wordpress analytics
2012 Kkk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı Başvuru - Songazetehaberleri.Com

2012 Kkk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı Başvuru

Pazartesi, 14 Mayıs 2012, 12:00 | Eğitim Haberleri | 95 Yorum | Read 9681 Times
by admin
Sponsorlu bağlantılar
Sponsorlu bağlantılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2012 Yılı Sözleşmeli Er Temini kapsamında sınavlar, 16 Ocak-06 Şubat 2012 tarihleri arasında K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanan/yayımlanacak olan sınav merkezlerinde icra edilecek.

07 Eylül 2011-10 Ocak 2012 tarihleri arasında internet ortamında başvuru yapamayan adaylar da herhangi bir sınav merkezine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri getirmeleri durumunda sınavlara katılabilecekler.

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2012 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2012 yılı sözleşmeli er temini sınavları 16 Ocak-06 Şubat 2012 tarihleri arasında K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr internet adresinde yayımlanan/yayımlanacak olan sınav merkezlerinde icra edilecektir.

07 Eylül 2011-10 Ocak 2012 tarihleri arasında internet ortamında başvuru yapamayan adaylar da herhangi bir sınav merkezine müracaat etmeleri durumunda sınavlara tabi tutulacaklardır. Genel başvuru koşulları ile internet ortamında başvuru yapan ve yapamayan adayların beraberinde getirecekleri belgeler aşağıda sunulmuştur.

1. GENEL BAŞVURU KOŞULLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az ilköğretim mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

c. Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak,

ç. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş olmak (07 Eylül 2008 tarihinden itibaren terhis olanlar),

d. Müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 26 yaşından gün almamış olmak (07 Eylül1986 tarihinden sonra doğanlar),

e. Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

f. Askerî öğrencilikten ilişiği kesilmemiş olmak,

g. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

ğ. Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(1) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden,

(2) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(3) 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak,

h. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

ı. Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,

i. Tüm sınavları geçen adaylar için TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak; sevk edildikleri asker hastanesinden “Sağlam, Sözleşmeli Er Olur.” kayıtlı sağlık raporu almış olmak,

j. Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

2. 07 EYLÜL-31 ARALIK 2011 TARİHLERİ ARASINDA İNTERNET ORTAMINDA BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN SINAVLARA GELİRKEN BERABERİNDE GETİRECEKLERİ BELGELER

Adaylar ikinci seçim aşamasına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile aday numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.

a. Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe,

b. Ön başvuru belgesi: İnternetten yapılan ön başvurunun bilgisayar çıktısı,

c. Nitelik belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet (iki subay, bir astsubay) tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir,

ç. Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi ile sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı,

d. Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve dört adet fotokopisi,

e. Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir.),

f. Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi,

g. Terhis belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi) ile bir adet fotokopisi,

ğ. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği” (Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği düşünceler ve açıklamalar hanesini de içerecek şekilde getirilecektir.),

h. Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri (Şoför branşına başvuran adayların hangi sınıfa ait ehliyet sahibi olması gerektiği ile bonservis istenen branşlar başvuru kılavuzunda belirtilmiştir),

ı. Adayın kendisine ait 13 adet vesikalık fotoğraf.

3. 01-10 OCAK 2012 TARİHLERİ ARASINDA İNTERNET ORTAMINDA BAŞVURU YAPAN VEYA İNTERNET ORTAMINDA HİÇ BAŞVURU YAPAMAYAN ADAYLARIN BAŞVURU ESNASINDA GETİRECEKLERİ BELGELER:

Adaylar ikinci seçim aşamasına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Adayların aşağıda belirtilen belgeleri, beraberlerinde belirtilen zamanda ve tam olarak getirmeleri şarttır. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir.

a. Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe,

b. Nitelik belgesi: Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için birlik komutanlıklarınca oluşturulan üç kişilik heyet (iki subay, bir astsubay) tarafından tanzim edilecek, adayın kuvveti, sınıfı ve branşı da yazılacak, kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirilecektir,

c. Hâlen silâhaltında bulunan adaylar için askerî kimliğinin fotokopisi ile sınıf ve branşını belirten birlik komutanından onaylı resmi yazı,

