Aydınlatma Teknolojisinin Gelişimine Katkıda Bulunan Bir Bilim İnsanının Hayat Hikayesi

Sponsorlu bağlantılar
Sponsorlu bağlantılar

Ampul ile ilgili ilk çalışmalar 1802 yılında İngiliz Humprey Davy tarafından, platin ince bir şeritten akım geçirilerek ilk enkandesan ışığının elde edilmesi ile başlamıştır. Elde edilen ışık pek parlak değildi ve fazla uzun sürmemişti ancak bu tarihten sonraki 75 yıl boyunca bu çalışmalara örnek olmuştur. Bunun dışında 1809 yılında Davy, 2000 adet pile bağlı iki karbon çubuk ile ilk ark lambasını yapmış ve İngiliz Kraliyet Enstitüsü’nde ilk sunumunu gerçekleştirmiştir.

1840 yılında İngiliz Warren de la Rue, vakumlanmış cam bir tüp içine bobin sarımlı bir platin tel yerleştirmiş ve üzerinden akım geçirmiştir. Elde edilen ışık verimli olmasına rağmen platinin pahalı olması sebebiyle lambanın kullanılması, ticari açıdan o tarihler için mümkün değildi.

Bu zamandan itibaren çeşitli bilim adamları ampul için uygun lamba teli (flaman) bulmak için araştırma yapmaya başladılar. 1840’da Joseph Swan karbonize, kağıt filamanını kullanarak ilk işlevsel ampulü yaptı ve 1860’da patentini aldı. Ancak ampul sönük ışık yayıyordu ve yanma süresi çok kısaydı. Ampulün tam iş görebilmesi için güç kaynağına ihtiyacı vardı.

Sir Elliot Thomas benzer teknolojiyi kullanarak ticari olarak uygun ampulü 1875’te üretti. Ayrıca ampul üzerindeki çalışmalarının ardından bambu filamanlı lambayı ortaya çıkardı. Herman Spiegel’in vakum pompasını kullanan Elliot Thomas başarılı bir şekilde lambasını vakumlamayı başardı.

Enkandesan lambanın ve elektriğin gelişimine katkıda bulunmuş en önemli isim şüphesiz Thomas Edison’dur. Aslında ampulü gerçekten icat eden kişi o değildi ancak ampulü geliştirmek için çok çalıştı. 1879’da yüksek vakum ve karbonize flaman yardımıyla uzun yanan, yüksek verimli ışığı üretti. Evlerin pratik şekilde aydınlatılması konusunda da çalışmalar yaptı. Aydınlatma Teknolojisinin Gelişimine Katkıda Bulunan Bir Bilim İnsanının Hayat Hikayesi Edison sadece akkor aydınlatmayı oluşturmadı ayrıca akkor ışığını daha güvenli, pratik ve ekonomik hale getiren gerekli elementleri bulunduran elektriksel aydınlatma mekanizmasını geliştirdi.

Thomas Alva Edison

Ampul için en iyi flamanı bulma çalışmaları sürerken, Edison pratikliği sağlayan ve elektrik ışıklarında kullanılan yedi sistematik element icat etti. Aralık 1879’da Edison halka akkor aydınlatma sisteminin sunumunu yaptı.

Enkandesan ışığının başarısı Edison’un çok kişi tarafından tanınmasını sağladı. Elektrik her yana yayıldıkça Edison’un serveti ve şöhreti büyüyordu. 1889’a kadar şirketleri gelişim gösterdi, daha sonra Edison General Electric şirketi kuruldu. Şirket kendi isminde olmasına rağmen şirketi kontrol edemedi. Gelişen aydınlatma endüstrisinin sermayeye ihtiyacı, onun J.P.Morgan gibi bankacılarla işbirliği yapmasını sağladı. 1892’de şirketini, önde gelen şirketlerden Thompson-Houston’la birleştirdi ve şirketin ismi General Electric oldu.

Cam ampul ilk olarak Matthew Evans ve Henry Woodward tarafından tasarlandı. Bu sırada bilim insanları deşarj lambaları üzerinde çalışıyorlardı. Önce tüpün içindeki karbondioksitin daha sonra kripton ve argon soy gazlarının kullanımı sayesinde ampulün verimliliği arttırıldı.

Akkor lambada ışıyan madde olarak bambu, platin, karbon denenmiş, sonra daha dayanıklı olan tungstene geçilmiştir. İlk akkor lambalar, içlerindeki filaman çalıştırıldıkça hızla eskidiği için, en fazla 1 günlük bir çalışma ömrüne sahipti. Cam ampuller vakumlanarak, kararlı gazların da eklenmesi ile performansları artırıldı ve akkor lambaların ömrü 1 yıla çıkarıldı. Günümüzde, o dönemden kalma hâlâ çalışır halde el yapımı akkor lambaların olması şaşırtıcıdır. Örneğin Livermore’daki (Kaliforniya, ABD) bir itfaiye merkezinde bulunan 4 W’lık bir karbon lamba tam yüz on yıldır kesintisiz yanmaktadır.

1901’de Peter Hewitt mavimsi beyaz ışık yayan civalı buhar lambasını tanıttı. Sonra sodyum buharı kullanarak daha fazla ışık veren lamba icat edildi. Willies Whitney, flamanı yanma ve korlanmadan korumak için metal kaplama ve karbon flaman kullandı. 1906’da General Electric tungsten filamanı piyasaya sürdü. Bu flamanın erime noktası diğerlerinden daha yüksekti. 1910 yılında bir başka mühendis, William Coolidge dayanıklı tungsten filamanı icat etti. Arabalarda ve neon lambalarda kullanıldı. 1930’da fotografik flaş ampulü keşfedildi.

