wordpress counter
6:25 pm - Cumartesi Mayıs 30, 2015

2014 Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete

Salı, 24 Aralık 2013, 12:30 | Haber | 0 Comment | Read 1105 Times
by admin

2014 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı:

2013 yılı Ekim ayında Üretici Fiyatları Endeksi’nde bir önceki aya göre %0,69 bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,15 bir önceki yılın aynı ayına göre %6,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %3,93 artış gerçekleşti.

Resmi Gazete: Veri Usul Kanunu Genel Tebliği, 19 Kasım 2013, Sayı:28826
Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2013 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Bu bilgilere göre vergiler, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren %3,93 oranında artacak.

Örneğin: Yüzde 3.93’lük artış sonrası yeni yıldan itibaren 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 cm3’e kadar olan otomobillerin halen 517,00 TL olan motorlu taşıtlar vergisi, 537,0 TL çıkacak. 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 135,20 TL den 140,51 TL çıkacak. B sınıfı sürücü belgesi harcı yaklaşık 346,70 TL olacak.

Yeniden değerleme oranı 2013 yılı için % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmişti.

Haber Hakkında Yorum Yapın