ç. Arşiv kaydını da içerecek şekilde Adli Sicil Belgesi,

d. Nüfus cüzdanı fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı ve dört adet fotokopisi,

e. Öğrenim diploması: Diplomanın (En son mezun olduğu okul) aslı ve bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir.),

f. Öğrenimini yurtdışında yapanlar için yetkili kurumlardan (Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu) alınmış diploma (Öğrenim durum) denklik belgesi,

g. Terhis belgesi: Askerliğini yapmış olan adaylar için bir adet terhis belgesi (aslı veya Askerlik Şubesi Başkanlığından onaylı önlü-arkalı fotokopisi) ile bir adet fotokopisi,

ğ. Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği: Son üç ay içerisinde alınmış baba, anne, kardeşlerini ve evli ise, eş ve çocuklarını da gösteren kendisine ait “Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği” (Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği düşünceler ve açıklamalar hanesini de içerecek şekilde getirilecektir.),

h. Varsa ehliyet, askerî ehliyet, bonservis, başarı belgesi asılları ve fotokopileri,

ı. Adayın kendisine ait 13 adet vesikalık fotoğraf.

Sponsorlu bağlantılar

95 responses to "2012 Kkk Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er Alımı Başvuru"

 1. kamil öner diyor ki:

  hakkari şemdinli derecik taburunda vatani gorevimi 1990/3 tertıp olarak yaptım ve uzmanlık sınavına gırmek ıstıyorum yardımcı olmanızı ısterım şimdi den teşekkurler

 2. ali ünal diyor ki:

  ben şırnak uludere de 1990/2 olarak askerligimi yaptım sınava ğirmek istiyorum .sözleşmeli er olmak istiyorum.sayğılar

 3. Çağlar Mavideniz diyor ki:

  Uzman er alımı ne zaman olur biz 3 arkadaş geliyoruz sınav olacakmı

 4. sekan özcan diyor ki:

  kayseri 1.komando tugayında 2010 mart ayının 7.teskere aldım sözleşmeli asker olmak istiyorum yardımcı olurmusuz.

 5. ümit eryaşar diyor ki:

  slm bu sözleşmeli er alımı ne zaman bir bilgisi olan varmı saygılar lütfen bekliyorum

 6. BEKİR ALTIN diyor ki:

  SLM BEN ŞUANDA ASKERİM 1991/4 TERTİP ASKERİM SÖZLEŞMELİ ER OLMAK İSTİYORUM BANA YARDIMCI OLURMUSUNUZ

 7. dogan andaş diyor ki:

  hakkari şemdilide askerlimi yaptım sözleşmeli er olmak istiyorum 91 1 tertip yaptım

 8. yakup ince diyor ki:

  sözleşmeli er olmak istiyorm boy 165 kilo 60 şınav mekik koşu tam başvuruyu yapmak için ne yapmam lazm

 9. ali dinke diyor ki:

  bu hayat da kimsem yok boş yasamayı istemiyorum bu konudada en guzeli söz leş meli er aklıma geldi olursa eyerki guzel olur 1989 dogumlu olup 89 3 olarak vatan borcumu yapdım sırnak kasrık de mekanize komanda olarak yapdım

 10. mehmet çekilarız diyor ki:

  slm ben 23. jandarma sınır tümen komutanlığnna bağlı şırnak kasrik jandarma karakol komutanlığında j.komando olarak yaptım askerliğimi 90/2 devreym sözleşmeli er alımı ne zaman ve nasıl başvuruda bulunabilirim bllgisi olan varsa yorumunu bek

 11. hüseyin gürbüz diyor ki:

  slm ben 22.mardin midyat ta 90 2 olarak askerlik yaptım sözleşmeli er alımı ne zaman başlıyor bilgisi olan yorum bek 05426911028

 12. halil barışan diyor ki:

  20.06.1989 ş.urfa harran dogumluyum van özalpaşşagı balçıklı karakolunda 26.02.2011 de askerligimi bitirdim şuan sözleşmeli er talebinde bulunuyorum lütfen dikkate alınırsa sevinirim bu göreve çok htiyacım var şimdiden teşekkürler 0543 2688585 ben halil barışan

 13. kenan aslan diyor ki:

  slm 01.06.1990 eskişehr doğumluyum izmir bornova 57 topçu tugayında askelik görevimi tamamladım sözleşmeli er talebinde bulunuyorum yardımcı olursanız sevinirim teşekürler 05445736547

 14. ibrahim tatlı diyor ki:

  slm ben ibrahim tatlı 2012 2 dunem başvuruları ne zaman aciklanacak bilgisi olan varsa arasin 0553 393 00 17

 15. osman bostancı 2012 baş vuru nezaman yapilacakza beni arayınnumaram 05455034715 diyor ki:

  asker olmak istiyorum

 16. barış genc diyor ki:

  slm ben istan buldan barıs samsun bafralıyım acemı bırlıgımı ankara polatlıda yap tım usta bırlıgım canakkale de yaptım topcu tugayında gonullu ve sozleşmelı askerlık yapmak sıtıyorum 25.02.1988 dogumluyum askerlık bıtelı 4sene oldu 88.1 yaptım keskın nısan cıydım burdan deyerlıkomutan larıma seslenı yorum bıtsın bu tofor yeter artık sehıt hberlerı bızı yıkıyo analar alama sın yanmasın ocaklar sımdı lık bukadar tlım 05313790970 sözlesmelıye cagırmanızı beklerım deyerlıko mutanlarım burdan tum asker kardeslerıme slm olsun

 17. engin yalçın diyor ki:

  slm ben engin gaziantepliyim 15,08,1991 doğumluyum 1991,3olarak istanbul tuzla piyade okulunda zma daf nişancısı olarak vatani görevimi yapmaktayım sözleşmeli er olmak istiyorum.

 18. ÖKKEŞ ÇOKYETER diyor ki:

  1984 doğumluyum uzman erbaş olmak istiyorum olabilirmiyim

 19. hakan karakuş diyor ki:

  slm ben alanyadan hakan acemi birligim izmir yeni foça usta birligim van muradiye ben gönüllü sözleşmeli er olmak istiyorum askerligimi 1990-3 tertip olarak yaptım dgerli komtanlarımız bu konuda banada yardımcı olursnız sevinirim vatnsız olmaz numaram 05319314384

 20. şükrü gezer diyor ki:

  şükrügezer çorum emret komutanım acemi bilrliğim sıvas 25kol ordu komtanlığı piyade alayı usta billiğim ardahan posof türk gözü kara kolu vatan için canım veta 03.25.1989 doğumluyum gönüllü söleşmeli erbaş olmak istiyorum evliyim değerli komtanlarımız bu konuda bana yardımcı olmanız için rica ediyorumistiyorum. olursanız allah için olursanız vatan için cep numaram.05075436445 vatan için çanım veta çorum merkez

 21. ömer tunç diyor ki:

  sözleşmeli er yada şöför olmak istiyorum bekarım seveseve canım veda olsun vatana ve şeyit analarına doğuda yapmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim komutanlarım

 22. mahmut bağcı diyor ki:

  SLM BEN GAZİANTEP DEN MAHMUT SÖZLEŞMELİ ER E BAŞVURDUM ŞÖFÖR OLMAK İSTİYUORUM MA HAKKI MIZDA HAYIRLISI TÜM ANA SAKERLERİNE SLMLAR

 23. mustafa DEMİRCAN diyor ki:

  ben vatani görevimi 90-a-4 olarak yaptım şimdiye kadar şözleşmeli er olarak görev yapmayı düşünmemiştim ama fikrim deişti vatanıma hizmete belirli bir süre olsa daha devam etmek istiyorum tabi maddi açıdanda etkisi var şimdiye kadar herhangi bir başvuru yapmadım nasıl olacak yada öyle bir şansımız kaldımı ? okuyan rütbeli veya ilgili birileri bilgi verirseçok iyi olur tşk.