Flüoresan lambanın ışıması, ilk kez 1937 yılında New York Dünya Fuarı’nda gösterildi. Flüoresan lambanın çalışması, temelde bir ark lambasında alçak basınçlı cıva buharının deşarjı ile oluşturulan morötesi ışınımın, flüoresan etkili fosforik yüzeye temas ederek görülür ışık oluşturması prensibine dayanmaktadır. Etkinlik faktörü 70 lm/W’a varan flüoresan lambalar uzun ömürleriyle iç aydınlatmada 20. yüzyıla damgalarını vurmuştur. İnce T5 flüoresanlar yüksek verimlilikleri ve ince tasarımları ile bu alanın ön plana çıkan ürünleri olmuştur. Kompakt flüoresan lambalar kıvrık tasarımları, kendinden balastlı ve E27 duy tabanlı olmaları sayesinde enerji tasarrufu seçeneği sağlamıştır. Flüoresan lambaların iç aydınlatma için tasarlandığını, düşük ve yüksek ortam sıcaklıklarında daha az ışık verebildiklerini belirtmek gerekir.

1940’larla birlikte yumuşak akkor ampülleri, 1950’lerle birlikte ise halojen lambası ortaya çıktı. 60’lar ve 70’lerde eliptik reflektör ve metal halojen tuzu lambası üretildi. Ve son olarak 1990’da Philips, manyetik endüksiyon kullanan, 60.000 saatlik ampulü piyasaya sürdü.

Günümüzdeki aydınlatma üreticilerinin çoğu, küreselleşen ekonomi politikalarıyla, lamba üretiminin büyük bölümünü Uzak Doğu’da gerçekleştirmektedir. Flüoresan lambalar içerdikleri 3-4 mg ağırlığındaki cıva nedeniyle, doğrudan çöpe atıldıklarında çevreye zarar verirler. Mevcut durumda ülkemizde kişi başına yılda ortalama iki flüoresan lamba tüketiyor olsak, bu yılda yaklaşık yarım ton cıvaya karşılık gelir ki bu da çevre kirliliği açısından küçümsenemeyecek bir rakamdır.

Aydınlatmada akkor lamba ve flüoresan kullanımının yaygınlaşması, kullanılan ışık kaynağı kadar reflektörlerin optiksel yerleşimin, mekanik duy malzemelerini, elektriksel balast ve besleme devrelerini de ön plana çıkarmıştır. Böylece aydınlatma sırf uygulamanın ötesinde, bir “mühendislik tasarımı” haline de gelmiştir. Bu bağlamda, özellikle yol aydınlatmasında sodyum lambaların, dış aydınlatmada yüksek güçlü metal halide lambaların yoğun kullanımının etkisine de dikkat çekmek gereklidir.

Ülkemizde birkaç yıl içerisinde akkor lambaların piyasadan kalkacağını söyleyebiliriz, çünkü 2009 yılı itibarıyla Avrupa Birliği’nde 100 W üstü akkor lambaların kullanımı yasaklandı, 2012 yılından sonra da akkor lambaların üretimi durdurulacak. Teknik olarak, akkor lambaların verimlilik ve lümen/ Watt cinsinden etkinlik değerleri çok düşüktür. Yani bu tür lambalar enerjisinin çoğunu görülür ışık yerine çevreye kızılötesi bölgede ısı olarak yayıyor. Bu noktada, verimliliği neredeyse flüoresan lambalara yetişen yeni nesil LED’leri tercih edeceğiz gibi görünüyor. Belki bu şekilde, toplam elektrik enerjisi sarfiyatının beşte birini oluşturan aydınlatma harcamalarımızda tasarruf sağlayabileceğiz.

LED’ler, yani Işık Yayıcı Diyot’lar günümüzün en popüler ışık kaynaklarıdır. İlk LED, 1907’de icat edilmiş, ancak 1960’lı yıllarda kızılötesi LED’lerle ticari olarak pazara çıkılabilmiş. Ticari beyaz LED’leri ise çok yeni bir tarihte, ancak 1996’da görmeye başladık. Bugün ise trafik lambaları, reklam panoları, cep telefonları, televizyonlar dahil gösterge piyasasının zirvesini LED’ler zorluyor. Yapıları itibarıyla, bir LED’in merkezinde çip şeklinde, yarıiletken bir diyot bulunur. Bu diyot, fazlaca elektron içeren n-tipi malzeme ile p-tipi zıt katkılı yarı iletkenler arasındaki aktif katmandan oluşur. Bir reflektör yuva içerisine konulan diyot, maksimum ışık çıkışı için mercek biçimli epoksi ile kaplanır. Gerilim uygulanması ve elektronların ve boşlukların aktif katmanda karşılaşıp birleşmeleri sonucu, yarıiletkenin enerji yapısındaki dalga boylarında, yani renklerde, ışık çıkışı sağlanır. LED’lerde beyaz renk farklı uygulamalarla elde edilmekle birlikte, genelde mavi ışığın yolu üzerine fosfor konulmasıyla elde edilir. Günümüzde 1 W’tan 3 W’lık LED’lere geçiş başarıyla sağlanmıştır. LED’lerin güçleri arttıkça ısındığı ve özel soğutma teknikleri gerektirdikleri biliniyor. Ayrıca LED’lerin büyüklükleri, çalışma ve aydınlatma şekilleri mevcut armatürlerinkinden tamamen farklı olduğundan, özel fotometrik ölçüm, yöntem ve ekipmanlar gerektiriyor. Ancak LED’lerin küçük ve uzun ömürlü olmaları, enerji verimlilikleri, hızları ve ışık şiddetlerinin kolayca ayarlanabilmesi gibi özellikleri, onlara henüz vazgeçilemeyen avantajlar sağlamış durumda.

