum bitmiyo

 135. v hlş diyor ki:

  çok uzun ama güzel

 136. ödev yapmaktan nefretttttttttttttttttttt diyor ki:

  hiç yapasım gelmedi of çok uzunnnnnn

 137. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  hakketten uzunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 138. SADD diyor ki:

  ÇOK UZUN

 139. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  cok güzel

 140. Anonim diyor ki:

  çok uzn 45 saatimi aldı

 141. ışıl karabağlar diyor ki:

  çok iyi bir bilgi bence ama çok uzun 1 saatimi aldı

 142. baran diyor ki:

  bence çok uzunmuş

 143. bence çok uzunmuş diyor ki:

  bence çok uzunmuş

 144. SADD diyor ki:

  ÇOK GÜZEL

 145. uğurcan diyor ki:

  çok güzel 8 saatte yazdım :D
  X

 146. uğurcan diyor ki:

  çok uzun 8 saatte yazabildim çok güzelll :D

 147. azra diyor ki:

  bence çok uzun olmuş

 148. ömer faruk diyor ki:

  cok uzun sei 1dkda okudum ve cok elendim odevimi birgorseniz hepsni azdım

 149. şevval diyor ki:

  valla çok işime yaradı kesin bu ödevden tam puan alırım insallah tesekkur ederim

 150. Gülnaz diyor ki:

  çok iyi fikir

 151. mert. diyor ki:

  evet

 152. Anonim diyor ki:

  bencede

 153. family diyor ki:

  abi yaaaaaaaaaaaaa

 154. family diyor ki:

  abi çok uzun yazmışsın

 155. sudenaz diyor ki:

  bana göre cok güzel zhahahahahahahahahaha

 156. gül diyor ki:

  çok kolay

 157. mahmutulu610@hotmail.com diyor ki:

  çok güzel olmuş

 158. eren esin sivrihisar kurşunlu mahalesi diyor ki:

  bizim öğretmen çok ders veriyor kısa yzın hahahaha

 159. Anonim diyor ki:

  1dk sürdü

 160. onur diyor ki:

  abi bu ne bu yazılırmı bi özet yapar adam

 161. esem keskın diyor ki:

  canım çıktı demek az olur 11 de başladım 2 de bitti

 162. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  bence çok kolay 2 dakkada yazdım hahahahaaha

 163. buse örnek diyor ki:

  ): ): ): ): ):
  üzgünüm arkadaşlar

 164. oyun... diyor ki:

  çok güzel ama çok uzunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 165. buse örnek diyor ki:

  bukadarda olmaz ki uzun kısaltın 100 cümle olsun o bana yeter bide on öğretmen 3 kere yazmaya ceza veriyosa hepsini baştan aşğıya canım çıkar 3 nedemek3 geberirim vallah bilaha

 166. oyun diyor ki:

  hepsini yaptım

 167. buse örnek diyor ki:

  çok uzun ben bunu kitaba yazcam yer olmadığı halde offff öğretmen ablamlara ödev vermiyolar ço rahatlar gel keyfim gel bizi öğretmen 4 sayfa ödev verdi ilk günden bunu yazana kadar canım çıktıııııııııııııı

 168. gülsena küçük diyor ki:

  ben im abim oynuyo

 169. yamur damla diyor ki:

  yazana kadar çanımççıktı

 170. ezgi diyor ki:

  yaza yaza bitmedi :)

 171. E.Ceyda diyor ki:

  uzun ama ödevim için yeterli

 172. Naz diyor ki:

  Çok. Güzel yazmışsınız teşekkür ederim

 173. kemal akoy diyor ki:

  bunu yazana kadar canim icim çıktı kısaltın parmagım kırıldı

 174. derya dicle diyor ki:

  çok saolun ödevimdi sonunda bitti

 175. resul diyor ki:

  çok uzun ama bilgileri eğer o zaman kısaltın ben öle yaptım kankici afiklerim

 176. abdullah diyor ki:

  oğlum ben bunu zor yazarım:D

 177. tunahangenco diyor ki:

  ben oynuyorum bom bom

 178. baran kaftan diyor ki:

  vallaha bu uzunnnnnnnnn şeyi okuyana kadar canım çıktı

 179. emiş diyor ki:

  yyaa bu çok uzun kısaltın şunu

 180. ceren öztürk diyor ki:

  ya aydınlatma teknolojisiyle ilgili nick adındaki bilim adamının soy ismi gerekiyor acilll

 181. kayahan adıgüzel diyor ki:

  ben bunu yazana kadar canım çıktıııııı!