 24. servet civelek diyor ki:

  SELAMUN ALEYKUM BEN İSTANBULDAN SERVET BENDE SÖZLEŞMELİ ER OLMAK İSTİYORUM AMA BAŞVURU ŞARTLARINDAN BİRİSİ BANA UYMUYOR ASKERLİĞİMİ 2009/3 DENİZ TOPÇU ER OLARAK İZMİR FOÇADA YAPTIM YANLIZ HENÜZ 17 GÜNLÜK ASKERKEN BİRLİĞİMDEN FİRAR ETTİM VE 24 GÜN SONRA KENDİ İSTEĞİMLE BİRLİĞİME TESLİM OLDUM BİR SUÇ İŞLEDİM AMA ÇOK PİŞMAN OLDUM ŞİMDİ TEKRAR ASKER OLMAK İSTİYORUM İLGİLİ KOMUTANLARIMA ARZ EDERİM SAYGILARIMLA .

 25. erdal sökmen diyor ki:

  ben şuanda vatanın görevini yapmaktayım sözlemeli er olmakj istiyorum komando olrak

 26. MURAT GÜRCAN diyor ki:

  ben askerlımı 91/1 tertip olarak askerlımı HAKKARİ İL MERKEZ KARAKOLUNDA J.ONB olarak vatanı görevimi tamamlamıs bulunuyorum vatanımızı korumak ıcın bırde aıle durumumuz kotu oldu ıcın sozlesmelı er burda basvuru yapmak ıstıyorum ılgılerınız beklıyorum tesekkur ederım ADRES:ANKARA polatlı basri köyü TEL:05417371969–05417374883 Aramanızı ve yardımcı olmanızı ıstıyorum

 27. ilhami atilla diyor ki:

  slm ben ağrı dan ilhami ben askerligimi hakkarı cukurca kavsakta gezici tim olark yaptm cok zorluk gördum ona inat sözleşmeli er olmak istyorum

 28. emrah ay diyor ki:

  ben basvurdumm sonradan sıteden takıp ettım fakat bı sonuc alamadım

 29. mesut özkan diyor ki:

  ben vatani görevimi 90/4 b olarak yapmıştım hiç sözleşmeli er olmak istediğimi düşünmemiştim ama baktımkı sivil hayatta gerçekten bişey yok devletimizde bize böle bi fırsat vermiş ben bu yolda vatanım için varım????

 30. Ahmet Acar diyor ki:

  Vatanım için canım feda olsun. yardımcı olmanızı rica edıyorum
  0544 722 80 35

 31. recep kuruoğlu diyor ki:

  sözleşmeli er temini ne başvurdum ama ne zaman yanıt gelir

 32. mehmet tapancı diyor ki:

  vatana canım feda oldun

 33. oguz ardıç diyor ki:

  SELAMUN ALEYKUM BEN İSTANBULDAN SERVET BENDE SÖZLEŞMELİ ER OLMAK İSTİYORUM AMA BAŞVURU ŞARTLARINDAN BİRİSİ BANA UYMUYOR ASKERLİĞİMİ 2009/3 DENİZ TOPÇU ER OLARAK İZMİR FOÇADA YAPTIM YANLIZ HENÜZ 17 GÜNLÜK ASKERKEN BİRLİĞİMDEN FİRAR ETTİM VE 24 GÜN SONRA KENDİ İSTEĞİMLE BİRLİĞİME TESLİM OLDUM BİR SUÇ İŞLEDİM AMA ÇOK PİŞMAN OLDUM ŞİMDİ TEKRAR ASKER OLMAK İSTİYORUM İLGİLİ KOMUTANLARIMA ARZ EDERİM SAYGILARIMLA .