Gelecekte aydınlatmada yenilikler ne yönde olacak sorusunun cevabı için ise, başımızı kaldırıp gökyüzüne bakmamız yeterli: En büyük ve en saf ışık kaynağımız Güneş yukarıda, ışığını alıp daha verimli depolamamızı bekliyor. Dünya’da Güneş’in yaydığı 6500 Kelvin renk sıcaklığındaki ışınımın sadece iki milyarda birini alabiliyoruz. Ülkemiz, İspanya’dan sonra, konumu itibariyle Avrupa ülkeleri arasında rekor seviyede güneş ışığı alıyor. Şimdi bilimsel çalışmalar kuantum verimliliği artırılmış güneş hücrelerinin yapımına odaklanmışken, endüstri de çevreye zarar vermeden bunların üretim maliyetlerini düşürmenin yollarını arıyor. İleride dekoratif de olsa, eski ışık kaynaklarından sadece mumları evlerimizde kullanıyor olacağız, ama çok değil 10-20 yıl içinde güneş ışığı ve enerjisi tüm evlere girmiş olacak.

Sponsorlu bağlantılar
Sponsorlu bağlantılar

310 Comments on Aydınlatma Teknolojisinin Gelişimine Katkıda Bulunan Bir Bilim İnsanının Hayat Hikayesi

 1. bu site çok güzel bir site

 2. çok uzun biraz kısaltın

 3. bune beee ben bunu yazsam elim durmaz ama beynim durar *** ben böyle işin

 4. offf sıkıcı hem bunu nsl yazım elim kopar sonra sonra elim kopmassa iyi olur daha ben 15 yaşındatım ah olamaz

 5. ben edison a kadar yazdım

 6. çok uzunnnnnn biraz daha kısa olsa iiydi
  bu kadar uzun olursa nasıl yazacağız

 7. ayşin naz // 07 Mart 2013 at 20:27 // Cevapla

  çok güzelama uzun

 8. ben aydınlatma teknolojisinde bulunan aydınlatma bilim adamları yazıyorum neler çıkıyo ya edisondan başka kişi yok mu arkadaş demek ki vardır boşuna yazmamışlar

 9. nım çıkar be:):)keşke önemli yerlerin altını çizseydiniz şekerim be:)

 10. bara bara beri beri 852 // 02 Mart 2013 at 15:38 // Cevapla

  ya başka bişe yok mu hepsi böyle

 11. kız mısınız erkekmisiniz bilmem ama önemli yerlerini çizerseniz o kadar uzun olmazdı şekerlerim

 12. selena gomez // 28 Şubat 2013 at 18:29 // Cevapla

  ben sana hayatı mı dedim google amca

 13. Çok uzun ben bunu yazamaz
  Benden bukadar çok sıkıldım

 14. ohaaaaaaaaaaaaaaaaaaa beeeeeee bu adam 2000 buluş yapana kadar sabretmiş ben okurken 2 dakika sabredemedim.bide bunu yazcaktım yani yazarken bile bir satırını sabretmeye gerek duymadım.zaten sabredemedim.

 15. çok uzun

 16. yazın acil knk kankicampiklerim

 17. çok güzeldi uzun olsada

 18. çok güzeldi uzun olsada

 19. ben bilim adamlarını sordum edison u değil hiç güzel değil

 20. bune beye katılıom

 21. güzel kız // 26 Şubat 2013 at 17:19 // Cevapla

  cok güzl ama cok uzun

 22. bir dost... // 26 Şubat 2013 at 17:17 // Cevapla

  ayrıntıya gerek yoktu

 23. Kullanıcı Adı Girin... // 26 Şubat 2013 at 17:00 // Cevapla

  ohaaaa yaa ben bunu yazana kadar 1 yıl geçerrr :’(

 24. çokk uzun♣

 25. yaaa bune yaaaaaa çok uzunnnn

 26. Adınız aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // 26 Şubat 2013 at 16:23 // Cevapla

  ben sadece isim istedim hayat değil

 27. çok uzun :(

 28. bu ne bee!!!! // 26 Şubat 2013 at 08:58 // Cevapla

  bu kadar uzun yazı olmazzzz! bu kadar yazıya liste verip kısaca hayatını yazsalardı,bbunun 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 katı kadar iyi olurdu!!!!!!