 182. Zafer Bali diyor ki:

  Tamda ödewimi yapmam gereken bir site araştırma ödewlerimde buraya girecm

 183. vatan can taşdemir diyor ki:

  bilmem gerekenlerin hepsi burada,bana lazım olan bunlar

 184. taha korukcu diyor ki:

  bombom oynayan varsa yorum atsınlar

 185. Ahmed SARIMEŞE diyor ki:

  çok uzun ama güzelmiş :) ;) :?)

 186. gülter aksu diyor ki:

  öncelikle çok beğendim güzel ama çok fazla ben bunu yazacağım diye ellerim koptuk kardeş yani benim fgfhrgvfgrFGNFAS X

 187. mualla diyor ki:

  aman çok uzun

 188. Gabriela_She diyor ki:

  Gerçekten çok kısaymış!…

 189. selen gök diyor ki:

  oh beeeeeeeeee ödevimi yaptımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 190. hüseyin can şahin diyor ki:

  süper

 191. tarzan diyor ki:

  hadi bana müsade(:

 192. tarzan diyor ki:

  gerçekten de çok bu nasıl yazacam kitaba sıgmıyacak:)

 193. yaren tok diyor ki:

  bence herkes edisonu biliyor başka yokmu bu sayfada aydınlatma teknolojisini gelişimine katkıda bulunan

 194. nurdan çöl diyor ki:

  çk güzelll ama yazana kadar cmn çıkck yazıcı olsa ohh ne rahan aslında varda bilgisayara bağlı değil neysee ama süperrrr!!!!!! yani bn beğendm

 195. Özge erdin diyor ki:

  Cok teşekkürler bilginiz için lazımdı
  Bitti hemen ödev modev kalmadı
  :):):):):)…..

 196. saule ramazan diyor ki:

  çok güzel bir bilgi :D ;)

 197. saule ramazan diyor ki:

  teşekkür ederim ödevim için lazımdı :)))

 198. gizli operasyoncu diyor ki:

  pardon ama kısasını nerden buldun bana ödev olarak lazım da
  yardım eder misiniz
  ????
  ????
  ????

 199. gizli operasyoncu diyor ki:

  bir şey söyleyeceğim thomas alva edisondan başka bir aydınlatma teknolojisine yardım eden başka bilim insanları daha koyarsanız çok sevinirim
  :)
  dinlediğiniz için teşekkür ederim
  ;)

 200. ljkğpgfklmpşdk opksrhop diyor ki:

  az yazın bana lazaım

 201. edanur aydın diyor ki:

  çok güzel süpermiş

 202. edanur aydın diyor ki:

  şimdi buldum kısasını

 203. hande çekici diyor ki:

  bunun daha kısası yokmu hiç beğenmedim bu siteyi zaten edisonu herkes biliyo bana lewis howard lazım

 204. kelebek LEYLA diyor ki:

  ooooooooo bunu ben yazana kadarr

 205. burcu nur beyler diyor ki:

  yanlız elektrik yaratılmadı keşvedildi o zaman şimşek ne güne çakıyor oda bir enerjidir.bu yüzden elektrik yaratılmadı.bulundu, keşvedildi

 206. şanlı urfa diyor ki:

  ghjggggggggggzirvesini LED’ler zorluyor. Yapıları itibarıyla, bir LED’in merkezinde çip şeklinde, yarıiletken bir diyot bulunur. Bu diyot, fazlaca elektron içeren n-tipi malzeme ile p-tipi zıt katkılı yarı iletkenler arasındaki aktif katmandan oluşur. Bir reflektör yuva içerisine konulan diyot, maksimum ışık çıkışı için mercek biçimli epoksi ile kaplanır. Gerilim uygulanması ve elektronların ve boşlukların aktif katmanda karşılaşıp birleşmeleri sonucu, yarıiletkenin enerji yapısındaki dalga boylarında, yani renklerde, ışık çıkışı sağlanır. LED’lerde beyaz renk farklı uygulamalarla

 207. ahmet baydil llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.99.9.9. diyor ki:

  lambaların piyasadan kalkacağını söyleyebiliriz, çünkü 2009 yılı itibarıyla Avrupa Birliği’nde 100 W üstü akkor lambaların kullanımı yasaklandı, 2012 yılından sonra da akkor lambaların üretimi durdurulacak. Teknik olarak, akkor lambaların verimlilik ve lümen/ Watt cinsinden etkinlik değerleri çok düşüktür. Yani bu tür lambalar enerjisinin çoğunu görülür ışık yerine çevreye kızılötesi bölgede ısı olarak yayıyor. Bu noktada, verimliliği neredeyse flüoresan lambalara yetişen yeni nesil LED’leri tercih edeceğiz gibi görünüyor. Belki bu şekilde, toplam elektrik enerjisi sarfiyatının beşte birini oluşturan aydınlatma harcamalarımızda tasarruf sağlayabileceğiz.