 34. oguz ardıç diyor ki:

  slm ben adanadan oguz sözleşmeli er alımı için baş vuracamda yardımcı olursanız sevinirim

 35. alper gül diyor ki:

  ben 89/2 olarak askerlimi yapdım sözleş meli er olmak isdiyorum nerden baş vuru yapmam gerekiyor bir yadımcı olmanız mümkün mü ltfn

 36. alper gül diyor ki:

  bende sözleşmeli er olmak isdiyorummmmmmm

 37. serdal daş diyor ki:

  ben uzman olmak istiyorum

 38. ali dikilitaş diyor ki:

  selam arkadaşlar ne olur bana yardımcı olun ben 2 aydır bu internet üzerinden bir türlü işlerimi halledemiyorum bende uzman olmak istiyorum yardımcı olursanız sevinirim

 39. akif şahintekin diyor ki:

  selemun aleyküm vatani görevimi bitirdim bu görevimide seve seve yapmak istiyorum komando olarak

 40. hüseyin çelikkaya diyor ki:

  ben tek çocuğum annem ve babam vefat etti ağlayan kimsen kalmadığı için sözleşmeli er olmak istiyorum gönüllüyüm 1989/4 komando olarak askerliğimi muş hasköyde yapmış bulunmaktayım arz ederim…

 41. burhan kaymaz diyor ki:

  ARKADAŞLAR HAZİRAN 11 DE SON BAŞVURU TARİHİ GEC KALDINIZ AMA TEKRAR ALIM OLACAK TAKİP EDİN

 42. burhan kaymaz diyor ki:

  bu gün son

 43. OSMAN SEVİNÇ diyor ki:

  SLM BENDE SÖZLEŞMELİ ER OLMAK İSTİYORUM AMA BASVURU YAPTIM SONUÇLARI NERDEN ÖGRENIYORUZ BULAMADIM YARDIMCI OLURMUSUNUZ LÜTFEN 05416445463 CAGRI ATMANIZ YETERLİ AARKADASLARRRRRRR

 44. sedat soylu diyor ki:

  Selamun aleykum kardesım ben baya sure once yaptım basvuruyu 2.donem ıcın ama acıklama kısmını bulamadım alınıp almadıqımdan bılqım yok ne yapmamız gerekıyor yardım olursan cok sevınırım Allah ıcın . 0534 459 82 56 ” __BigBang__@windowslive.com” Sedat Soylu ulasırsan sevınırım bılqısı olanlar.

 45. veysel akgün diyor ki:

  asker olmak bedeli ağırdır kişilikte başlar kişilikte biter o kamufilajı herkes taşıyamaz onun şerefini taşıyabilecek sahiplenebilecekler giysin ve başvursun işte o zaman türk ordusunu dünya gelse yıkamaz
  bende isterim onuruyla o kamufilajın gururunu taşıyarak giymek ama şans nasip

 46. veysel akgün diyor ki:

  nasip

 47. EMRAH YAMAN diyor ki:

  kkk sözleşmeli er başvuru sonuçları

 48. ibrahim halil yumuşakdaş diyor ki:

  vatanım için canımı gözümü kırpmadan vermeye hazırım

 49. servet civelek diyor ki:

  selam arkadaşlar ben herkesten çok istiyorum sözleşmeli er olmayı lütfen başvurumu dikkate alın bu yazıyı kendi hür irademle yazıyorum allah rızası için bende asker olmak istiyorum yetkili kimse okumadan geçmeyin sakın cevap bekliyorum 05318194991 numaram .

 50. sezer yelboga diyor ki:

  ben sezer sözleşmeli er olmak isidyorum ne olur ya

 51. sezer yelboga diyor ki:

  ben sezer ne olur sözleşmeli er olamk çook isidiyorum bu benim numara ne olur arayın ne olur 05315512914 bide bu var 05373357930

 52. hasan yalçın diyor ki:

  ARKADAŞLAR bende başvurdum haziranın05.06.2012 BAŞ VURDUM AMA BİR DAHA SONUÇ ÇIKMADI NE OLUR ARKADAŞLAR HABER VERİN SINAVLARINI NE OLUR 5433862166

 53. MÜMTAZ AKPINAR diyor ki:

  LÜTFEN RİCA EDİYORUM EN BÜYÜK HAYALAİM ASKER OLMAK ÇOK TANDIR UĞRAŞIYORUM BİR TÜRLÜ FORMU BULAMADIM ASKERİ ŞUBEYE GİTTİM İNTERNETTEN DEDİLER LÜTFEN YARDINCI OLUR MUSUNUZ 5313492942