 29. Kullanıcı Adı Girin... // 26 Şubat 2013 at 08:06 // Cevapla

  hiç iyi deil

 30. ben liste istemiştim çok saçma leşşşşşşşş

 31. ben liste istedim hayat değil

 32. çok uzun hem ben bilim insanlarının adlarını istedi

 33. çoooook uzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnn

 34. bune yaaaaaaaa çok uzun hayatımda bukadar uzun yazı görmedim kardeşim bunu yazana kadar 3-4 ay geçer herhalde üstelik ben liste istiyorum bunu değil

 35. biraz uzun ama basit yazdım

 36. bennnnnnnnn // 24 Şubat 2013 at 18:59 // Cevapla

  ben liste istiyordumm ama ama sen sadece Thomas Alva Edison nu yazmışsın bune rezalettttt ben bunu istiyommm :@

 37. offffffff ya ben liste istemiştim bu neeeeeee :@

 38. beste mutl'u // 24 Şubat 2013 at 15:31 // Cevapla

  bu ne yha hiç güzel degil sayelerinde 0.0.0 aldım

 39. boooooooooookkkkkkkkkkkkkkk // 24 Şubat 2013 at 13:34 // Cevapla

  bu ne lan böyle bu kadar uzun yazı yazsam ölürüm

 40. Anlamadım değişik çok uzunnnn!!! :(

 41. ılgım diyorkiyi biliyor // 23 Şubat 2013 at 21:42 // Cevapla

  ben okumadım yazmadım çekmedim öylesine girdim aslında ödevim di ama bu çok uzun onun için başka siteye girecem ama yorumlarınıza göre fena değilmiş gibi hııı bu arada nisanur kılıç burada deniz diye biri bişe yazmamış yazdıysa ben görmediysem sana ne yorum kızın ayy öldüm yani hadi şekerim bozulduk yorum yaz yorum yaz en uzun yorum benim konuşmayı bilmeyenler az yazanlar hhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyybbbbbbbbbbiiiiiiiii kaaaamiiiiiiiilllllllllllllllleeeeeeeeeeeerrrrrr aliiiiiiis kalimero değil kalimara olcak ay elim ağrıdı yazmaktan

  • ılgım diyorkiyi biliyor // 23 Şubat 2013 at 21:45 // Cevapla

   doğru yani yine uzun yazmak isterdim ama ödevimi bulmam lazım aaayyyyyy ne güzel yazıom az yazım diom yine çok yazıom anlarsınız kısalttım kelimelerimi

  • önemli deil // 26 Şubat 2013 at 16:07 // Cevapla

   farkında mısın bilmiyorm ama sende çok uzun yazmıssn ve çoğu kişi sennkini okumadığına eminm bu arada o kalimera diye yazılmıyo calimera diye yazılıyo bil istedim :))

 42. çok işime yaraDI TEŞEKKÜRLRER

 43. çok işime yaradı teşekkürler

 44. bu siteyi sevdim çok işime yaradı

 45. offffffffffffffffffffffffffffffffff liste halinde yokmu

 46. bence çok iyi açıklamışlar çok beyendim :D :D :D

 47. ÇOOOOK UZZUNNN

 48. Kullanıcı Adı Girin... // 23 Şubat 2013 at 12:20 // Cevapla

  afffffffffffffff ya çok uzun

 49. esra yaşar // 23 Şubat 2013 at 11:49 // Cevapla

  bence çok faydalı ve güzel bir sayfa

 50. aynen

 51. gül tanem // 22 Şubat 2013 at 19:42 // Cevapla

  bence teknoloji her hayatta lazım

 52. bence çok ama cok doğru bilim adamları ve yazıda çok doğru tebrik ediyorum bu yazıyı bu siteyi cıkaranı teşekkürler…

 53. beğenmedim çünkü hayatları çok uzun bir de bilim adamları nerede 2 tane bilim adamı var gerisi…:)

 54. başka bilim adamı yok mu ya bunların hayatları çok uzun

 55. 100 puan

 56. çok güzel işime çook yaradı çook beğendim :)

 57. off yaaa istedim şeyi bulamıyorum liste hailinde sadece bilim adamları yok mu yaa offf bu siteden hiiç hoşlanmadımm …..

 58. çok uzun demiştim ama işime yaradı.

 59. çok güzell süperr amaa edison çookk uzunn… :)<3

 60. nefise rana erken // 20 Şubat 2013 at 19:43 // Cevapla

  niye hatını anlattınız ki. offffffffffffffff

  çok sıkıldım .kamillerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 61. güzelbiryazı

 62. eh işte

 63. nisanur kılıç // 20 Şubat 2013 at 18:22 // Cevapla

  çok güzelll. harika.
  ben beğendim . bunu yazmama bile gerek yok. uzun olabilir ama bizim yazıcımız var burdan çıkarırım . o yüzden ben rahattım . Ama okuyup anlamakta var .çok uzun diye berbat demiyelim . eğer bilgisayar başında ise benim yazdığım soruya cevap verin

  lütfen .denizcim sen böyle deme okuyup anla ve yaz bana cevabını yazzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.

