wordpress counter
2:32 pm - Cuma Mayıs 22, 2015

2. Meşrutiyet Özeti

Salı, 24 Nisan 2012, 2:18 | Eğitim Haberleri | 0 Comment | Read 4832 Times
by admin
2. Meşrutiyet Özeti

2. Meşrutiyet Özeti

İkinci Meşrutiyet Devri Osmanlı Anayasası’nın, 29 yıl askıda kaldıktan sonra, 24 Temmuz 1908′de yeniden ilân edilmesiyle başlayan ve 5 Kasım 1922′de Osmanlı Devleti’nin tasfiyesiyle sona eren dönem.
Toplam 14 yıl süren bu dönemde, parlamenter demokrasi, seçim, siyasi parti, askeri darbe ve diktatörlük olgularıyla tanışılmış, iki büyük savaş (Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı) yaşanmış ve 600 yıllık imparatorluğun dağılmasına tanık olunmuştur.
İkinci Meşrutiyetin ilânından sonra derhal seçimlere gidildi. Seçimlerin başlıca 2 partisi İttihat ve Terakki ile liberal görüşlü Ahrar Fırkası’ydı. Seçimleri İttihatçılar kazandı. Seçimlerin ardından oluşan yeni Meclis-i Mebusan 17 Aralık 1908′de çalışmalarına başladı.
8 Ağustos 1909′da Kanûn-î Esasî üzerinde yapılan bir dizi radikal değişiklikle padişahın yetkileri “sembolik” bir düzeye indirildi. Artık vekiller heyeti (bakanlar kurulu) meclise karşı sorumluydu. Meclisten güvenoyu alamayan vekillerin ve hükümetin görevi sona eriyordu. Meclis başkanını padişah değil, meclis kendisi seçiyordu. Padişaha meclisi kapatma yetkisi tanınmakla birlikte, bu yetki koşullara bağlamış ve üç ay içinde yeni seçimlerin yapılması zorunlu hale getirilmişti. Bu değişikliklerle ilk defa parlamenter sistem uygulanamaya başlanmıştır. Ayrıca toplantı özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerden bazıları anayasaya eklendi.
Ancak gerek Meşrutiyeti sahiplenen halk kitleleri ve gerekse ordu içindeki subaylar tarafından Abdülhamid tahttan indirilmiştir. Bundan sonraki süreçte Osmanlı devletinde padişahlık sadece sembolik düzeyde kalmıştır.

Kanun-i Esasi’da 1909′da Yapılan Değişikler ;

a-) 2. Meşrutiyet İle Toplanti Yapma, Dernek Kurma Gibi Hakların Yanında Basına Sansür Uygulaması Kaldırılmıştır.
b-) Hükümet Üyeleri Sadrazam Tarafından Seçilecektir.
c-) Hükümet Meclise Karşı Sorumlu Hale Getirelecektir.
d-) Antlaşmalar Meclis Tarafından Onaylanacaktir.
e-) Padişahın Yurt Dışına Sürgün Etme Yetkisi Kaldırılmıştır.

DİPNOT : Padişah Yetkileri Kısıtlanmış, Meclis’in Gücü Padişahın Gücünün Üstüne Çıkarılmıştır.

to "2. Meşrutiyet Özeti"

  1. muhammedcan diyor ki:

    bu nasıl site ya harfler hep yanlış

Haber Hakkında Yorum Yapın