 54. cem tekin diyor ki:

  internetbaşvuru formunuçıkaramıyorum arkadaşlar nerden ve nasıl yapıyosunuz bende istyorum

 55. SAVAŞ KAYA diyor ki:

  slm ben osmaniyeden savaş sözleşmeli erden yararlanmak istiyorum halan bekliyorum sonuç gelmedi bana tlfn 5447832260 dan bana ulaşabilirsiniz

 56. SAVAŞ KAYA diyor ki:

  slm sözleşmeli er için başvuru yaptım ama sonuç hala gelmedi. sonucu ne zaman öğrenirim….
  05447832260

 57. UĞUR YAVUZ diyor ki:

  slm ben sözleşmeli er olmak istiyorum ama Başvuru Yapamadım yardımcı olursanız sevinirim..! Saygılarımla

 58. emre akbulut diyor ki:

  beyler bende sözleşmeli ere başvurmak istiyorum lütfen yardımcı olun banada

  • emre akbulut diyor ki:

   beyler bende sözleşmeli ere başvurmak istiyorum nasıl başvurulur neler gereklı bunun için yardımcı olun 22 yaşındaym 05316799970

 59. arif şeker diyor ki:

  arkadaşlar benurfadan ben degitmekistiyorum ama gerçekten çok istiyorum ama bir türlü belli olmadı baş vuruyu da yaptım tugayada gittim gidemiyorum neden se aca çok istiyor rum diye mi gidemiyorum

 60. adem sessigüzel diyor ki:

  selam lar yav arkadas nedisem basvuru yapamıyom

 61. yusuf demir diyor ki:

  herşeyım tamam sadece eğitim bırliğini beklıyoruz ne zaman ğönderecekler bu numaram ulaşırmısınız 0542 677 18 35

  • mustafa kılıç diyor ki:

   ben 1989 dogumlu askerlimi yapmış ama vatani görevime devam etmek istiyorum bana ulaşırsanız sevinirim…

 62. Adem LEVENT diyor ki:

  vatanımıza ve milletimize karşı yapılan bu gaflet ve düsünceler dogrultusunda vatanımın yanında son damla kanıma kadar olmak ve milletimizin bagımsız ve bütünlügünü korumak istiyorum.

 63. yusuf sılay diyor ki:

  ben 1989 3 olarak şırnak çakır söğüt askerlimi yaptım şu an tekrar vatanıma milletime hizmet yapmak istiyorum saygılar… bu benm no ..5448060011

 64. şot diyor ki:

  bende şırnakta yaptım cakır soğut izbetlere hazırım 5362735009 er zaman

  • kenan diyor ki:

   slm abi ben askerden geleli tam iki bucuk sene oldu uzman erbaşlıga başvuracam bana yardımcı olun 0542458
   3052

 65. hamza yenigül diyor ki:

  er olmak istiyorum yardım edebilirmisiiz

 66. murat görgülü diyor ki:

  vatanımıza ve milletimize karşı yapılan bu gaflet ve düsünceler dogrultusunda vatanımın yanında son damla kanıma kadar olmak ve milletimizin bagımsız ve bütünlügünü korumak istiyorum.lise mezunuyum bekarım evlenmeyı düşünmüyorum yeter artık her gün şehit haberi,bitsin artık..lütfen yardımcı olun

 67. muharrem diyor ki:

  slm ben muharrem ben askerden gelelı 1 ay uzman erbaslıga bas vurmak stıyorum ban bu konuda yardımcı olur musunuz… olursanız sevınırım..

 68. helim diyor ki:

  ben 1988 dogumlu askerligimi jandarma özel asauyiş olarak yaptım 2008 yılında geldim ve tekrar askerlik görevime devam etmek istiyorum bana yardımcı olursanız sevinirim…

 69. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  ben paralı askerliğe başburu yapacağım askerliği 1989,3 tertip olarak yaptım hakkari şemdinlide yaptım orta okul mezunum yardımcı olursanız iyi olur tl.ulaşabilirsiniz

 70. ethem özger diyor ki:

  slm ben şırnak uludere askerlik yaptım 1987 doğumluyum 2009 da askerden geldim,orta okul mezunuyum uzman erbaş olmak istiyorum.yardımcı olsanız sevinirim..