 64. melisa karataş // 20 Şubat 2013 at 17:30 // Cevapla

  bende sana katılıyorum ezgi

 65. hafize sultan // 20 Şubat 2013 at 17:28 // Cevapla

  bence yeterli bilgi var
  ben beğendim amaçok uzun

 66. yeterli bilgi var benim hoşuma gitti

 67. ben hiçbir şeye yorum yapmam bunu yaptım okadar güzel bir haber ki işte yorum yaptım umut asrag-

 68. guzel

 69. ziyaretçi // 19 Şubat 2013 at 20:55 // Cevapla

  öff istediğim seyi bulamıyorum

 70. Kullanıcı Adı Girin... // 19 Şubat 2013 at 20:21 // Cevapla

  :D

 71. ceyda aydın // 19 Şubat 2013 at 19:25 // Cevapla

  bence çok güzel bie yazı

 72. harika bir haber

 73. helin genç // 19 Şubat 2013 at 16:05 // Cevapla

  ben tabutta ödev yaparım

 74. çok uzunnn :( :(

 75. berbettı :(((

 76. misafir insan // 18 Şubat 2013 at 20:44 // Cevapla

  aynen

 77. Kullanıcı Adı Girin... // 18 Şubat 2013 at 20:10 // Cevapla

  güzel ama gereksiz yerleride var

 78. yorumdan soğudum // 18 Şubat 2013 at 20:08 // Cevapla

  kısa hayatı diyo ben adamların adını diyom yaaa

 79. söylemezsem ne yapçan // 18 Şubat 2013 at 19:25 // Cevapla

  bende kestirdim uğraşamam o kadar

 80. sanane adımdan // 18 Şubat 2013 at 19:08 // Cevapla

  ben kestim valla o yazıyı yazana kadar canım çıkar yaaa her yerde böyle siteler

 81. bana çok uzun geldi hemde bir kişi yazmışsınız o da tomas edison

 82. vallahi ben bunu yazmam

 83. şevval babacan // 18 Şubat 2013 at 16:50 // Cevapla

  oğlum bu ne ben bunu yazana kadar ölürüm beni tabuta koyarlar

 84. sen ne diyon oğlum burası benim için mütişşşşş

 85. lütskmdüskhdok // 18 Şubat 2013 at 14:01 // Cevapla

  GOL

 86. Kullanıcı Adı Girin... // 18 Şubat 2013 at 13:59 // Cevapla

  2 gün önce

 87. çooooooook uzun beeeeeeee

 88. Sanane adımdan ... // 17 Şubat 2013 at 22:24 // Cevapla

  Belirli şeyler yazdım

 89. teknoloji sitesi // 17 Şubat 2013 at 19:30 // Cevapla

  beyenmediyseniz başka siteye

 90. yazmaktan ellerimi hisetmiyorm bu siteyi şikayet edicemmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 91. doğru diyorsunn

 92. ropor halinde ve kısa kısa söylerin

 93. ben yazıcıdan çkardım valla

 94. of bune hoca allahtan beğendi yoksa geberirdim

 95. Kullanıcı Adı Girin... // 17 Şubat 2013 at 11:57 // Cevapla

  oha ben bunu yazana kadar 56 gün olur.

 96. Kullanıcı Adı Girin... // 17 Şubat 2013 at 11:54 // Cevapla

  aynenn

 97. çok güzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel

 98. bana çok yardım etti çokkkkkk teşekkürlerrrrrrr

 99. canım sıkıldı

 100. ben bunu yazana kadar oyun oynarım daha iyi

 101. AHHHAAA ÇOK KOLAY OLDU

 102. :D :

 103. ne güzel bir yermiş mil ama çok uzun şeyler var biraz kısa olsa daha iyi

 104. Kullanıcı Adı Girin... // 16 Şubat 2013 at 16:03 // Cevapla

  sultan

 105. Kullanıcı Adı Girin... // 16 Şubat 2013 at 15:09 // Cevapla

  veyenmedim ıy çok pis ……………………………………..

 106. çok uzun yazmak mümkün değil anca 10 güne yazılır ama yineyde beyendim süper çokta değil

 107. Kullanıcı Adı Girin... // 16 Şubat 2013 at 14:44 // Cevapla

  değişik olmalı

 108. çok güzel

 109. buneeeee ohayaoha öldüm öldüm elleriiiiim

 110. çüş bune la ben bunu yazana kadar geberirim

 111. Kullanıcı Adı Girin... // 16 Şubat 2013 at 09:32 // Cevapla

  bence çok uzu yazılmıyor

 112. bence de burası çok güzel bir site size katılıyorum

 113. bu ne böyle altıustü bir teknoloji işte atla deve değil…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 114. çok güzel bir site devamı da gelmeli …100den 5

 115. Hatice Serra Taş // 15 Şubat 2013 at 08:34 // Cevapla

  Çok uzun ama bilgilendirici herkesin okumasını tavsiye ederim benden bu kadar bay

 116. ay canım

 117. çok uzun ve sıkıcı amma uzunmuş beeeee

 118. Kullanıcı Adı Girin... // 14 Şubat 2013 at 19:55 // Cevapla

  AMAAAN BURASI S/

 119. çok berbat ve uzun

 120. hraikabırsay

 121. aşkım sen misin

 122. ödevlerden nefret nefret ediyorum :( // 14 Şubat 2013 at 18:56 // Cevapla

  hiç yapasım yok da düşük almamak için yani yoksa yazmam o kadar şeyi napayım

 123. bence çok güzel bir metin hemde araştırmama yardımcı oldu=)

 124. yazı zor değil ama hocanın verdiği ödev çok zor

 125. sadece bilim adamlarının adını yazdım hiheha

 126. Kullanıcı Adı Girin... // 14 Şubat 2013 at 17:52 // Cevapla

  oo kadarr uzunkii yazamadımmm başka yere bakacammm

 127. zeka küpü yok sizde

 128. idare aman biraz yorucu ama bilgili

 129. nisazendayabella.com // 14 Şubat 2013 at 17:46 // Cevapla

  Harika ama ÇOOOOOOOOOOOOOOOOK UZUN!