  LED’ler, yani Işık Yayıcı Diyot’lar günümüzün en popüler ışık kaynaklarıdır. İlk LED, 1907’de icat edilmiş, ancak 1960’lı yıllarda kızılötesi LED’lerle ticari olarak pazara çıkılabilmiş. Ticari beyaz LED’leri ise çok yeni bir tarihte, ancak 1996’da görmeye başladık. Bugün ise trafik lambaları, reklam panoları, cep telefonları, televizyonlar dahil gösterge piyasasının zirvesini LED’ler zorluyor. Yapıları itibarıyla, bir LED’in merkezinde çip şeklinde, yarıiletken bir diyot bulunur. Bu diyot, fazlaca elektron içeren n-tipi malzeme ile p-tipi zıt katkılı yarı iletkenler arasındaki aktif katmandan oluşur. Bir reflektör yuva içerisine konulan diyot, maksimum ışık çıkışı için mercek biçimli epoksi ile kaplanır. Gerilim uygulanması ve elektronların ve boşlukların aktif katmanda karşılaşıp birleşmeleri sonucu, yarıiletkenin enerji yapısındaki dalga boylarında, yani renklerde, ışık çıkışı sağlanır. LED’lerde beyaz renk farklı uygulamalarla elde edilmekle birlikte, genelde mavi ışığın yolu üzerine fosfor konulmasıyla elde edilir. Günümüzde 1 W’tan 3 W’lık LED’lere geçiş başarıyla sağlanmıştır. LED’lerin güçleri arttıkça ısındığı ve özel soğutma teknikleri gerektirdikleri biliniyor. Ayrıca LED’lerin büyüklükleri, çalışma ve aydınlatma şekilleri mevcut armatürlerinkinden tamamen farklı olduğundan, özel fotometrik ölçüm, yöntem ve ekipmanlar gerektiriyor. Ancak

 208. hilal keskin diyor ki:

  uflamayında puflamayında süper!

 209. hilal keskin diyor ki:

  çok iyi ama yazması zor ben beğendim süper!!!!!!!!!!!!!!.

 210. melike coşkun diyor ki:

  bencde çokkk ama özet ya da kısaltma yaparsınız bence gzel ben öyle yaptımmm biraz sizde derse verin kendinizi görürsünüz kolylığı bakkkkkkkkkkın bence kendinizi derse verin beni büyük sanmayın ben daha 11 yaşındayımmmmmmmmmmmmmmm

 211. şeyma ERŞAN... diyor ki:

  yaaaaaa bunun hiç mi kısası yok ya ? zaten bunu yazsam 1gün yetmez zaten yazılacak yer küçücük bir şey yaaaaa uuufffff

 212. ilayda batmaca diyor ki:

  neysee daha önceden yazdığım vardı çok benziyoor yaşasın internettttttttttttttttttt

 213. ilayda batmaca diyor ki:

  ya daha kıssası yani özeti yokmuuu küçcük yere ben bunu nasıl yazıcammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 214. ebru gül diyor ki:

  başak ılgaz doğru söylüyor

 215. 580525155555555555566666666 diyor ki:

  :)))

 216. burçin diyor ki:

  yaren sizde yazıcı yok mu? bizde var oradan şipşak çıkart illlede tablet gerekmiyor ama
  yine de lazım her eve, okula,iş yerine

 217. yaren cemre demir diyor ki:

  bu kadar yazı olurmu tablet olsaydı iki dakikada yazardık :(
  <3 tablet bilgisayarlar <3

 218. yaren cemre demir diyor ki:

  süperde yazana kadar canım ÇIKTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D

 219. esmanur kibar diyor ki:

  edisonu herkes biliyo başka bu konuda bilim insanı yok sanki

 220. helin tekin diyor ki:

  ben bu hikayeyi beyenim bu hikayee ışıgı kim yaratıı:)

 221. helin tekin diyor ki:

  benim bunu çok sevim herkesin girip okumasını istiyorum sise severssiniz iyki ampul yaratılmış. çok teşekürler:)

 222. kema erbil diyor ki:

  ödevime katkıda bulundu iyiki varmış internet

 223. ilayda batki diyor ki:

  edison lambayı buldu bitti gitti ney yani

 224. BAŞAK ILGAZ diyor ki:

  edisonu herkes biliyor bize lewis howard latimerin hayatı gerekiyor

  • asena keskinci diyor ki:

   evet yaa..!edisonu herkes biliyo….bize L E V İ S H O W A R D L A T İ M E R lazım

Haber Hakkında Yorum Yapın