 71. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  ben askerligimi hakkari daglıcada yaptım uzman er baş olmak istedim mülakatta ayagımdan dolayı elendim az bi düztabanlık var diye peki ben neden daglıcada askerlik yaptırıldım lütfen cevap…

 72. ibrahim halil payam diyor ki:

  ben ibrahim daglıcada askerlik yaptım daha öncede yazdım ben neden uzman er baş olamıyorum lütfen cevap işte numaram lütfen ulaşın 0537 401 76 67.

 73. ibrahim genç diyor ki:

  1989 doğumluyum uzman er olmak istiyorum unutmadan şunu söyliyeyim askerligimi şırnakta yaptım yardım olursanız çok mutlu olurum. allah tüm müslüman kardeşlerime yardımcı olsun 05344305484

 74. mehmet ali ekşioğlu diyor ki:

  ben kayıt oldum net üzerin den bir sonuç çıkmadı ben de aramadım akdere şubesinde nöbetci aser arkadaşlar ilgilen mediler saygılar

 75. ferhat arslan diyor ki:

  ben askerliğimi kayseri komando tugayında dağcı olarak yaptım sözleşmeli olmak istiyorum ama nasıl yapacamı bilmiyorum yardımcı olurmusunuz tl 05344186000

 76. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  ben 1989 dogumluyum adım huseyın vatanı gorevimi bingol gencte yaptım gorevime devam etmek istiyorum bu numaram 0537 407 4238

 77. gökhan temel diyor ki:

  ben 1988 dogumluyum ve uzman er olmak istiyorum lutfen bilgisi olan arkadaslar yerdımcı olabılırmı? 0541 204 24 39

 78. kerem öztürk diyor ki:

  siteyi o kadar dolaştım başvuru yapilacak sayfayı bulamadım lütfen bilen varsa haber versin tel: 05069816170

 79. mustafa başak diyor ki:

  1989 doğumluyum uzman erbaş olmak istiyorum nasıl başvuru yapacam bi türlü bulamadım yardımcı olursanız sevinirim 05534200375

 80. cem arıkan diyor ki:

  ben 1990 doğumlu askerliğimi hakkari çukurcada yaptım uzman er olmak istiyorum ama hiç bir şekilde uzma er başvuru formu bulamadım bilgi vermek isteyen olursa lütfen arasın rica ederimm

 81. cem arıkan diyor ki:

  numaram bu arkadaşlar 05415062196

 82. orhan çelik diyor ki:

  basvuru
  yapıyorum internet ten bi cevap gelmiyor ne yapmam lazım lutfen yardımcı olun 05386169394

 83. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  vacip duman

 84. Anonim diyor ki:

  vacip duman 8 kasım 2012 cep 0536361033

 85. ABDULLAH diyor ki:

  BENDE SOZLEŞMELİ GITMEK ISTIYORUM AMA NASIL OLUCAK BILMIYORUM YARDIMCI OLURSANIZ SEWINIRIM 0554 399 91 03 BEKLIYORUM..!

 86. Kullanıcı Adı Girin... diyor ki:

  bende sozlesmelı asker olmak ıstıyorum gereklı bılgıler saygılarımla

 87. sadık diyor ki:

  arkadaslar ne zaman bu sozlesmelı askerlık basvuruları

 88. ibrahim halil yumuşakdaş diyor ki:

  uzunsüredir kayıt olmak istiyorum ama nasıl oldugunu bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim numaram bu 0541 829 92 39

 89. kadir diyor ki:

  sözleşmeli asker nasıl olabilirim bilgisi olan bilgi verebilir mi internettte ki siteler kafa karıştırıcı

 90. hanifi diyor ki:

  uzunsüredir kayıt olmak istiyorum ama nasıl oldugunu bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim numaram bu.

Haber Hakkında Yorum Yapın