 130. bence harira ama uzun ama sizin zeka küpü yetmez
  ♥♥↨♦♣♠•

 131. uzun ama bizim zeka küpumüze çok uygun

 132. ceren keskin // 14 Şubat 2013 at 17:28 // Cevapla

  aşağı iniyorum iniyorum bitmiyo

 133. çok uzun ama güzel

 134. ödev yapmaktan nefretttttttttttttttttttt // 14 Şubat 2013 at 16:50 // Cevapla

  hiç yapasım gelmedi of çok uzunnnnnn

 135. Kullanıcı Adı Girin... // 14 Şubat 2013 at 16:46 // Cevapla

  hakketten uzunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 136. ÇOK UZUN

 137. Kullanıcı Adı Girin... // 14 Şubat 2013 at 16:20 // Cevapla

  cok güzel

 138. çok uzn 45 saatimi aldı

 139. ışıl karabağlar // 14 Şubat 2013 at 16:05 // Cevapla

  çok iyi bir bilgi bence ama çok uzun 1 saatimi aldı

 140. bence çok uzunmuş

 141. bence çok uzunmuş // 14 Şubat 2013 at 15:09 // Cevapla

  bence çok uzunmuş

 142. ÇOK GÜZEL

 143. çok güzel 8 saatte yazdım :D
  X

 144. çok uzun 8 saatte yazabildim çok güzelll :D

 145. bence çok uzun olmuş

 146. ömer faruk // 13 Şubat 2013 at 22:09 // Cevapla

  cok uzun sei 1dkda okudum ve cok elendim odevimi birgorseniz hepsni azdım

 147. valla çok işime yaradı kesin bu ödevden tam puan alırım insallah tesekkur ederim

 148. çok iyi fikir

 149. evet

 150. bencede

 151. abi yaaaaaaaaaaaaa

 152. abi çok uzun yazmışsın

 153. bana göre cok güzel zhahahahahahahahahaha

 154. çok kolay

 155. mahmutulu610@hotmail.com // 13 Şubat 2013 at 17:53 // Cevapla

  çok güzel olmuş

 156. eren esin sivrihisar kurşunlu mahalesi // 13 Şubat 2013 at 16:30 // Cevapla

  bizim öğretmen çok ders veriyor kısa yzın hahahaha

 157. 1dk sürdü

 158. abi bu ne bu yazılırmı bi özet yapar adam

 159. esem keskın // 12 Şubat 2013 at 22:19 // Cevapla

  canım çıktı demek az olur 11 de başladım 2 de bitti

 160. Kullanıcı Adı Girin... // 12 Şubat 2013 at 20:35 // Cevapla

  bence çok kolay 2 dakkada yazdım hahahahaaha

 161. buse örnek // 12 Şubat 2013 at 19:43 // Cevapla

  ): ): ): ): ):
  üzgünüm arkadaşlar

 162. çok güzel ama çok uzunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 163. buse örnek // 12 Şubat 2013 at 19:40 // Cevapla

  bukadarda olmaz ki uzun kısaltın 100 cümle olsun o bana yeter bide on öğretmen 3 kere yazmaya ceza veriyosa hepsini baştan aşğıya canım çıkar 3 nedemek3 geberirim vallah bilaha

 164. hepsini yaptım

 165. buse örnek // 12 Şubat 2013 at 19:38 // Cevapla

  çok uzun ben bunu kitaba yazcam yer olmadığı halde offff öğretmen ablamlara ödev vermiyolar ço rahatlar gel keyfim gel bizi öğretmen 4 sayfa ödev verdi ilk günden bunu yazana kadar canım çıktıııııııııııııı

 166. gülsena küçük // 12 Şubat 2013 at 19:19 // Cevapla

  ben im abim oynuyo

 167. yamur damla // 12 Şubat 2013 at 18:59 // Cevapla

  yazana kadar çanımççıktı

 168. yaza yaza bitmedi :)

 169. uzun ama ödevim için yeterli

 170. Çok. Güzel yazmışsınız teşekkür ederim

 171. kemal akoy // 11 Şubat 2013 at 18:58 // Cevapla

  bunu yazana kadar canim icim çıktı kısaltın parmagım kırıldı

 172. derya dicle // 11 Şubat 2013 at 17:05 // Cevapla

  çok saolun ödevimdi sonunda bitti

 173. çok uzun ama bilgileri eğer o zaman kısaltın ben öle yaptım kankici afiklerim

 174. oğlum ben bunu zor yazarım:D

 175. tunahangenco // 10 Şubat 2013 at 19:19 // Cevapla

  ben oynuyorum bom bom

 176. baran kaftan // 11 Aralık 2012 at 18:38 // Cevapla

  vallaha bu uzunnnnnnnnn şeyi okuyana kadar canım çıktı

 177. yyaa bu çok uzun kısaltın şunu

 178. ceren öztürk // 29 Nisan 2012 at 18:11 // Cevapla

  ya aydınlatma teknolojisiyle ilgili nick adındaki bilim adamının soy ismi gerekiyor acilll

 179. kayahan adıgüzel // 19 Nisan 2012 at 21:39 // Cevapla

  ben bunu yazana kadar canım çıktıııııı!

 180. Zafer Bali // 06 Nisan 2012 at 15:42 // Cevapla

  Tamda ödewimi yapmam gereken bir site araştırma ödewlerimde buraya girecm

 181. vatan can taşdemir // 29 Mart 2012 at 18:04 // Cevapla

  bilmem gerekenlerin hepsi burada,bana lazım olan bunlar

 182. taha korukcu // 25 Mart 2012 at 12:20 // Cevapla

  bombom oynayan varsa yorum atsınlar

 183. Ahmed SARIMEŞE // 13 Mart 2012 at 18:50 // Cevapla

  çok uzun ama güzelmiş :) ;) :?)

 184. gülter aksu // 08 Mart 2012 at 20:55 // Cevapla

  öncelikle çok beğendim güzel ama çok fazla ben bunu yazacağım diye ellerim koptuk kardeş yani benim fgfhrgvfgrFGNFAS X

 185. aman çok uzun

 186. Gabriela_She // 05 Mart 2012 at 21:56 // Cevapla

  Gerçekten çok kısaymış!…

 187. selen gök // 05 Mart 2012 at 19:59 // Cevapla

  oh beeeeeeeeee ödevimi yaptımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 188. hüseyin can şahin // 05 Mart 2012 at 17:40 // Cevapla

  süper

 189. hadi bana müsade(:

 190. gerçekten de çok bu nasıl yazacam kitaba sıgmıyacak:)

 191. yaren tok // 01 Mart 2012 at 19:07 // Cevapla

  bence herkes edisonu biliyor başka yokmu bu sayfada aydınlatma teknolojisini gelişimine katkıda bulunan

 192. nurdan çöl // 01 Mart 2012 at 18:33 // Cevapla

  çk güzelll ama yazana kadar cmn çıkck yazıcı olsa ohh ne rahan aslında varda bilgisayara bağlı değil neysee ama süperrrr!!!!!! yani bn beğendm

 193. Özge erdin // 01 Mart 2012 at 10:25 // Cevapla

  Cok teşekkürler bilginiz için lazımdı
  Bitti hemen ödev modev kalmadı
  :):):):):)…..

 194. saule ramazan // 29 Şubat 2012 at 17:50 // Cevapla

  çok güzel bir bilgi :D ;)

 195. saule ramazan // 29 Şubat 2012 at 17:49 // Cevapla

  teşekkür ederim ödevim için lazımdı :)))

 196. gizli operasyoncu // 22 Şubat 2012 at 21:09 // Cevapla

  pardon ama kısasını nerden buldun bana ödev olarak lazım da
  yardım eder misiniz
  ????
  ????
  ????

 197. gizli operasyoncu // 22 Şubat 2012 at 21:07 // Cevapla

  bir şey söyleyeceğim thomas alva edisondan başka bir aydınlatma teknolojisine yardım eden başka bilim insanları daha koyarsanız çok sevinirim :)
  dinlediğiniz için teşekkür ederim ;)

 198. ljkğpgfklmpşdk opksrhop // 21 Şubat 2012 at 19:24 // Cevapla

  az yazın bana lazaım

 199. edanur aydın // 21 Şubat 2012 at 12:36 // Cevapla

  çok güzel süpermiş

 200. edanur aydın // 21 Şubat 2012 at 12:34 // Cevapla

  şimdi buldum kısasını

 201. hande çekici // 20 Şubat 2012 at 18:30 // Cevapla

  bunun daha kısası yokmu hiç beğenmedim bu siteyi zaten edisonu herkes biliyo bana lewis howard lazım

 202. kelebek LEYLA // 20 Şubat 2012 at 18:27 // Cevapla

  ooooooooo bunu ben yazana kadarr

 203. burcu nur beyler // 20 Şubat 2012 at 17:09 // Cevapla

  yanlız elektrik yaratılmadı keşvedildi o zaman şimşek ne güne çakıyor oda bir enerjidir.bu yüzden elektrik yaratılmadı.bulundu, keşvedildi

 204. şanlı urfa // 19 Şubat 2012 at 16:08 // Cevapla

  ghjggggggggggzirvesini LED’ler zorluyor. Yapıları itibarıyla, bir LED’in merkezinde çip şeklinde, yarıiletken bir diyot bulunur. Bu diyot, fazlaca elektron içeren n-tipi malzeme ile p-tipi zıt katkılı yarı iletkenler arasındaki aktif katmandan oluşur. Bir reflektör yuva içerisine konulan diyot, maksimum ışık çıkışı için mercek biçimli epoksi ile kaplanır. Gerilim uygulanması ve elektronların ve boşlukların aktif katmanda karşılaşıp birleşmeleri sonucu, yarıiletkenin enerji yapısındaki dalga boylarında, yani renklerde, ışık çıkışı sağlanır. LED’lerde beyaz renk farklı uygulamalarla

 205. ahmet baydil llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.99.9.9. // 19 Şubat 2012 at 16:07 // Cevapla

  lambaların piyasadan kalkacağını söyleyebiliriz, çünkü 2009 yılı itibarıyla Avrupa Birliği’nde 100 W üstü akkor lambaların kullanımı yasaklandı, 2012 yılından sonra da akkor lambaların üretimi durdurulacak. Teknik olarak, akkor lambaların verimlilik ve lümen/ Watt cinsinden etkinlik değerleri çok düşüktür. Yani bu tür lambalar enerjisinin çoğunu görülür ışık yerine çevreye kızılötesi bölgede ısı olarak yayıyor. Bu noktada, verimliliği neredeyse flüoresan lambalara yetişen yeni nesil LED’leri tercih edeceğiz gibi görünüyor. Belki bu şekilde, toplam elektrik enerjisi sarfiyatının beşte birini oluşturan aydınlatma harcamalarımızda tasarruf sağlayabileceğiz.

  LED’ler, yani Işık Yayıcı Diyot’lar günümüzün en popüler ışık kaynaklarıdır. İlk LED, 1907’de icat edilmiş, ancak 1960’lı yıllarda kızılötesi LED’lerle ticari olarak pazara çıkılabilmiş. Ticari beyaz LED’leri ise çok yeni bir tarihte, ancak 1996’da görmeye başladık. Bugün ise trafik lambaları, reklam panoları, cep telefonları, televizyonlar dahil gösterge piyasasının zirvesini LED’ler zorluyor. Yapıları itibarıyla, bir LED’in merkezinde çip şeklinde, yarıiletken bir diyot bulunur. Bu diyot, fazlaca elektron içeren n-tipi malzeme ile p-tipi zıt katkılı yarı iletkenler arasındaki aktif katmandan oluşur. Bir reflektör yuva içerisine konulan diyot, maksimum ışık çıkışı için mercek biçimli epoksi ile kaplanır. Gerilim uygulanması ve elektronların ve boşlukların aktif katmanda karşılaşıp birleşmeleri sonucu, yarıiletkenin enerji yapısındaki dalga boylarında, yani renklerde, ışık çıkışı sağlanır. LED’lerde beyaz renk farklı uygulamalarla elde edilmekle birlikte, genelde mavi ışığın yolu üzerine fosfor konulmasıyla elde edilir. Günümüzde 1 W’tan 3 W’lık LED’lere geçiş başarıyla sağlanmıştır. LED’lerin güçleri arttıkça ısındığı ve özel soğutma teknikleri gerektirdikleri biliniyor. Ayrıca LED’lerin büyüklükleri, çalışma ve aydınlatma şekilleri mevcut armatürlerinkinden tamamen farklı olduğundan, özel fotometrik ölçüm, yöntem ve ekipmanlar gerektiriyor. Ancak

 206. hilal keskin // 19 Şubat 2012 at 15:36 // Cevapla

  uflamayında puflamayında süper!

 207. hilal keskin // 19 Şubat 2012 at 14:56 // Cevapla

  çok iyi ama yazması zor ben beğendim süper!!!!!!!!!!!!!!.

 208. melike coşkun // 17 Şubat 2012 at 22:13 // Cevapla

  bencde çokkk ama özet ya da kısaltma yaparsınız bence gzel ben öyle yaptımmm biraz sizde derse verin kendinizi görürsünüz kolylığı bakkkkkkkkkkın bence kendinizi derse verin beni büyük sanmayın ben daha 11 yaşındayımmmmmmmmmmmmmmm

 209. şeyma ERŞAN... // 16 Şubat 2012 at 23:30 // Cevapla

  yaaaaaa bunun hiç mi kısası yok ya ? zaten bunu yazsam 1gün yetmez zaten yazılacak yer küçücük bir şey yaaaaa uuufffff

 210. ilayda batmaca // 16 Şubat 2012 at 21:21 // Cevapla

  neysee daha önceden yazdığım vardı çok benziyoor yaşasın internettttttttttttttttttt

 211. ilayda batmaca // 16 Şubat 2012 at 21:19 // Cevapla

  ya daha kıssası yani özeti yokmuuu küçcük yere ben bunu nasıl yazıcammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 212. başak ılgaz doğru söylüyor

 213. 580525155555555555566666666 // 16 Şubat 2012 at 20:19 // Cevapla

  :)))

 214. yaren sizde yazıcı yok mu? bizde var oradan şipşak çıkart illlede tablet gerekmiyor ama
  yine de lazım her eve, okula,iş yerine

 215. yaren cemre demir // 15 Şubat 2012 at 20:29 // Cevapla

  bu kadar yazı olurmu tablet olsaydı iki dakikada yazardık :(
  <3 tablet bilgisayarlar <3

 216. yaren cemre demir // 15 Şubat 2012 at 20:27 // Cevapla

  süperde yazana kadar canım ÇIKTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D

 217. esmanur kibar // 15 Şubat 2012 at 18:33 // Cevapla

  edisonu herkes biliyo başka bu konuda bilim insanı yok sanki

 218. helin tekin // 15 Şubat 2012 at 16:59 // Cevapla

  ben bu hikayeyi beyenim bu hikayee ışıgı kim yaratıı:)

 219. helin tekin // 15 Şubat 2012 at 16:56 // Cevapla

  benim bunu çok sevim herkesin girip okumasını istiyorum sise severssiniz iyki ampul yaratılmış. çok teşekürler:)

 220. kema erbil // 15 Şubat 2012 at 16:27 // Cevapla

  ödevime katkıda bulundu iyiki varmış internet

 221. ilayda batki // 15 Şubat 2012 at 09:57 // Cevapla

  edison lambayı buldu bitti gitti ney yani

 222. BAŞAK ILGAZ // 14 Şubat 2012 at 19:59 // Cevapla

  edisonu herkes biliyor bize lewis howard latimerin hayatı gerekiyor

Leave a comment

Your email address will not be published.